Τμήματα και Υπηρεσίες ΕΑΠ

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου Φοιτητών

Κυριάκος Πετρόπουλος
e-mail: petropoulos@eap.gr

Υπεύθυνος των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών 

Στυλιανέσης Διονύσης
e-mail: stilianesis@eap.gr

Α. Γραφείο Πρωτοκόλλου 

Ελένη Φάκου
e-mail:fakou@eap.gr
τηλ.: 2610 367336 – 2610 367300

Αθηνά Κοτσώνη
e-mail: akotsoni@eap.gr
Τηλ.: 2610 367355 – 2610 367300

Σιδέρης Στάθης
e-mail: sideris@eap.gr
Τηλ.: 2610 367417

Μπαρούσης Αλέξανδρος
e-mail: barousis@eap.gr
Τηλ.:  2610 367340

Α1. Γραφείο Εξυπηρέτησης φοιτητών και κοινού 

e-mail: info@eap.gr
Τηλ.: 2610367600

Β. Γραφείο Υποτροφιών

Κωνσταντίνα Μικέλη
e-mail: gy@eap.gr
Τηλ.: 2610 367367

Λυδία Αποστολάκη
e-mail: gy@eap.gr
Τηλ.: 2610 367366

Βασιλική Παπαδόγιαννη
e-mail: gy@eap.gr
Τηλ.: 2610 367346

Γ. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Παναγιώτα Ευαγγελάκου
e-mail: practice@eap.gr
Τηλ.: 2610 367326 – Fax: 2610367110

Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων

Γιώργος Μπούσιος
e-mail: bousios@eap.gr
τηλ.: 2610 367377

Α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Πρωτοκόλλου

Αλέξανδρος Παπαδημητρίου
e-mail: apapadim@eap.gr
τηλ.: 2610 367984

Αθανασία Αμαξά
e-mail: amaxa@eap.gr 
τηλ.: 2610 367368

Καλλιόπη Μερεκούλια
e-mail: kmerekoulia@eap.gr
τηλ.: 2610 367987

Β. Γραφείο Συντήρησης Έργων & Εγκαταστάσεων

Β1. Ομάδα Συντήρησης Υποδομών

Μιχάλης  Σταθάτος 
e-mail: mstathatos@eap.gr 
τηλ.: 2610 367374

Γρηγόρης Αθανασόπουλος
e-mail: gathanasopoulos@eap.gr
τηλ.: 2610 367391

Γιώργος Καπελλάκης 
e-mail: gkapellakis@eap.gr 
τηλ.: 2610 367385

Β2. Ομάδα Προγραμματισμού Εξετάσεων

Κωνσταντίνος Πανουτσόπουλος
e-mail:  kostapan@eap.gr 
τηλ.: 2610 367398

Αδαμαντία Κυριακοπούλου
e-mail: akiriakopoulou@eap.gr
τηλ.: 2610 367646

Ιωάννα Κωστάκου
e-mail: kostakou@eap.gr
τηλ.: 2610 367644

Β3. Ομάδα επιτήρησης Εγκαταστάσεων 

Ιωάννης Σταγκόπουλος
e-mail: fylakes@eap.gr
τηλ.: 2610 367384

Δημήτρης Λαγογιάννης
e-mail: fylakes@eap.gr
τηλ.: 2610 367384

Κωνσταντίνος Κούτρας
e-mail: fylakes@eap.gr
τηλ.: 2610 367384

Γιάννης Πολίτης
e-mail: fylakes@eap.gr
τηλ.: 2610 367384

Αντώνης Αγγελόπουλος
e-mail: fylakes@eap.gr
τηλ.: 2610 367384

Νικόλαος Μπάρκουλας 
e-mail: fylakes@eap.gr
τηλ.: 2610 367384

Νικόλαος Σταμούλης 
e-mail: fylakes@eap.gr
τηλ.: 2610 367384

Β4. Ομάδα διαχείρισης οχημάτων 

Γρηγόρης Νικολακόπουλος
e-mail: nikolako@eap.gr
τηλ.: 2610 367623

Γ. Γραφείο Προγραμματισμού, Έργων & Μελετών

Ευάγγελος Πανταζής
e-mail: epantazis@eap.gr
τηλ.: 2610 367985

Ελένη Γρεβενιώτη
e-mail: egrevenioti@eap.gr
τηλ.: 2610 367399

Χρήστος Ανωγιάτης
e-mail: anogiatis@eap.gr
τηλ.: 2610 367388

Μέλη Ε.Α.Π. στο Μη.Μ.Ε.Δ.

