Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)

Διευθυντής
e-mail: director@ecomet.eap.gr
Τηλ.: 2610367735

Αναπληρωτής Διευθυντής 
e-mail: deputydirector@ecomet.eap.gr  
Τηλ.: 2109097249

Γραμματεία 
e-mail: secretary@ecomet.eap.gr 
Τηλ.: 2610367739   

Ταχυδρομική Διεύθυνση 
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας 
Καλαβρύτων 52-56 (1ος όροφος) 
Τ.Κ. 26334, Πάτρα

Διευθυντής
Δημήτριος Καλλές, Καθηγητής ΣΘΕΤ

Αναπληρωτής Διευθυντής
Ευάγγελος Κουμανάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΣΚΕ

Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου
Εκπρόσωπος ΣΑE: Νεκταρία Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΑΕ

Εκπρόσωπος ΣΚΕ: Δημήτριος Στεργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΚΕ

Εκπρόσωπος ΣΘΕΤ: Αργυρώ Σγουρού, Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΘΕΤ

Εκπρόσωπος ΣΕΤ: Ειρήνη Μαυρομάττη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΕΤ

Γραμματεία ΕΣ:

Μαριάννα Σταμάτη, τηλ.: 2610367739 – e-mail: secretary@ecomet.eap.gr 

Υπεύθυνος Συντονισμού:

Χριστόφορος Καραχρήστος, τηλ.: 2610367740 – e-mail: karachrist@eap.gr

Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης:
1) Τομέας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης email: todit@ecomet.eap.gr
2) Τομέας Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων email: todim@ecomet.eap.gr
3) Τομέας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών email: tomaps@ecomet.eap.gr
4) Τομέας Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών email: tomem@ecomet.eap.gr
5) Τομέας Συστημάτων και Τεχνολογίας email: tosyst@ecomet.eap.gr

Ε- mail Υποστήριξης Χρηστών
Περιγραφή – e-mail

Τεχνική υποστήριξη – e-mail: support@ecomet.eap.gr  

Εκπαιδευτικό υλικό – e-mail: content@ecomet.eap.gr

Οδηγοί & Προδιαγραφές – e-mail: certify@ecomet.eap.gr

Έρευνα & Ανάπτυξη – e-mail: research@ecomet.eap.gr

Διάδοση & Προώθηση – e-mail: info@ecomet.eap.gr

Στοιχεία επικοινωνίας Προσωπικού ΕΕΥΕΜ:

Όνομα  Τηλέφωνο – e-mail

Νικόλαος Δενδρινός – τηλ: 2109097253 – email: ndendrinos@eap.gr

Ροζαλία Καλαντζή – τηλ.: 2610367743 – e-mail: rkalantzi@eap.gr

Χριστόφορος Καραχρήστος – τηλ.: 2610367740 – e-mail: karachrist@eap.gr

Θεοδώρα Κουβαρά – τηλ: 2610367958 – e-mail: tkouvara@eap.gr

Ναταλία Σπυροπούλου – τηλ.: 2610367738 – e-mail: nspirop@eap.gr

Μαριάννα Σταμάτη – τηλ.: 2610367736 – e-mail: marianne@eap.gr

Χαρά Ταπεινού – τηλ.: 2610367969 – e-mail: ctapeinou@eap.gr

Αναστάσιος Φαναριώτης – τηλ.: 2610367968 – e-mail: afanariotis@eap.gr

Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό:

Γεώργιος Αναστασάκης – e-mail: anastasakis@eap.gr

Δημήτριος Σιδέρης – e-mail: dsideris@eap.gr