Γραφείο Διασύνδεσης, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΔΙ.Ε.Κ.)

Ειρήνη Μπάρκουλα
Υπεύθυνη Γραφείου ΔΙ.Ε.Κ.
e-mail : career@eap.gr
Τηλ: 2610367793

Θεόδωρος Βαγενάς
e-mail: career@eap.gr
τηλ: 2610367792