Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Παραπόνου


Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για την άμεση διευθέτηση του αιτήματός σας και στην περίπτωση που το θέμα σας δεν επιλυθεί να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παραπόνου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε επώνυμο παράπονο, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία:


Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συμπλήρωσα στην παρούσα φόρμα υποβολής παραπόνου για τον σκοπό διαχείρισης του αιτήματός μου και έχω λάβει γνώση της πολιτικής απορρήτου για τα παράπονα. (* υποχρεωτικά πεδία για την αποστολή)