Εργαστήρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΤ

Eργαστήριο Πολυμέσων

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Διευθυντής Εργαστηρίου: 
Ζέρβας Ευθύμιος, Καθηγητής,zervas@eap.gr, Τηλ.: 2610367566
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: 
Ματσούκη Νίκη,matsouki@latpee.eap.gr Τηλ.:2610367572
Website:
https://latpee.eap.gr/eninfo@latpee.eap.gr


Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού

Διευθυντής Εργαστηρίου: Στυλιανός Ζερεφός, Καθηγητής ΣΕΤ, http://lightinglab.eap.gr, Τηλ.: 2610367757

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΘΕΤ

Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων
Διευθυντής Εργαστηρίου: Βερύκιος Βασίλειος, Καθηγητής, 2610367698

Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Διευθύντρια Εργαστηρίου: Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια, 2610367564
Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου: Καριώτου Φωτεινή. Επ. Καθηγήτρια, 2610367565
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Μπιτσούνη Βασιλική,  vasiliki.bitsouni@ac.eap.gr, Τηλ. 2610367571
Website: http://mathlab.eap.gr

Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης
Διευθυντής Εργαστηρίου: Καμέας Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2610367696
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Παναγιωτακόπουλος Θεόδωρος, tpanagiot@eap.gr, Τηλ. 2610367516

Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Διευθυντής Εργαστηρίου: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής, 2610367546
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Ίσαρη Εκάβη-Αικατερίνη, ekavi.isari@eap.gr, τηλ 2610 367554, 2610367556
Website: https://sst.eap.gr/grrsrch/grlabs/texnologion-aeiforikis-diaxeirisis-apovliton

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ  ΣΚΕ

Εργαστήριο Λογιστικής,
Διευθυντής Εργαστηρίου: Δημητράς Αυγουστίνος, Καθηγητής, email:dimitras@eap.gr, Τηλ.: 2610367448
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Πέππας Γεώργιος, gpeppas@eap.gr, Τηλ.: 2610367402
Website: http://acclab.eap.gr/el/, email: info@acclab.eap.gr

Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης,
Διευθυντής Εργαστηρίου: Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, mihiotis@eap.gr, Τηλ.: 2610367445
Website: http://mpalab.eap.gr/

Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής
Διευθυντής Εργαστηρίου: Τσούμας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ctsoum@eap.gr, Τηλ.: 2610 367453
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Μανώλης Πετράκης, petrakis.manolis@gmail.com
Website: http://eapl.eap.gr/