Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Σεραφείμ Καραϊσκάκης 
e-mail: skaraiskakis@eap.gr  
τηλ.: 2610 367371