Τζόλας Γρηγόρης
email: tzolas@eap.gr
τηλ.: 2610 367380

Μπούσιος Γιώργος
e-mail: bousios@eap.gr
τηλ.: 2610 367377

Δ. Γραφείο Πληροφοριακών & Δικτυακών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Συντονισμού:

Σταυρόπουλος Ηλίας
e-mail: estavrop@eap.gr
τηλ.: 2610 367974

Δ1. Ομάδα Υποδομών Δικτύου Δεδομένων & Τηλεφωνικού Δικτύου

Υπεύθυνος Ομάδας:

Κωσταράς Νεκτάριος 
e-mail: nkostaras@eap.gr
τηλ.: 2610 367383

Αλαχιώτης Νικόλαος
e-mail: nalaxiot@eap.gr 
τηλ.: 2610 367711

Κεφαλάς Γεώργιος 
e-mail: gkefalas@eap.gr
τηλ.: 2610 367396

Δ2. Ομάδα Πληροφοριακών Υποδομών & Εξοπλισμού

Υπεύθυνος Ομάδας:

Σταμάτης Δημήτρης
e-mail: stamatis@eap.gr
τηλ.: 2610 367389

Κόκκος Νικόλαος
e-mail: nkokkos@eap.gr
τηλ.: 2610 367395

Μπαρτζελάς Παναγιώτης 
e-mail: panbar@eap.gr
τηλ.: 2610 367381

Δ3. Ομάδα Εφαρμογών & Λογισμικού

Υπεύθυνος Ομάδας:

Βονιτσάνος Γεράσιμος 
e-mail: gvonitsanos@eap.gr
τηλ.: 2610 367378

Καρακατσούλης Δημοσθένης
e-mail: dkarakats@eap.gr
τηλ.: 2610367752

Τριανταφυλλόπουλος Σταύρος
e-mail: striantaf@eap.gr
τηλ.: 2610 367376

Τσαρμπόπουλος Δημήτριος
email: dtsarmpopoulos@eap.gr
τηλ.: 2610 367382

Δ4. Ομάδα Ψηφιακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος Ομάδας:

Νταλιακούρας Νικόλαος 
e-mail: ntaliakouras@eap.gr
τηλ.: 2610 367394

Καλέμης Ιωάννης
e-mail: ikalemis@eap.gr 
τηλ.: 261 367712

Καραθανάσης Ιωάννης 
e-mail: jkarathan@eap.gr
τηλ.:2610367737

Μάρκου Λεωνίδας 
e-mail: lmarkou@eap.gr
τηλ.: 2610 367365

Σερεμέτης Λάμπρος 
e-mail: lseremetis@eap.gr 
τηλ.: 2610 367983

Στάθη Ελένη
e-mail: estathi@eap.gr
τηλ.: 2610 367982

Δ5. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

e-mail: helpdesk@eap.gr
τηλ: 2610 367900

Υπεύθυνος Ομάδας:

Τσούρτη Γεωργία
e-mail: gtsourti@eap.gr
τηλ.: 2610 367386

Παπαδόπουλος Νικόλαος
e-mail: npapadop@eap.gr
Τηλ.: 2610 367761

Σταυρόπουλος Φώτης 
e-mail: fstavrop@eap.gr
τηλ.: 2610 367387

Δ6. Ομάδα Υποστήριξης Τηλεδιασκέψεων

Υπεύθυνος Ομάδας:

Χρηστίδης Ιωάννης
e-mail: ichristidis@eap.gr
τηλ.: 2610 367731

Φραγκούλης Παναγιώτης 
e-mail: fpanos@eap.gr 
τηλ.: 2610 367967

E. Γραφείο Διαχείρισης και Διακίνησης Υλικού

e-mail: gddy@eap.gr
τηλ.: 2610 367900

Υπεύθυνος για την αποστολή διδακτικού υλικού σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και τα μέλη ΣΕΠ & – Υπεύθυνος Πωλήσεων εκδόσεων του ΕΑΠ

