ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι μία από τις τέσσερεις Σχολές του ΕΑΠ που ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και συγκροτήθηκε σε Σώμα το 2005.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική και οικονομική επιστήμη.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Η Σχολή έχει σήμερα 11 μέλη ΔΕΠ (5 Καθηγητές Α’ Βαθμίδας, 2 Αναπληρωτές Καθηγητές και 4 Επίκουρους Καθηγητές).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
H Σχολή (Γραφεία μελών ΔΕΠ και Γραμματεία), στεγάζεται στο κτίριο Ε΄, Α΄ όροφο – Βόρεια Πτέρυγα, της Πανεπιστημιούπολης του ΕΑΠ, επί της οδού Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263.35, στην Πάτρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΜΗΤΡΩΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΛΟΙΠΕΣ

 

Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκλέγεται για τρία έτη και όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Η Κοσμητεία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών και των ΘΕ που εντάσσονται σε αυτήν. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών απέκτησε την αυτοδυναμία το 2005, μετά τη συμπλήρωση (διορισμό) του ελάχιστου αριθμού μελών ΔΕΠ (6) που προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του ΕΑΠ (Ν.2552/97) και συγκροτήθηκε σε Σώμα το Σεπτέμβριο του 2006. Μετά την αυτοδυναμία της Σχολής και για το υπόλοιπο του ακαδημαϊκού έτους 2004-05, χρέη Κοσμήτορα της Σχολής εκτελούσε ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 δεν κατέστη δυνατή η εκλογή Κοσμήτορα και ως εκ τούτου χρέη Κοσμήτορα συνέχισε να εκτελεί ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 η Σχολή απέκτησε για πρώτη φορά εκλεγμένο όργανο διοίκησης και συγκεκριμένα Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα.

Κοσμήτορας της Σχολής:
– Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής

Αν. Κοσμήτορας:
-Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος, Καθηγητής (01/09/2019 έως 31/08/2020)

Μέλη:

– Ανθόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής
– Γιαννιάς Δημήτριος, Καθηγητής
– Γκαντζιάς Γεώργιος, Καθηγητής
– Δημητράς Αυγουστίνος, Καθηγητής
– Σφακιανάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
– Τσούμας Χρήστος, Aναπληρωτής Καθηγητής
– Κοντοχρήστου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
– Κουμανάκος Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
– Στεργίου Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής
– Χριστοφιλοπούλου Κάλερ Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια

Διατελέσαντες Κοσμήτορες & Αναπληρωτές Κοσμήτορες

Διατελέσαντες Κοσμήτορες
– Μιχιώτης Αθανάσιος (01/09/2016 έως 31/08/2019)
– Γιαννιάς Δημήτρης (01/09/2012 έως 31/08/2014 & 01/09/2014 έως 31/08/2016)
– Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος (01-09-2008 έως 31-08-2010 & 01-09-2010 έως 31-08-2012)
– Νιάκας Δημήτριος (01-09-2006 έως 31-08-2008)

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Κοσμήτορες

– Γιαννιάς Δημήτρης (01/09/2016 έως 31/08/2018)
– Γέροντας Απόστολος (01/09/2014 έως 31/08/2016)
– Βασιλείου Δημήτριος (01-09-2012 έως 31-08-2014)
– Μιχιώτης Αθανάσιος (01-09-2008 έως 31-08-2010 & 01-09-2010 έως 31-08-2012)
– Κεχαγιάς Ιωάννης (01-09-2006 έως 31-08-2008)

Πεπραγμένα Κοσμητείας ΣΚΕ περιόδου 2008-2010 & 2010-2012


Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.24
Τηλ: 2610-367443
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail:  anth@eap.gr

 


Δημήτριος Γιαννιάς, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.19
Τηλ: 2610-367457
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: giannias@eap.gr

 

Γεώργιος Γκαντζιάς, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.21
Τηλ: 2610-367454
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: gantzias@eap.gr

 


Αυγουστίνος Δημητράς, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική-Λογιστική
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.25
Τηλ: 2610-367448
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: dimitras@eap.gr 

 


Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.22
Τηλ: 2610-367445
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: mihiotis@eap.gr

 


Ελένη Σφακιανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.26
Τηλ: 2610 367455
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: esfakianaki@eap.gr

 

Θωμάς Δασακλής, Επίκουρος Καθηγητής
Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
e-mail: dasaklis@eap.gr

 


Μαρία Κοντοχρήστου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνής Πολιτική Ανάλυση στο Σύγχρονο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Γίγνεσθαι
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.26
Τηλ: 2610 367456
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail:  mkontochristou@eap.gr

 


Ευάγγελος Κουμανάκος, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
e-mail: koumanakos@eap.gr

 


Δημήτρης Στεργίου, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τουρισμού και τουριστικών επιχειρήσεων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.13
Τηλ: 2610-367438
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: dstergiou@eap.gr

 


Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου Κάλερ, Επίκουρος Καθηγήτρια 
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: Ε.1.24
Τηλ.: 2610 367445
e-mail: ecristofil@eap.gr

Δεν υπάρχουν Ομότιμοι καθηγητές στη συγκεκριμένη Σχολή.

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της ΣΚΕ

Διδακτορικές Σπουδές  
Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του ΕΑΠ.

Eργαστήρια

Εργαστήριο Λογιστικής
Διευθυντής Εργαστηρίου: Δημητράς Αυγουστίνος, Καθηγητής
Email:dimitras@eap.gr, Τηλ.: 2610367448
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Πέππας Γεώργιος, gpeppas@eap.gr, Τηλ.
2610367402
Website: http://acclab.eap.gr/el/, email: info@acclab.eap.gr

Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης,
Διευθυντής Εργαστηρίου: Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
email:mihiotis@eap.gr, τηλ.:2610367445, Website: http://mpalab.eap.gr/

Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής
Διευθυντής Εργαστηρίου: Τσούμας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Εmail: ctsoum@eap.gr, Τηλ.: 2610 367453
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Μανώλης Πετράκης, petrakis.manolis@gmail.com
Website: http://eapl.eap.gr/

 

Ερευνητικά Προγράμματαpdf

 

Μητρώο Υποψηφίων Διδακτόρων

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Χρήστος Σταθόπουλος
Τηλ.: 2610367452 – Fax: 2610367117 – email: ske@eap.gr

Ευγενία Κουτούπη
Τηλ.: 2610367451 – Fax: 2610367117 – email: ske@eap.gr

Σοφία Πανωργίου
Τηλ.: 2610367482 – Fax: 2610367117 – email: ske@eap.gr