ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) συγκροτήθηκε σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο του ΕΑΠ(2552/97). Η Σχολή έχει σήμερα 15 μέλη ΔΕΠ (6 Καθηγητές, 5 Αναπληρωτές Καθηγητές, 4 Επίκουρους Καθηγητές).

Συνέδρια και Δικτύωση

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5000 Συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι Πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εκδίδουν τα επιστημονικά περιοδικά «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Ανοικτή Εκπαίδευση» με σύστημα κριτών.

 

Γενικό Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της ΣΑΕ

Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Κοσμήτορας της Σχολής: 
Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής

Αναπλ. Κοσμήτορας:
Παναγιώτης Καγιαλής, Καθηγητής

Μέλη Κοσμητείας:
Αργυρώ Λουκάκη, Καθηγήτρια
Αθανασία Μπάλτα, Καθηγήτρια
Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια
Αντιγόνη Βλαβιανού Δετζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαρία Κατσαντώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νεκταρία Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γεώργιος Βλαχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μπολιάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γεώργιος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Ζαχαρίας Παληός, Επίκουρος Καθηγητής
Γεωργία Πατερίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Δημήτριος Φιλιππής, Επίκουρος Καθηγητής

Παναγιώτης Καγιαλής, Καθηγητής
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (19ος-20ος αιώνας)
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής
Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Αργυρώ Λουκάκη, Καθηγήτρια  
Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Aρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αθανασία Μπάλτα, Καθηγήτρια
Ελληνική Ιστορία
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια
Εκπαιδευτική Έρευνα στην πράξη
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αντιγόνη Βλαβιανού Δετζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Βλαχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ο Αιώνα
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Μαρία Κατσαντώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αξιολόγηση γραπτού και προφορικού λόγου
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ελένη Μπολιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Νεκταρία Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μετανάστευση, Πολυγλωσσία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (Migration, Multilingualism and Intercultural Communication)
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: αρχές, θεωρητικό πλαίσιο, εκπαιδευτικές μέθοδοι και ψυχοδυναμική διάσταση
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ζαχαρίας Παληός, Επίκουρος Καθηγητής
Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεωργία Πατερίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος Αιώνας)
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Φιλιππής, Επίκουρος Καθηγητής
Πολιτισμός της Ισπανίας
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αλέξιος Κόκκος, Ομότιμος Καθηγητής

Λίλα Λεοντιδου, Ομότιμη Καθηγήτρια
Γεωγραφία και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Geography and European Culture)
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣAΕ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΑΕ

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΑΕ

Σύντομα προγράμματα Σπουδών ΣΑΕ

Διδακτορικές Σπουδές
Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που εγγράφονται στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από την 29η Αυγούστου 2020 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που έχουν εγγραφεί στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από την 1η Αυγούστου 2019 έως την 28η Αυγούστου 2020 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 3093/Β’/01-08-2019).

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που έχουν εγγραφεί στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών έως την 31η Ιουλίου 2019 ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του ΕΑΠ.

 

Ερευνητικά προγράμματα 

1) Πρόγραμμα EQUAL του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» με τίτλο «Δίκτυο Προώθησης της δια βίου Κατάρτισης και εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

2) Πρόγραμμα “Aνοιχτή Λογοτεχνία/ The OpenLit Project” με αντικείμενο την Aνάπτυξη Σύγχρονης Mεθοδολογίας για την Πανεπιστημιακή Διδασκαλία της Λογοτεχνίας σε πλαίσιο εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης που χρηματοδοτείται από το EΠEAEK II του ΥΠΕΠΘ.

3) Πρόγραμμα “Εκπαίδευση εκπαιδευτών” για την εκπαίδευση όλων (12000) των εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που συντονίζεται από τη Σ.Α.Ε. του ΕΑΠ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

4) Στο πλαίσιο της Σ.Α.Ε. εκπονούνται 43 διδακτορικές εργασίες.

Συνέδρια και Δικτύωση

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5000 Συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι Πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδακτορικές Διατριβές

Διδάκτορες

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Οι Στάσεις και τα Μεταβατικά Στάδια  ως Παράγοντες Επιρροής στην Υποκίνηση των Ενηλίκων Εκπαιδευομένων σε Σχέση με Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΘΕΜΑ: Σχολική αξιολόγηση στην Ελλάδα και αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο διεθνές πρόγραμμα PISA:συγκριτική μελέτη

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Εφαρμογή Πολιτισμικά Προσαρμοσμένων Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για Ενήλικες Πρόσφυγες

ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΡΙTΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (1896-1939). ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Δημιουργία, ιστορία, έσχατα στη σύγχρονη ορθόδοξη θεολογική ερμηνευτική: από το Γεώργιο Φλωρόφσκυ στον Ιωάννη Ζηζούλια

ΒΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΘΕΜΑ: Διασυνοριακές μετακινήσεις στη Βόρεια Ελλάδα στα σύνορα με την ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων και η σχέση του με τους εκπαιδευόμενους. Η περίπτωση του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η διασφάλιση της ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση: εφαρμογές στην πολυμορφική εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΚΑΓΙΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η πολυδιάστατη μάθηση ως παραγοντας μετασχηματισμού στους ενηλίκους

ΚΑΡΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Ψυχική ανθεκτικότητα σε παιδιά διαζευγμένων οικογενειών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: επαπειλητικοί και προστατευτικοί παράγοντες

ΚΟΥΒΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΑ: Exploring the potential of alternative assessment in an ELF speaking context within the broader framework of Greek State secondary EFL classes

ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Διδακτική Αξιοποίηση της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας για την Ενίσχυση του Κριτικού Στοχασμού

ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΑ: Teacher observation as a tool for the development of Greek state school EFL teachers

ΛΑΧΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Le developpement de la sompetence lexicale dew apprenants de francais langue etrangere de l’ecole secondaire hellenique: pratiques courantes et perspectives d’ amelioration (Η ανάπτυξη της λεξιλογικής ικανότητας στα γαλλικά ως ξένη γλώσσα στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές βελτιώσεις)

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ ΠΙΕΡΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Σχεδιασμόςπρογραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: η περίπτωση της γενικής γραμματείας Διά Βίου Μάθησης

ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή πολυμορφικής, συμπληρωματικής εξ αποστάσεως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μαθητές πρωτοβάθμιας, ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας.

ΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας στην εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση

ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΑΛΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.19ος – 20ος ΑΙΩΝΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ρόλος του καθηγητή-συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του σε περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Developing Competent Adult Educators in Learning Organizations

ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ANIMATION) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΘΕΜΑ: Διδακτική επεξεργασία εμποδίων για την εννοιολογική περιοχή της θερμότητας.

ΣΚΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΑΛΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ: Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Μεσσηνία μέσα από τον Τύπο. Από την Απελευθέρωση, τον Σεπτέμβριο του 1944 έως το τέλος του 1949

ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΜΑ: Οι Πολλαπλές Ταυτότητες των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που Διεκδικούν Θέση Διοικητικής Ευθύνης

ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PROJECT ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΦΙΛΛΙΠΣ ΝΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η συμβολή της Βιωματικής Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: διαμόρφωση κριτηρίων ποιότητας περιεχομένου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Αποτίμηση της εφαρμογής της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Το φιλμ ως εκπαιδευτικο εργαλειο στη συνεργατικη μικτη εξ αποστασεως εκπαίδευση

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Τα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως πηγές για την Ανασυγκρότηση της Εξέλιξης της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην Κοινωνία

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΟΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΑ: Η Παιδική Κακοποίηση στην Ελληνική Μυθολογία: οι μύθοι ως εργαλείο διαχείρισης του τραύματος σε μαθητές με ιδιαίτερα μαθησιακά προφίλ

ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΜΑ: Η ταυτότητα του περιοδικού Η Λέξη και η συμβολή του στην πνευματική ζωή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο Ρήγας Βελεστινλής ως προάγγελος των σύγχρονων βαλκανικών δημοκρατιών

ΓΕΜΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΑ: Ο Μάριος Βαϊάνος και η συμβολή του στην πνευματική ζωή της Ελλάδας κατά τους μεσοπολεμικούς και μεταπολεμικούς χρόνους (1924-1975)

ΓΙΟΒΑΝΗ ΟΛΓΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Investigating the impact of factors associated with student academic achievement and expectations through the ecosystemic perspective in the Greek context: The role of individual, family, school and community

ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Η θεολογία των δερμάτινων χιτώνων στον Νικόλαο Καβάσιλα και τον Παναγιώτη Νέλλα. Οντολογικές, ανθρωπολογικές και κοσμολογικές προεκτάσεις

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΟΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΑ: Το Βιβλόδραμα ως βοηθητικό μέσο (ψυχο)θεραπείας ψυχοσικών και κοινωνικά αποκλινόντων παιδιών κι εφήβων

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΑ: εις κάθε λόγο, εις κάθε τέχνη: Η συνομιλία της ποίησης και της ποιητικής θεωρίας του Κ.Π. Kαβάφη με τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική

ΔΡΙΣΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Το πέρασμα από το μύθο στο λόγο. Η περίπτωση του νεοέλληνα διαφωτιστή Χριστόδουλου Παμπλέκη: Οι καινοτόμες ιδέες του και η επίδρασή τους στην προεπαναστατική πολιτικο-φιλοσοφική σκέψη

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΑεξΑΕ ως φορέας μιας συμπεριληπτικής και δημοκρατικής παιδαγωγικής. Η διάσταση του πολυγραμματισμού και της κειμενικής πολυτροπικότητας στην ενίσχυση της εκπαίδευσης ειδικών ομάδων πληθυσμού

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΜΑ: Λογοτεχνική γραφή και πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα: όψεις δημιουργίας και πρόσληψης της νεοελληνικής λογοτεχνίας κατά την περίοδο κρίσης (2008-2018)

ΚΟΡΔΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΑ: Development and implementation of ELF-aware pedagogy in ELF classrooms in Greece: investigating the tranformative potential of ELF teacher education (Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικής με επίγνωση της Αγγλικής ως κοινής γλώσσας επικοινωνίας σε ελληνικές σχολικές τάξεις όπου διδάσκεται η Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα: διερεύνηση των δυνατοτήτων μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών όπου δίνεται έμφαση στην Αγγλική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας)

ΚΟΥΓΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΑΛΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ: Η επιστημονική εξέλιξη στα μάτια των ελληνοπαίδων μέσα από τον παιδικό και νεανικό τύπο (1836-1894)

ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ευάλωτων ομάδων ενηλίκων σε συστήματα εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης

ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εφαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με κριτήρια για ενήλικες

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΑ: Δημήτριος Αινιάν (1800-1881): Το λογοτεχνικό, εκδοτικό και ευρύτερο συγγραφικό έργο ενός λησμονημένου λογίου της μετεπαναστατικής Ελλάδας

ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΜΑ: Η κουλτούρα του ελληνικού δημόσιου σχολείου

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η σχέση επιστήμης/ψευδοεπιστήμης στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος του 19ου αιώνα

ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΔΗΣ ΒΥΡΩΝ
ΘΕΜΑ: Η Αριστοτελική Ηθική Θεωρία ως Τρίτη Φιλοσοφία

ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Λάμψεις της βυζαντινής υμνογραφίας στη δύση της αυτοκρατορίας: ο Ματθαίος Καμαριώτης (ΙΕ’ αι.) και το υμνογραφικό του έργο

ΛΥΤΖΕΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ-ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΜΑ: Η Γυναικεία Μορφή και Υπόσταση στη Γαλλική και την Ελληνική Υπερρεαλιστική Γραφή (Διερεύνηση Επιρροών και Διαλογικών Σχέσεων)

ΜΙΧΑΛΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Τρόποι Διδασκαλίας της Φιλοσοφίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Βέλτιστες Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις ως προς την κατανόηση φιλοσοφικών εννοιών και την αλλαγή στάσεων των μαθητών ως προς τη διερεύνηση φιλοσοφικών ερωτημάτων

ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ (Ιθάκη, 1880 – Αθήνα, 1947). Η συγκρότηση ενός διανοούμενου στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα

ΜΠΟΖΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Αξιοποιώντας τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο πλαίσιο του Δημοτικού Σχολείου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΘΕΜΑ: Αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών για τον επιστημονικό εγγραμματισμό με έμφαση στο διεθνές πρόγραμμα Αξιολόγησης των Μαθητών PISA

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση και Αισθητική εμπειρία: κριτήρια επιλογής έργων τέχνης για την ενδυνάμωση του κριτικού στοχασμού

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΜΑ: Schools as Learning Organizations: The Impact to School Effectiveness and the Role of Educational Leadership

ΣΙΡΙΝΙΑΝ ΛΟΥΣI
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΛΗΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Η σημασία των κοινωνικών δικτύων στην κοινωνικοποίηση και τη συγκρότηση ταυτότητας των νέων

ΣΟΥΒΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΛΗΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Η επίδραση του λόγου των αναγνωστικών της έκτης δημοτικού στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών

ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: The developmental niche of children in early and middle childhood: A study on Greek Roma families

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασίες αποτελεσματικής οργάνωσης μελέτης σε περιβάλλον εξ αποστάσεως και συμβατικής εκπαίδευσης

ΣΧΙΖΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ποιότητα της σχέσης παιδιών και παιδαγωγών στον παιδικό σταθμό. Μια οικοσυστημική μελέτη των παραγόντων επιρροής της

ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΑ: Η ρητορική ποιητική του Κ. Π. Καβάφη: Αισθητισμός και Δεύτερη Σοφιστική

ΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Οργανισμοί Μάθησης: Η αξία και η δυναμική του «σχετίζεσθαι»

ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΑ: ELF – awareness and English Language Teaching materials: An investigation of the Greek lower secondary state school context

ΤΣΙΟΛΠΙΔΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΜΑ: Η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και το επαγγελματικό άγχος στους διευθυντές των συμπεριληπτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: επίπεδα και παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωσή τους

ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΜΑ: Ο διοικητικός, παιδαγωγικός και ηγετικός ρόλος των διευθυντών στο ελληνικό σχολείο. Αρμοδιότητες, επαγγελματικό άγχος και εξουθένωση

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΛΗΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Το αναπηρικό κίνημα και ο αγώνας για αναγνώριση: συνθήκη για μετασχηματίζουσα μάθηση ατόμων με αναπηρία

ΧΟΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η Επιστήμη στο Δημόσιο Λόγο: Επιστημονική Εκλαΐκευση στην Ελλάδα (1910-1960)

ΧΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών από το Ευρύ Κοινό: Ο Ρόλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΜΑ: Βιβλικά και χριστιανικά αρχέτυπα στους πολιτικους ποιητές της “πρώτης μεταπολεμικής γενιάς”. Η σύμπτυξη της θεολογικής παράδοσης στο ποιητικό όραμα της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαρία Αλεξανδρή
Τηλ.: 2610367688 – Fax: 2610367124 – email: sae@eap.gr 

Ανδρονίκη Πιτσιάκου
Tηλ.: 2610367681 – Fax: 2610367124 – email: sae@eap.gr