Εργαστήρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΤ

Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού
Διευθυντής Εργαστηρίου: Στυλιανός Ζερεφός, Αν. καθηγητής ΣΕΤ, http://lightinglab.eap.gr, τηλ.: 2610 367757

Eργαστήριο Πολυμέσων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΘΕΤ

Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων
Διευθυντής Εργαστηρίου: Βερύκιος Βασίλειος, Καθηγητής, 2610367698

Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Διευθυντής Εργαστηρίου: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής, 2610367546
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Ίσαρη Εκάβη-Αικατερίνη, ekavi.isari@eap.gr, τηλ 2610 367554, 2610367556
Website: https://sst.eap.gr/grrsrch/grlabs/texnologion-aeiforikis-diaxeirisis-apovliton

Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Διευθύντρια Εργαστηρίου: Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια, 2610367564,
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Αμπατζόγλου Παντελής, pampatzoglou@eap.gr, Τηλ. 2610367571
website:http://mathlab.eap.gr

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Διευθυντής Εργαστηρίου: Ζέρβας Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2610367566
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Ματσούκη Νίκη, nmatsouki@gmail.com 2610367572
website: https://latpee.eap.gr/en

Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης
Διευθυντής Εργαστηρίου: Καμέας Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2610367696
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Παναγιωτακόπουλος Θεόδωρος, tpanagiot@eap.gr, Τηλ. 2610367516

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕ

Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης

Διευθυντής Εργαστηρίου: Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, mihiotis@eap.gr, 2610367445
Website: http://mpalab.eap.gr/,

Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής
Διευθυντής Εργαστηρίου: Αγιομυργιανάκης Γεώργιος Μ., Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, gmagios@eap.gr , 2610367440

Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Μανώλης Πετράκης, petrakis.manolis@gmail.com
Website: http://eapl.eap.gr/

Εργαστήριο Λογιστικής
Διευθυντής Εργαστηρίου: Δημητράς Αυγουστίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, dimitras@eap.gr, 2610367448
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Πέππας Γεώργιος, gpeppas@eap.gr, Τηλ. 2610367402
Website: http://acclab.eap.gr/el/, email: info@acclab.eap.gr