Νίκος Παπαναστασόπουλος
e-mail: npapanas@eap.gr
Τηλ.: 2610 367722

Εκτυπωτικό Κέντρο

Γρηγόρης Αθανασόπουλος
e-mail:  gathanasopoulos@eap.gr 
τηλ.: 2610 367993

Επιμέλεια – Αποστολή Διδακτικού Υλικού

Ανδρέας Κοτσώνης

Μαρίνα Καραπαπά

Ελένη Γιατρά

Γεώργιος  Αναγνόπουλος 

Δημήτρης Οικονόμου

Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Βέτση Κωνσταντίνα
e-mail: vetsi@eap.gr 
Τηλ.: 2610 367764

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Νομικά Θέματα

Στρεπέλιας Αθανάσιος

Διαχείριση Έργων

Ζαφειροπούλου Παναγιώτα
e-mail: pzafeirop@eap.gr
Τηλ.: 2610 367669

Θανοπούλου Μαρία
e-mail:  thanopou@eap.gr 
Τηλ.: 2610 367654

Θεοδωρόπουλος Σωτήριος
e-mail: stheodor@eap.gr
Τηλ.: 2610 367665

Κανελλοπούλου Αγγελική
e-mail:  akanellopoulou@eap.gr
τηλ : 2610367767

Καραμούζη Αθανασία
e-mail: akaramouzi@eap.gr
Τηλ.: 2610 367760

Πανοπούλου Χαρά
e-mail: chpanopoulou@eap.gr
Τηλ.: 2610 367669

Παπαθανασίου Μάρθα
e-mail: mpapatha@eap.gr
Τηλ.: 2610 367652

Περπινιά Ειρήνη
e-mail: eperpinia@eap.gr
Τηλ.: 2610 367664

Ταλιούρη Μαριάννα
e-mail: taliouri@eap.gr
Τηλ.: 2610 367343

Λογιστήριο – Ταμείο

Γιωτίτσα Αικατερίνη
email: agiotitsa@eap.gr
Τηλ.:2610 367772

Οικονόμου Βασιλική
e-mail: boikonom@eap.gr
Τηλ.: 2610 367773

Παπανικολάου Μαρία
e-mail: mpapanik@eap.gr
Τηλ.: 2610 367761

Πρωτόκολλο – Αρχείο – Διοικητική Υποστήριξη

Χαντζή Αικατερίνη
e-mail: kchantzi@eap.gr
Τηλ.: 2610 367373

Προκηρύξεις – Προμήθειες – Συμβάσεις - Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Λουκοπούλου Κατερίνα 
e-mail: kloukopoulou@eap.gr
Τηλ.: 2610 367763

Σκόνδρα Κατερίνα
e-mail: anathesi@eap.gr
Τηλ.: 2610 367673

Υποστήριξη Προγραμμάτων, Αναπτυξιακά Έργα

Κανελλοπούλου Αγγελική
e-mail: akanellopoulou@eap.gr
τηλ : 2610367767

Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων

e-mail: tao@eap.gr

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ακαδημαϊκών Οργάνων

Όλγα Μπουσίου
e-mail: bousiou@eap.gr
Τηλ.: 2610 367375

Α. Γραφείο Διοικούσας Επιτροπής

Αλεξοπούλου Αντωνία
e-mail: alexopoulou@eap.gr
Τηλ.: 2610 367358

Δημοπούλου Αγγελική
e-mail: adimopoulou@eap.gr
Τηλ.: 2610 367369

Σιαφαρίκα Αθηνά
e-mail: asiafarika@eap.gr
Tηλ.: 2610 367352

Σπηλιοπούλου Ματίνα
e-mail: sspiliop@eap.gr
Τηλ.: 2610 367364

Γιατράκου Άννα
e-mail: agiatrakou@eap.gr
Τηλ.: 210 9097237

Β. Γραφεία Κοσμητειών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαρία Αλεξανδρή
e-mail: sae@eap.gr
Τηλ.: 2610 367688

