ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) συγκροτήθηκε σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο του ΕΑΠ(2552/97). Η Σχολή έχει σήμερα 14 μέλη ΔΕΠ (4 Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές, 6 Επίκουρους Καθηγητές).

Συνέδρια και Δικτύωση

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5000 Συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι Πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εκδίδουν τα επιστημονικά περιοδικά «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Ανοικτή Εκπαίδευση» με σύστημα κριτών.

 

Κοσμήτορας της Σχολής: 
Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής

Αναπλ. Κοσμήτορας:
Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής

Μέλη Κοσμητείας:
Παναγιώτης Καγιαλής, Καθηγητής
Αργυρώ Λουκάκη, Καθηγήτρια
Αθανασία Μπάλτα, Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής
Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια
Αντιγόνη Βλαβιανού Δετζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γεώργιος Βλαχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μπολιάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αγόρας Κωνσταντίνος,  Αφυπηρέτηση 31/8/2019, ΦΕΚ 1213/16-7-2019, τ. Γ΄
Γεώργιος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Ζαχαρίας Παληός, Επίκουρος Καθηγητής
Γεωργία Πατερίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Δημήτριος Φιλιππής, Επίκουρος Καθηγητής

Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής
Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Παναγιώτης Καγιαλής, Καθηγητής
Νεοελληνικής Φιλολογίας
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αργυρώ Λουκάκη, Καθηγήτρια  
Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Aρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αθανασία Μπάλτα, Καθηγήτρια
Ελληνική Ιστορία
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής
Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια
Εκπαιδευτική Έρευνα στην πράξη
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αντιγόνη Βλαβιανού Δετζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Βλαχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ο Αιώνα

Ελένη Μπολιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: αρχές, θεωρητικό πλαίσιο, εκπαιδευτικές μέθοδοι και ψυχοδυναμική διάσταση
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ζαχαρίας Παληός, Επίκουρος Καθηγητής
Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεωργία Πατερίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος Αιώνας)
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Φιλιππής, Επίκουρος Καθηγητής
Πολιτισμός της Ισπανίας
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣAΕ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΑΕ

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΑΕ

Σύντομα προγράμματα Σπουδών ΣΑΕ

Διδακτορικές Σπουδές
Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που εγγράφονται στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από την 29η Αυγούστου 2020 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που έχουν εγγραφεί στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από την 1η Αυγούστου 2019 έως την 28η Αυγούστου 2020 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 3093/Β’/01-08-2019).

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που έχουν εγγραφεί στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών έως την 31η Ιουλίου 2019 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του ΕΑΠ.

 

Ερευνητικά προγράμματα 

1) Πρόγραμμα EQUAL του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» με τίτλο «Δίκτυο Προώθησης της δια βίου Κατάρτισης και εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

2) Πρόγραμμα “Aνοιχτή Λογοτεχνία/ The OpenLit Project” με αντικείμενο την Aνάπτυξη Σύγχρονης Mεθοδολογίας για την Πανεπιστημιακή Διδασκαλία της Λογοτεχνίας σε πλαίσιο εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης που χρηματοδοτείται από το EΠEAEK II του ΥΠΕΠΘ.

3) Πρόγραμμα “Εκπαίδευση εκπαιδευτών” για την εκπαίδευση όλων (12000) των εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που συντονίζεται από τη Σ.Α.Σ. του ΕΑΠ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

4) Στο πλαίσιο της Σ.Α.Σ. εκπονούνται 25 διδακτορικές εργασίες.

Συνέδρια και Δικτύωση

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5000 Συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι Πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαρία Αλεξανδρή
e-mail: sae@eap.gr – τηλ: 2610 367688 – fax: 2610 367124

Ανδρονίκη Πιτσιάκου
e-mail: sae@eap.gr - τηλ: 2610 367681 – fax: 2610 367124