Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ

Αξιολόγηση:
e-mail: axiologisi@eap.gr
Τηλ.:  2610367992, 2610367753

Επιμόρφωση:
e-mail: epimorfosi@eap.gr 
Τηλ.: 2610367748, 2610367752

Ταχυδρομική Διεύθυνση  
Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ 
Πατρών Κλάους 278,  
Πάτρα, 26 335 

Πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της μονάδας http://meae.eap.gr