Ανδρονίκη Πιτσιάκου
e-mail: sae@eap.gr
Τηλ.: 2610 367681

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γιαννοπούλου-Ματσούκα Λιάνα
e-mail: giannopoulou@eap.gr
Τηλ.: 2610 367614

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Ειρήνη Τερέζη
e-mail: secretariat-sst@eap.gr
Τηλ.: 2610 367542

Δήμητρα Ζούπα
e-mail: secretariat-sst@eap.gr
Τηλ.: 2610 367540

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Χρήστος Σταθόπουλος
email: ske@eap.gr
Τηλ: 2610.367452

Ευγενία Κουτούπη
email: ske@eap.gr

Τηλ: 2610.367451

Πανώργιου Σοφία  Μαρία
e-mail: ske@eap.gr 
Τηλ: 2610 367482

 

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

e-mail: pr@eap.gr

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Ειρήνη Μπάρκουλα 
e-mail: barkoula@eap.gr
τηλ: 2610 367793

 

Τμήμα Εκπαίδευσης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης

Καραχάλιου Χριστιάνα
e-mail: karachaliou@eap.gr & edu@eap.gr
Τηλ.: 2610 367641

Α. Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης Αρχείου

Κωνσταντίνα Λιακοπούλου
e-mail: kliakopoulou@eap.gr 
τηλ.: 2610 367643

Στεφανοπούλου Κατερίνα
e-mail: kstefan@eap.gr 
τηλ.: 2610 367779

Δήμητρα Γιωτοπούλου
e-mail: dgiotop@eap.gr
τηλ.: 2610 367778

Β. Γραφείο Ακαδημαϊκών και Εκπαιδευτικών θεμάτων

1. Προγραμματισμός Σπουδών

Προγραμματισμός Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Σμάρω Τσίχλα 
e-mail: pde@eap.gr
τηλ.: 2610 367780

Κωνσταντίνα Λιακοπούλου
e-mail:  pde@eap.gr
τηλ.: 2610 367643

1. Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Θέματα – Διαχείριση Προγραμμάτων Σπουδών

Δήμητρα Παρασκευοπούλου 
e-mail: study@eap.gr
τηλ.: 2610 367640

Αλεξάνδρα Τζιφέρη
e-mail: atziferi@eap.gr
τηλ.: 2610 367781

2. Χρονοδιαγράμματα Μελέτης – ‘Υλη εξετάσεων

Σταυρούλα Μαμάρα
e-mail: smamara@eap.gr 
τηλ.: 2610 367645

Κατερίνα Στεφανοπούλου (Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ, ΣΕΤ και ΠΣ της ΣΑΕ)
e-mail: kstefan@eap.gr
τηλ.: 2610 367779

3. Εκδόσεις Βεβαιώσεων

Κατερίνα Στεφανοπούλου
e-mail:cert@eap.gr
τηλ.: 2610 367779

Σταυρούλα Μαμάρα
e-mail: smamara@eap.gr 
τηλ.: 2610 367645

4. Διαχείριση Αναρτήσεων Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Study

Σταυρούλα Μαμάρα
e-mail: content@eap.gr
τηλ.: 2610 367645

Κατερίνα Στεφανοπούλου
e-mail:cert@eap.gr
τηλ.: 2610 367779

5. Μητρώο Υποψηφίων Διδακτόρων

Σμάρω Τσίχλα 
e-mail: phd@eap.gr
τηλ.: 2610 367780

Κωνσταντίνα Λιακοπούλου
e-mail: phd@eap.gr
τηλ.: 2610 367643

6. Προγραμματισμός Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Σμάρω Τσίχλα 
e-mail: phd@eap.gr
τηλ.: 2610 367780

