ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι μία από τις τέσσερεις Σχολές του ΕΑΠ που ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και συγκροτήθηκε σε Σώμα το 2005.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική και οικονομική επιστήμη.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Η Σχολή έχει σήμερα 11 μέλη ΔΕΠ (5 Καθηγητές Α’ Βαθμίδας, 2 Αναπληρωτές Καθηγητές και 4 Επίκουρους Καθηγητές).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
H Σχολή (Γραφεία μελών ΔΕΠ και Γραμματεία), στεγάζεται στο κτίριο Ε΄, Α΄ όροφο – Βόρεια Πτέρυγα, της Πανεπιστημιούπολης του ΕΑΠ, επί της οδού Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263.35, στην Πάτρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΜΗΤΡΩΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΛΟΙΠΕΣ

 

Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκλέγεται για τρία έτη και όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Η Κοσμητεία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών και των ΘΕ που εντάσσονται σε αυτήν. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών απέκτησε την αυτοδυναμία το 2005, μετά τη συμπλήρωση (διορισμό) του ελάχιστου αριθμού μελών ΔΕΠ (6) που προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του ΕΑΠ (Ν.2552/97) και συγκροτήθηκε σε Σώμα το Σεπτέμβριο του 2006. Μετά την αυτοδυναμία της Σχολής και για το υπόλοιπο του ακαδημαϊκού έτους 2004-05, χρέη Κοσμήτορα της Σχολής εκτελούσε ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 δεν κατέστη δυνατή η εκλογή Κοσμήτορα και ως εκ τούτου χρέη Κοσμήτορα συνέχισε να εκτελεί ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 η Σχολή απέκτησε για πρώτη φορά εκλεγμένο όργανο διοίκησης και συγκεκριμένα Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα.

Κοσμήτορας της Σχολής:
– Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής

Αν. Κοσμήτορας:
-Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος, Καθηγητής (01/09/2019 έως 31/08/2020)

Μέλη:

– Ανθόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής
– Γιαννιάς Δημήτριος, Καθηγητής
– Γκαντζιάς Γεώργιος, Καθηγητής
– Δημητράς Αυγουστίνος, Καθηγητής
– Σφακιανάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
– Τσούμας Χρήστος, Aναπληρωτής Καθηγητής
– Κοντοχρήστου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
– Κουμανάκος Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
– Στεργίου Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής
– Χριστοφιλοπούλου Κάλερ Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια

Διατελέσαντες Κοσμήτορες & Αναπληρωτές Κοσμήτορες

Διατελέσαντες Κοσμήτορες
– Μιχιώτης Αθανάσιος (01/09/2016 έως 31/08/2019)
– Γιαννιάς Δημήτρης (01/09/2012 έως 31/08/2014 & 01/09/2014 έως 31/08/2016)
– Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος (01-09-2008 έως 31-08-2010 & 01-09-2010 έως 31-08-2012)
– Νιάκας Δημήτριος (01-09-2006 έως 31-08-2008)

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Κοσμήτορες

– Γιαννιάς Δημήτρης (01/09/2016 έως 31/08/2018)
– Γέροντας Απόστολος (01/09/2014 έως 31/08/2016)
– Βασιλείου Δημήτριος (01-09-2012 έως 31-08-2014)
– Μιχιώτης Αθανάσιος (01-09-2008 έως 31-08-2010 & 01-09-2010 έως 31-08-2012)
– Κεχαγιάς Ιωάννης (01-09-2006 έως 31-08-2008)

Πεπραγμένα Κοσμητείας ΣΚΕ περιόδου 2008-2010 & 2010-2012

Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.22
Τηλ: 2610-367445
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: mihiotis@eap.gr

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.24
Τηλ: 2610-367443
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail:  anth@eap.gr

Δημήτριος Γιαννιάς, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.19
Τηλ: 2610-367457
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: giannias@eap.gr

Γεώργιος Γκαντζιάς, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.21
Τηλ: 2610-367454
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: gantzias@eap.gr

Αυγουστίνος Δημητράς, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική-Λογιστική
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.25
Τηλ: 2610-367448
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: dimitras@eap.gr 

Ελένη Σφακιανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.26
Τηλ: 2610 367455
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: esfakianaki@eap.gr

Χρήστος Τσούμας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: Ε.1.25
Τηλ: 2610 367453
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: ctsoum@eap.gr

Μαρία Κοντοχρήστου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνής Πολιτική Ανάλυση στο Σύγχρονο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Γίγνεσθαι
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.26
Τηλ: 2610 367456
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail:  mkontochristou@eap.gr

Ευάγγελος Κουμανάκος, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
e-mail: koumanakos@eap.gr

Δημήτρης Στεργίου, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τουρισμού και τουριστικών επιχειρήσεων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: E.1.13
Τηλ: 2610-367438
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: dstergiou@eap.gr

Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου Κάλερ, Επίκουρος Καθηγήτρια 
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: Ε.1.24
Τηλ.: 2610 367445
e-mail: ecristofil@eap.gr

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της ΣΚΕ

Διδακτορικές Σπουδές  
Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του ΕΑΠ.

