Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Ηλίας Γκοτσόπουλος
e-mail: hlgotso@eap.gr

Γραμματεία – Γενικό Πρωτόκολλο

Μαρία Καλαντζή
e-mail: mkalantzi@eap.gr
τηλ.: 2610 367621
fax.: 2610 367370