Κωνσταντίνα Λιακοπούλου
e-mail: phd@eap.gr
τηλ.: 2610 367643

Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων

Επαμεινώνδας Καραλής
e-mail: karalis@eap.gr
τηλ.: 2610 367651

Α. Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης Αρχείου

Παύλος Αλεξανδρόπουλος
e-mail: palexandropoulos@eap.gr
Τηλ.: 2610 367432

Β. Γραφείο Δαπανών-Ταμείου-Προϋπολογισμού

Παύλος Αλεξανδρόπουλος
e-mail: palexandropoulos@eap.gr
Τηλ.: 2610 367432

Μαρία Μπούσια
e-mail: mbousia@eap.gr
τηλ.: 2610 367431

Παγώνα Πολίτη
e-mail: politi@eap.gr
τηλ.: 2610 367653

Δημοσθένης Σαμαράς
e-mail: samaras@eap.gr
Τηλ.: 2610 367655

Γ. Γραφείο Μισθοδοσίας

Μισθοδοσία Μελών ΔΕΠ

Μισθοδοσία Διοικητικών Υπαλλήλων

Χαρίλαος Μαργαλιάς
e-mail: margalias@eap.gr
τηλ.: 2610 367656

Δ. Γραφείο Προμηθειών

Αγγελική Γκοτσοπούλου
e-mail: agkotsopoulou@eap.gr
τηλ.: 2610 367606

Αικατερίνη Καλογήρου
e-mail: kalogir@eap.gr
τηλ.: 2610 367659

Χαρίκλεια Χαλκιοπούλου
e-mail: chalkiopoulou@eap.gr 
τηλ.: 2610 367434

Ε. Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης Φοιτητών

Παύλος Αλεξανδρόπουλος
e-mail: palexandropoulos@eap.gr
Τηλ.: 2610 367432

Τμήμα Προσωπικού

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου
e-mail: kontogeo@eap.gr
τηλ.:   2610367629

Α. Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης Αρχείου

Δήμητρα Μαρτζάκλη 
e-mail: dmartzakli@eap.gr
τηλ.: 2610 367630

Β. Γραφείο Θεμάτων μελών ΔΕΠ

Ασημίνα Κάτσικα 
e-mail: mkatsika@eap.gr
τηλ.: 2610 367626

Γ. Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ

Υπεύθυνη Γραφείου Θεμάτων Μελών ΣΕΠ

Θεοδώρα Φερμελή
e-mail: tfermeli@eap.gr
τηλ.: 2610 367634

Υπεύθυνοι Διαχείρισης Θεμάτων Μελών ΣΕΠ των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ

Αλεξάνδρα Γ. Χριστακοπούλου 
e-mail: achristak@eap.gr
τηλ.: 2610 367628
fax: 2610 367104

Διαχείριση θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τα προγράμματα σπουδών: ΔΕΟ, ΔΗΔ, ΔΙΤ, ΜΒΑ
e-mail: deosep@eap.gr , dhdsep@eap.grditsep@eap.grmbasep@eap.gr

Ειρήνη Ανδρικοπούλου
e-mail: eandrikop@eap.gr
τηλ.: 2610 367636
fax: 2610 367104

Διαχείριση θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τα προγράμματα σπουδών: ΔΜΥ,  ΔΠΜ, ΔΤΕ, ΤΡΑ, ΔΕΑ, ΠΔΕ
e-mail: dmysep@eap.gr , dpmsep@eap.gr ,dtesep@eap.grtrasep@eap.grdeasep@eap.grpdesep@eap.gr

Κώστας Κατέχος 
e-mail: katexos@eap.gr
τηλ.: 2610 367631
fax: 2610 367104

Διαχείριση θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τα προγράμματα σπουδών: ΔΙΑ, ΔΧΤ, ΠΛΗ, ΠΛΣ, ΣΔΥ
e-mail: diasep@eap.gr , dxtsep@eap.gr , plhsep@eap.gr , plssep@eap.gr , sdysep@eap.gr 

Μπέτυ Παναγιωτοπούλου
e-mail: bpanagiotopoulou@eap.gr
τηλ.: 2610 367625
fax: 2610 367104

Διαχείριση θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τα προγράμματα σπουδών: ΔΙΠ, ΚΠΠ, ΜΣΜ, ΣΜΑ, ΦΥΕ, ΚΦΕ, ΠΣΦ, ΒΝΠ, ΧΒΑ
e-mail: dipsep@eap.gr , kppsep@eap.gr , msmsep@eap.gr , smasep@eap.grfyesep@eap.grkfesep@eap.grpsfsep@eap.grbnpsep@eap.gr xbasep@eap.gr 

Θεοδώρα Φερμελή
e-mail: tfermeli@eap.gr
τηλ.: 2610 367634
fax: 2610 367104

Διαχείριση θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τα προγράμματα σπουδών: ΠΣΕ, ΠΣΠ, ΠΣΧ
e-mail: psesep@eap.gr , pspsep@eap.gr , pshsep@eap.gr 