Eργαστήρια

Εργαστήριο Λογιστικής
Διευθυντής Εργαστηρίου: Δημητράς Αυγουστίνος, Καθηγητής
Email:dimitras@eap.gr, Τηλ.: 2610367448
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Πέππας Γεώργιος, gpeppas@eap.gr, Τηλ.
2610367402
Website: http://acclab.eap.gr/el/, email: info@acclab.eap.gr

Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης,
Διευθυντής Εργαστηρίου: Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
email:mihiotis@eap.gr, τηλ.:2610367445, Website: http://mpalab.eap.gr/

Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής
Διευθυντής Εργαστηρίου: Τσούμας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Εmail: ctsoum@eap.gr, Τηλ.: 2610 367453
Τεχνικό/Διοικητικό Προσωπικό: Μανώλης Πετράκης, petrakis.manolis@gmail.com
Website: http://eapl.eap.gr/

 

Ερευνητικά Προγράμματαpdf

 

Διδακτορικές Διατριβές

Διδάκτορες

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Λήψη Βέλτιστων Αποφάσεων για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των Οικονομικών Καταστάσεων: Εφαρμογές σε Λογιστικούς και Φορολογικούς Ελέγχους

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Δείκτες μέτρησης ποιότητας της αφηγηματικής πληροφόρησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πριν και μετά την εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η Χρησιμότητα των Χρηματοοικονωνικών Πληροφοριών και η Επίδρασή τους στις Αποδόσεις των Μετοχών: Μια εμπειρική Έρευνα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

ΚΑΪΣΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΑ: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) και εκπαίδευση – η περίπτωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Total Quality Management and Education – the case of Primary Education)

ΚΑΣΑΠΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΑ: Investigating the Contribution of Culture to city brand equity: A modeling Approach with reference to Athens, Istanbul and Rome

ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΑ:Investigating the Contribution of Culture to City Brand Equity: A Modelling
Approach with Reference to Athens, Istanbul and Rome.

ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στις υπηρεσίες υγείας: εφαρμογή στον τομέα νεφροπάθειας στην Ελλάδα.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Ανεξαρτησία Ορκωτού Ελεγκτή, Ελεγκτικές Αμοιβές και Ποιότητα Λογιστικού Ελέγχου (Auditor Independence, Audit Fees and Audit Quality)

ΛΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Πολιτιστικές και Κοινωνικές Διαφοροποιήσεις για την Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας σε Κατοίκους Αστικών – Αγροτικών Περιοχών και Μεταναστών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Οι επιπτώσεις της Εκπαίδευσης στις Οικονομικές Επιδόσεις Επιχειρήσεων και στην Εθνική Ανταγωνιστικότητα: Θεωρητική και Εμπειρική Διεύρυνση για την Ελληνική Οικονομία

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Οικονομικές επιδράσεις των μεταβολών Χρήσεων Γης, εξαιτίας της Τουριστικής Ανάπτυξης και άλλων Ανθρώπινων Δραστηριοτήτων

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Essays on Technological Progress, Financial Development and Economic Growth (Δοκίμια πάνω στις σχέσεις μεταξύ τεχνολογικής προόδου, χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης)

ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Απόδοση Χαρτοφυλακίου: Αναζήτηση του Σωστού Μέσου για τον Υπολογισμό της

ΜΠΕΓΙΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: The Determinants of Real Estate Investment Trusts: An Econometric Approach (Οι Προσδιοριστικοί παράγοντες των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης περιουσίας: Μια Οικονομετρική προσέγγιση)

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διερεύνηση και εκτίμηση παραγόντων παρακίνησης εργαζομένων στα Ελληνικά Νοσοκομεία

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Συγκεκριμένων Κανόνων της Τεχνικής Ανάλυσης σε Δείκτες Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.): Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διερεύνηση της ισότητας στη χρήση υπηρεσιών υγείας: το παράδειγμα της περιφέρειας πρωτευούσης.

ΠΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Χρηματοοικονομικοί Παράγοντες και Λογιστική Αποτύπωση της Μερισματικής: Εμπειρική Διερεύνηση στις Ελληνικές Εισηγμένες Επιχειρήσεις

ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διοικητική των κρίσεων στο Ελληνικό Σύστημα Δευτεροβάθμιων Εκπαιδευτικών Οργανισμών

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ-ΜΑΙΡΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διαχείριση γνώσης στον τομέα των υπηρεσιών (knowledge management within the service sector)

ΦΛΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μη παραμετρικών μεθόδων για την εκτίμηση και ανάλυση της αποδοτικότητας υπηρεσιών υγείας. Η περίπτωση των νοσοκομείων του εθνικού συστήματος υγείας


Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Accounting and Auditing practices in modern Accounting Information System environments)

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διαχείριση Γνώσης στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (Knowledge Management in Audit Units of the General Secretariat of Fiscal Policy of Ministry of Finance)

ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διαχείριση Αρχείων και Οικονομική Ευφυία (Records Management and Competitive Intelligence)

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη υβριδικού συστήματος συνέργιας Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης στη βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών (Development hybrid synergy system of TQM and Total Productive Maintenance in steel construction industry)

ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και η εκτίμηση της χροιματοοικονομικής κατάστασης των εταιριών (Corporate governance quality and business performance assessment)

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Operational Risk Research of Global Systemically Important Banks (2008-2016) – Ανάλυση Λειτουργικού Κινδύνου στις Παγκόσμιες Συστημικά Σημαντικές Τράπεζες (2008-2016)

ΚΑΦΕΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας για απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας. Η περίπτωση του τομέα της ελληνικής βιομηχανίας μετάλλου.

ΚΟΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο χώρο της υγείας (Protection of Personal Data in the Health Sector)

ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Η εφαρμογή του Mentoring, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Στρατηγική Διοίκησης Μονάδων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έρευνα σε Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Ελληνικής Επικράτειας. Προτάσεις. Προοπτικές (The implementation of Mentoring as a competitive advantage in the Higher Education Unit Management Strategy. Research in Business Schools and Organizations of the Greek Territory. Suggestions. Prospects)

ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Προτιμήσεις Τουριστών για Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια σε Τουριστικούς Προορισμούς(Tourist Preferences for Privacy and Security in Tourism Destinations)

ΜΙΣΘΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΕΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΜΑ: Καινοτομίες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο διευθυντής στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας και διαμορφώνουν τα όρια δράσης των εκπαιδευτικών και το βαθμό αυτονομίας της (Novelties and initiatives taken on by the director of the educational department which determine the limits of educators’ actions and the degree of autonomy)

ΜΟΡΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διάδραση Παραγόντων Ηγεσίας και Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Προσωπικότητας στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Κόσμο (The interaction of Leadership and Emotional Intelligence Factors and Personality Traits in the Modern Business World)

ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: Διαχείριση και αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές (Management and exploitation of the public property. Current situation and prospects)

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΑ: Development of an environmental decision support tool for sustainability – the adaptive reuse or demolition and reconstruction of existing buildings (Ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού εργαλείου λήψης αποφάσεων)

ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: Θεσμικό πλαίσιο και συγκριτικά συστήματα οργάνωσης της Φορολογικής Λειτουργίας Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό το πρίσμα μιας αναγκαίας μεταρρύθμισης στην Ελλάδα του ΑΥΡΙΟ!!!!

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: A Stakeholder Approach to the Branding of Tourism Destinations: An Importance-Performance Analysis of Destination Brand Attributes (Ομάδες Συμφερόντων και Τοποθέτηση Τουριστικών Προορισμών: Μια Ανάλυση Σημαντικότητας-Απόδοσης Χαρακτηριστικών Μάρκας Προορισμού)

ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: Η Αμφισημία των αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη. Η εφαρμογή τους στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση (The ambiguity of the international courts rulings for the recognition of EEZ and continental shelf in island states. Their application in the Aegean and the Greek diplomatic reading)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Real Economic Convergence

ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΑ: Lean Thinking στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Lean Thinking in Higher Education)

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Essays in Financial Econometrics (Χρηματοοικονομική Οικονομετρία)

ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΧΑΡΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών σχετικά με την εργασία στον κλάδο της φιλοξενίας, μέσω μερικής απασχόλησης, παράλληλα με τη φοίτηση: Οφέλη και προκλήσεις

ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Επενδύσεις λιμενικών εγκαταστάσεων σε περιφερειακά λιμάνια, τουρισμός κρουαζιέρας και η επίδρασή τους στις τοπικές οικονομίες

ΦΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Επιδράσεις των φορολογικών ελέγχων στις αντιλήψεις των επιχειρήσεων της Ελλάδας (Effect of tax audits in firms perceptions in Greece)

ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: Σύστημα αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα. Αξιολόγηση και μεταρρυθμιστική πρόταση (Evaluation system of the civil servants in Greece. Evaluation and reform recommendation)

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Χρήστος Σταθόπουλος
Τηλ.: 2610367452 – Fax: 2610367117 – email: ske@eap.gr

Ευγενία Κουτούπη
Τηλ.: 2610367451 – Fax: 2610367117 – email: ske@eap.gr

Σοφία Πανωργίου
Τηλ.: 2610367482– Fax: 2610367117 – email: ske@eap.gr

Δεν υπάρχουν Ομότιμοι καθηγητές στη συγκεκριμένη Σχολή.