ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ που ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και συγκροτήθηκε σε σώμα το 2005.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική και οικονομική επιστήμη.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Η Σχολή έχει σήμερα 11 μέλη ΔΕΠ
(5 Καθηγητές, 1 Αναπληρωτή Καθηγητή και 5 Επίκουρους Καθηγητές).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
H Σχολή (Γραφεία μελών ΔΕΠ και Γραμματεία), στεγάζεται στο κτίριο Ε΄, Α΄ όροφο
– Βόρεια Πτέρυγα, της Πανεπιστημιούπολης του ΕΑΠ, επί της οδού Παρ.Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263.35, στην Πάτρα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΜΗΤΡΩΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΛΟΙΠΕΣ

 

Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα,
ο οποίος εκλέγεται για τρία έτη και όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Η Κοσμητεία
μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών και των ΘΕ που
εντάσσονται σε αυτήν. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών απέκτησε την αυτοδυναμία
το 2005, μετά τη συμπλήρωση (διορισμό) του ελάχιστου αριθμού μελών ΔΕΠ (6) που
προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του ΕΑΠ (Ν.2552/97) και συγκροτήθηκε σε Σώμα το
Σεπτέμβριο του 2006. Μετά την αυτοδυναμία της Σχολής και για το υπόλοιπο του
ακαδημαϊκού έτους 2004-05, χρέη Κοσμήτορα της Σχολής εκτελούσε ο Πρόεδρος της
ΔΕ του ΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 δεν κατέστη δυνατή η εκλογή
Κοσμήτορα και ως εκ τούτου χρέη Κοσμήτορα συνέχισε να εκτελεί ο Πρόεδρος της
ΔΕ του ΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 η Σχολή απέκτησε για πρώτη φορά
εκλεγμένο όργανο διοίκησης και συγκεκριμένα Κοσμήτορα και Αναπληρωτή
Κοσμήτορα.

Κοσμήτορας της Σχολής:
– Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής

Αν. Κοσμήτορας:
-Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος, Καθηγητής (01/09/2019 έως 31/08/2020)

Μέλη:
– Ανθόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής
– Γιαννιάς Δημήτριος, Καθηγητής
– Γκαντζιάς Γεώργιος, Καθηγητής
– Δημητράς Αυγουστίνος, Καθηγητής
-Σφακιανάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
– Κοντοχρήστου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
– Κουμανάκος Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
– Στεργίου Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής
– Τσούμας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
– Χριστοφιλοπούλου Κάλερ Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια

Διατελέσαντες Κοσμήτορες & Αναπληρωτές Κοσμήτορες

Διατελέσαντες Κοσμήτορες

– Μιχιώτης Αθανάσιος (01/09/2016 έως 31/08/2019)
– Γιαννιάς Δημήτρης (01/09/2012 έως 31/08/2014 & 01/09/2014 έως 31/08/2016)
– Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος (01-09-2008 έως 31-08-2010 & 01-09-2010 έως 31-
08-2012)
– Νιάκας Δημήτριος (01-09-2006 έως 31-08-2008)

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Κοσμήτορες

– Γιαννιάς Δημήτρης (01/09/2016 έως 31/08/2018)
– Γέροντας Απόστολος (01/09/2014 έως 31/08/2016)
– Βασιλείου Δημήτριος (01-09-2012 έως 31-08-2014)
– Μιχιώτης Αθανάσιος (01-09-2008 έως 31-08-2010 & 01-09-2010 έως 31-08-2012)
– Κεχαγιάς Ιωάννης (01-09-2006 έως 31-08-2008)

Πεπραγμένα Κοσμητείας ΣΚΕ περιόδου 2008-2010 & 2010-2012

Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.22
Τηλ: 2610-367445
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: mihiotis@eap.gr

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.24
Τηλ: 2610-367443
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail:  anth@eap.gr

Δημήτριος Γιαννιάς, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.19
Τηλ: 2610-367457
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: giannias@eap.gr

Γεώργιος Γκαντζιάς, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.21
Τηλ: 2610-367454
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: gantzias@eap.gr