Παναγιώτης Τόγιας 
e-mail: ptogias@eap.gr
τηλ.: 2610 367635
fax: 2610 367104

Διαχείριση θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τα προγράμματα σπουδών: ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΙΣΠ, ΕΠΟ
e-mail: eposep@eap.gr , aggsep@eap.gr , galsep@eap.gr , gersep@eap.gr , ispsep@eap.gr 

Δήμητρα Κουτσαντώνη
e-mail: dkoutsantoni@eap.gr
τηλ.: 2610 367619
fax: 2610 367104

Διαχείριση θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τα προγράμματα σπουδών: ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΕΛΠ
e-mail: ekesep@eap.gr , ekpsep@eap.gr , elpsep@eap.gr 

Ηλίας Σαλάτας
e-mail: salatas@eap.gr
τηλ.: 2610 367627
fax: 2610 367104

Διαχείριση θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τα προγράμματα σπουδών: ΓΧΝ, ΔΓΡ, ΕΑΓ
e-mail: gxnsep@eap.gr , dgrsep@eap.greagsep@eap.gr 

Χατζηδημητρίου Αρχοντία- Ευαγγελία
e-mail: nchatzi@eap.gr
τηλ: 2610 367920
Fax: 2610 367104

Διαχείριση θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τα προγράμματα σπουδών: LRM, ΑΔΕ, ΑΣΚ, ΔΙΣ, ΚΑΟ, ΣΔΣ, ΠΕΔ, ΑΣΠ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΟΡΘ
e-mail: lrmsep@eap.gr , adesep@eap.gr , asksep@eap.grdissep@eap.gr , kaosep@eap.grsdssep@eap.gr , pedsep@eap.gr aspsep@eap.gr , gtpsep@eap.grsfpsep@eap.grorthsep@eap.gr 

Πληροφορίες για Θέματα Μελών ΣΕΠ

e-mail: sep@eap.gr

Δ. Γραφείο Θεμάτων Διοικητικού Προσωπικού

Κωνσταντίνα Τσάκα
e-mail: dy@eap.gr 
τηλ.: 2610 367637

Ευγενία Βερυκίου
e-mail: dy@eap.gr 
τηλ.: 2610 367624

Βιβλιοθήκη

Ιστοσελίδα: lib.eap.gr
e-mail: library@eap.gr
Τηλ: +30 2610 367830

ΤΜΗΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Τηλ: +30 2610 367830

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Πατρών Κλάους 183
ΤΚ  26335
Πάτρα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Παπανικολάου Παναγιώτα
e-mail: ppapanikolaou@eap.gr
Τηλ. +30 2610 367826

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Αλεξοπούλου Νικολέτα
e-mail: nalexop@eap.gr
Τηλ. +30 2610 367828

Κοτσώνη Στέλλα
e-mail: skotsoni@eap.gr
Τηλ. +30 2610 367819

Κωστοπούλου Σπυριδούλα
e-mail: skostopoul@eap.gr
Τηλ. +30 2610 367827

Μπερδέση Μαρία
e-mail: mberdesi@eap.gr
Τηλ. +30 2610 367824

Παπαδοπούλου Νίκη
e-mail: papadop@eap.gr
Τηλ. +30 2610 367829

Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας 
e-mail: lpapachristopoulos@eap.gr
Τηλ. +30 2610 367821

Σεφερλή Ιωάννα
e-mail: seferli@eap.gr
Τηλ. +30 2610 367818

Παράρτημα της Βιβλιοθήκης στην Αθήνα

Πληροφορίες
e-mail: lib-athens@eap.gr
τηλ.: 210-9097242

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Γραβιάς 4-6
ΤΚ  106 78
Αθήνα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πετροπούλου Μαρία
e-mail: mpetropoulou@eap.gr
Τηλ. +30 210-9097244

Τζαλλήλα Ελένη
e-mail: etzallila@eap.gr
Τηλ. +30 210-9097224

Κοσμάς Παναγιώτης
e-mail: pkosmas@eap.gr
Τηλ. +30 210-9097257