Κανονισμός Υποτροφιών

Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών έως το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών που θα ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Επικοινωνία με το Γραφείο Υποτροφιών 
e-mail: gy@eap.gr  
Τηλ.: 2610367367