Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)

Διευθυντής
e-mail: director@ecomet.eap.gr
τηλ.: 2610 36 7735

Αναπληρωτής Διευθυντής 
e-mail: deputydirector@ecomet.eap.gr  
τηλ.: 210 909 7249

Γραμματεία 
e-mail: secretary@ecomet.eap.gr 
τηλ.: 2610 36 7739   

Ταχυδρομική Διεύθυνση 
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας 
Καλαβρύτων 52-56 (1ος όροφος) 
Πάτρα 263 34,  

Διευθυντής 
Θεοφάνης Ορφανουδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ 
 
Αναπληρωτής Διευθυντής 
Αντώνιος Λιοναράκης
Καθηγητής ΣAΕ 

Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου 

Εκπρόσωπος ΣΑE: 
Ζαχαρίας Παληός
Επίκουρος Καθηγητής ΣΑΕ 

Εκπρόσωπος ΣΚΕ
Δημήτριος Στεργίου
Επίκουρος Καθηγητής ΣΚΕ 

Εκπρόσωπος ΣΘΕΤ
Δημήτριος Καλλές
Καθηγητής ΣΘΕΤ 

Εκπρόσωπος ΣΕΤ
Ειρήνη Μαυρομμάτη
Αναπληρωτής Καθηγήτρια ΣΕΤ 

Γραμματεία ΕΣ
Μαριάννα Σταμάτη
e-mail: secretary@ecomet.eap.gr
τηλ.: 2610 36 7739   

Υπεύθυνος Συντονισμού: 

Χριστόφορος Καραχρήστος
e-mail: karachrist@eap.gr
τηλ.: 2610 36 7740

Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης: 

1) Τομέας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης 
email: todit@ecomet.eap.gr 

2) Τομέας Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
email: todim@ecomet.eap.gr 

3) Τομέας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδώ
email: tomaps@ecomet.eap.gr 

4) Τομέας Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών
email: tomem@ecomet.eap.gr 

5) Τομέας Συστημάτων και Τεχνολογίας
email: tosyst@ecomet.eap.gr 

Υποστήριξη Χρηστών 

Τεχνική υποστήριξη
e-mail: support[at]ecomet.eap.gr   

Εκπαιδευτικό υλικό
e-mail: content[at]ecomet.eap.gr 

Οδηγοί & Προδιαγραφές
e-mail: certify[at]ecomet.eap.gr 

Έρευνα & Ανάπτυξη
e-mail: research[at]ecomet.eap.gr 

Διάδοση & Προώθηση 
e-mail: info@ecomet.eap.gr  

Προσωπικό ΕΕΥΕΜ: 

Νικόλαος Δενδρινός
email: ndendrinos@eap.gr
τηλ: 210 909 7253

Ροζαλία Καλαντζή
e-mail: rkalantzi@eap.gr
τηλ.: 2610 36 7743  

Χριστόφορος Καραχρήστος
e-mail: karachrist@eap.gr
τηλ.: 2610 36 7740  

Ναταλία Σπυροπούλου
e-mail: nspirop@eap.gr 
τηλ.: 2610 36 7738 

Μαριάννα Σταμάτη 
e-mail: marianne@eap.gr
τηλ.: 2610 36 7736

Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό:  

Γεώργιος Αναστασάκης
e-mail: anastasakis@eap.gr 

Θεοδώρα Κουβαρά
e-mail: tkouvara@eap.gr
τηλ: 2610 36 7958

Χαράλαμπος Παπαδάκος
e-mail: cpapadakos@eap.gr
τηλ: 2610 36 7970

Δημήτριος Σιδέρης
e-mail: dsideris@eap.gr
τηλ.: 2610 36 7748 

Χαρά Ταπεινού
e-mail: ctapeinou@eap.gr
τηλ.: 261036 7969

Αναστάσιος Φαναριώτης
e-mail: afanariotis@eap.gr
τηλ.: 261036 7968

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://eeyem.eap.gr/