Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Α.Π.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Α.Π.
Ιστοσελίδα: https://kedivim.eap.gr/
e-mail: kedivim@eap.gr

Διευθύντρια
Βερυκίου Ευγενία
e-mail: verikiou@eap.gr
Τηλ.: 2610367343
Κτίριο Γ΄, Γραφείο Γ.126

Διοικητικό Προσωπικό

Κωνσταντίνα Λιακοπούλου
e-mail: kliakopoulou@eap.gr
Τηλ.: 2610367643
Κτίριο Γ΄, Γραφείο Γ.125

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Παρ. Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα
Πανεπιστημιούπολη ΕΑΠ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα : https://kedivim.eap.gr/