Αυγουστίνος Δημητράς, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική-Λογιστική
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.25
Τηλ: 2610-367448
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: dimitras@eap.gr 

Ελένη Σφακιανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.26
Τηλ: 2610 367455
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: esfakianaki@eap.gr

Χρήστος Τσούμας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: Ε.1.25
Τηλ: 2610 367453
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: ctsoum@eap.gr

Μαρία Κοντοχρήστου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνής Πολιτική Ανάλυση στο Σύγχρονο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Γίγνεσθαι 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.26
Τηλ: 2610 367456
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail:  mkontochristou@eap.gr

Ευάγγελος Κουμανάκος, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
e-mail: koumanakos@eap.gr

Δημήτρης Στεργίου, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τουρισμού και τουριστικών επιχειρήσεων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.13
Τηλ: 2610-367438
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: dstergiou@eap.gr

Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου Κάλερ, Επίκουρος Καθηγήτρια 
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: Ε.1.24
Τηλ.: 2610 367445
e-mail: ecristofil@eap.gr

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της ΣΚΕ

Διδακτορικές Σπουδές  
Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του ΕΑΠ.

Eργαστήρια

Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης,
Διευθυντής Εργαστηρίου: Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
email:mihiotis@eap.gr, τηλ.:2610367445, Website: http://mpalab.eap.gr/

Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής
Διευθυντής Εργαστηρίου: Τσούμας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Εmail: ctsoum@eap.gr, Τηλ.: 2610 367453
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Μανώλης Πετράκης, petrakis.manolis@gmail.com
Website: http://eapl.eap.gr/

Εργαστήριο Λογιστικής
Διευθυντής Εργαστηρίου: Δημητράς Αυγουστίνος, Καθηγητής
Email:dimitras@eap.gr, Τηλ.: 2610367448
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Πέππας Γεώργιος, gpeppas@eap.gr, Τηλ.
2610367402
Website: http://acclab.eap.gr/el/, email: info@acclab.eap.gr

 

Ερευνητικά Προγράμματαpdf

 

Διδακτορικές Διατριβές

Διδάκτορες

ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Μέτρηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στις υπηρεσίες υγείας:
εφαρμογή στον τομέα της νεφροπάθειας στην Ελλάδα

ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διεύρυνση της ισότητας στη χρήση υπηρεσιών υγείας. Η περίπτωση της
περιφέρειας πρωτευούσης

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων κανόνων της τεχνικής
ανάλυσης σε δείκτες μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΠΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Χρηματοοικονομικοί παράγοντες και λογιστική αποτύπωση της μερισματικής
πολιτικής: Εμπειρική διερεύνηση στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διερεύνηση και εκτίμηση των παραγόντων παρακίνησης εργαζομένων στα
Ελληνικά Νοσοκομεία

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ-ΜΑΙΡΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διαχείριση γνώσης στον τομέα των υπηρεσιών (Κnowledge management
within the service sector)

ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Οι επιπτώσεις της εκπαίδευσης στις οικονομικές επιδόσεις ατόμων,
επιχειρήσεων και στην εθνική ανταγωνιστικότητα: θεωρητική και εμπειρική
διερεύνηση για την ελληνική οικονομία

ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διοικητική των κρίσεων στο ελληνικό σύστημα δευτεροβάθμιων
εκπαιδευτικών οργανισμών

ΛΑΧΑΝΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Πολιτιστικές και Κοινωνικές Διαφοροποιήσεις για την Υγεία και τις
Υπηρεσίες Υγείας σε Κατοίκους Αστικών-Αγροτικών Περιοχών και Μεταναστών στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Άμεσες ξένες επενδύσεις: προσδιοριστικοί παράγοντες, συναλλαγματικές
ισοτιμίες και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η Χρησιμότητα των Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και η Επίδρασή
τους στις Αποδόσεις των Μετοχών: Μια εμπειρική έρευνα στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Οικονομικές επιδράσεις των μεταβολών χρήσεων γης, εξαιτίας της
τουριστικής ανάπτυξης και άλλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων

ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Απόδοση Χαρτοφυλακίου: Αναζήτηση του σωστού μέσου για τον
υπολογισμός της

ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΑ: Investigating the Contribution of Culture to City Brand Equity: A Modeling
Approach with Reference to Athens, Istanbul and Rome

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Λήψη Βέλτιστων Αποφάσεων για τη Διασφάλιση Ποιότητας των
Οικονομικών Καταστάσεων: Εφαρμογές σε Λογιστικούς και Φορολογικούς Ελέγχους

ΜΠΕΓΙΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης
Περιουσίας: Μια Οικονομετρική Προσέγγιση» (The Determinants of Real Estate
Investment Trusts: An Econometric Approach)

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Ανεξαρτησία Ορκωτού Ελεγκτή, Ελεγκτικές Αμοιβές και Ποιότητα
Λογιστικού Ελέγχου

ΦΛΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μη παραμετρικών μεθόδων για την εκτίμηση και ανάλυση της
αποδοτικότητας υπηρεσιών υγείας. Η περίπτωση των νοσοκομείων του εθνικού
συστήματος υγείας

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Δείκτες μέτρησης ποιότητας της αφηγηματικής πληροφόρησης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων πριν και μετά την εισαγωγή των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων

ΚΑΣΑΠΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΒΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ Γ.    
ΘΕΜΑ: Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης για κρασί στην ελληνική αγορά 

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α.  
ΘΕΜΑ: Η συμβολή της Αφηγηματικής Πληροφόρησης (Management Commentary) στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά την εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Records Management and Competitive Intelligence (Διαχείριση Αρχείων και Οικονομική Ευφυΐα)

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη υβριδικού συστήματος συνέργιας Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης στη βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών (Development hybrid synergy system of TQM and Total Productive Maintenance in steel construction industry)

ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α.  
ΘΕΜΑ: Η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και η εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιριών 
(Corporate governance quality and business performance assessment)

ΚΑΪΣΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΑ: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) και εκπαίδευση – η περίπτωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΣΑΠΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: The Relationship between EQ (Emotional Intelligence Quotient) and Leadership Effectiveness in Business Management of Pharmaceutical Companies

ΚΑΦΕΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας για απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας. Η περίπτωση του τομέα της ελληνικής βιομηχανίας μετάλλου.

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α.
ΘΕΜΑ: Essays on the relationship between financial development and economic growth (Δοκίμια πάνω στη σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης)

ΜΟΡΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διάδραση Παραγόντων Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Προσωπικότητας στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Κόσμο (The Interaction of Emotional Intelligence)

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: A Stakeholder Approach to the Branding of Tourism Destinations: Invstigating semiotics and brand associations in Western Greece  (Ομάδες Συμφερόντων και Τοποθέτηση Τουριστικών  Προορισμών: Μια σημειολογική έρευνα συσχετισμών μάρκας στην Δυτική Ελλάδα)

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ε.
ΘΕΜΑ: Development of an environmental decision support tool for sustainability – the adaptive reuse or demolition and reconstruction of existing buildings (Ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού εργαλείου λήψης αποφάσεων)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Real Economic Convergence

ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Σχολική Αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικός Διευθυντής (School Effectiveness and effective manager) 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α.
ΘΕΜΑ:Essays in Financial Econometrics (Χρηματοοικονομική Οικονομετρία)

ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Επενδύσεις λιμενικών εγκαταστάσεων σε περιφερειακά λιμάνια, τουρισμός κρουαζιέρας και η επίδρασή τους στις τοπικές οικονομίες

ΦΛΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μη παραμετρικών μεθόδων για την αποτίμηση και ανάλυση της αποδοτικότητας υπηρεσιών υγείας: η περίπτωση των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Χρήστος Σταθόπουλος
Τηλ.: 2610367452 – Fax: 2610367117 – email: ske@eap.gr

Ευγενία Κουτούπη
Τηλ.: 2610367451 – Fax: 2610367117 – email: ske@eap.gr

Σοφία Πανωργίου
Τηλ.: 2610367482– Fax: 2610367117 – email: ske@eap.gr

Δεν υπάρχουν Ομότιμοι καθηγητές στη συγκεκριμένη Σχολή.