elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Πολιτική Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

Πολιτική Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, Διακίνησης Υλικού και Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ι. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ως φορέας παραγωγής έρευνας και γνώσης σέβεται και μεριμνά για τη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του υλικού που παράγεται ή/και διακινείται στους κόλπους του.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΑΠ εκκαθαρίζει πλήρως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εγκεκριμένου διδακτικού υλικού για το οποίο εξασφαλίζει άδειες εκπαιδευτικής χρήσης προστατευόμενων έργων από τους δικαιούχους και τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ) με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, στις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι χρήστες.

Αντιστοίχως, οι χρήστες του προστατευόμενου υλικού, δηλαδή το ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό, οι φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό, οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να μην χρησιμοποιούν ή/και διακινούν αναλογικά ή ψηφιακά προστατευόμενο υλικό χωρίς άδεια των δικαιούχων ή πέραν της χορηγούμενης άδειας.

ΙΙ. Περαιτέρω, το ΕΑΠ παρέχει στους χρήστες σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΗΥ), η οποία αποτελεί δομικό στοιχείο λειτουργίας και στήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η λειτουργία των ΗΥ διέπεται από τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, της ελευθερίας της έκφρασης και του σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων του διακινούμενου υλικού. Οι χρήστες των ΗΥ του ΕΑΠ δύνανται να κάνουν χρήση των παρεχόμενων ΗΥ, σεβόμενοι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και ιδιωτικότητας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα των τρίτων. Επιπλέον, οφείλουν να χρησιμοποιούν τους παρεχόμενους ΗΥ αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς που συνάδουν με την διδακτική/μαθησιακή διαδικασία και την έρευνα ή την εκτέλεση του διοικητικού έργου του Ιδρύματος και όχι για άλλους σκοπούς.

ΙΙΙ. Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό, οι φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό του ΕΑΠ:

    • Υποχρεούται να διερευνά με προσοχή το καθεστώς των δικαιωμάτων και να εφοδιάζεται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης του προστατευόμενου από την πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία υλικού, το οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει για το μαθησιακό, διδακτικό, ερευνητικό ή διοικητικό του έργο, σεβόμενο τους όρους και προϋποθέσεις των χορηγούμενων αδειών.

    • Υποχρεούται να μην προβαίνει σε ενέργειες που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων δικαιούχων και ιδίως να μην αναπαράγει, αποθηκεύει, δημοσιεύει, διανέμει αναλογικά ή ψηφιακά, αναρτά, καταφορτώνει και γενικά χρησιμοποιεί και καθιστά διαθέσιμο υλικό προστατευόμενο από την πνευματική ή/ και βιομηχανική ιδιοκτησία (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά έργα, μουσικά ή/και οπτικοακουστικά έργα, επωνυμίες, σήματα. κλπ.), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων.

    • Ευθύνεται άμεσα και προσωπικά σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης παράνομων ενεργειών στον αναλογικό ή/και ψηφιακό χώρο (μέσω των ΗΥ του ΕΑΠ) και κατά συνέπεια θα είναι ατομικά αποκλειστικά και μόνον και εις ολόκληρον υπεύθυνο έναντι των ζημιωθέντων για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας ήθελε προκύψει από τις ενέργειές του. Στην περίπτωση αυτή θα υποχρεούται, επιπροσθέτως, να καταβάλλει και το σύνολο της αποζημίωσης που τυχόν ήθελε επιδικασθεί εις βάρος του Ε.Α.Π. με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν αυτή προκύπτει από παράνομες ενέργειες, σύμφωνα με τ’ ανωτέρω.

    • Ευθύνεται άμεσα και προσωπικά για τις θέσεις και απόψεις που εκφράζει αναλογικά ή/και ψηφιακά (μέσω των ΗΥ του ΕΑΠ), οι οποίες δεν αποτελούν επίσημες απόψεις του Ε.Α.Π., ούτε το δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο.

ΙV. Ο εκάστοτε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αστικές ή/και ποινικές ευθύνες που τυχόν ήθελον προκύψουν από οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και της εν γένει  προσωπικότητας τρίτων,  ως και από την  προσβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας, ή την παραβίαση  προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο, ή τη δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο, προϊόντα ή υπηρεσίες, ή παράβαση σύμβασης ή διάπραξη αστικού ή ποινικού αδικήματος μέσω της μαθησιακής, διδακτικής ή/και ερευνητικής διαδικασίας, σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή (μέσω της χρήσης των ΗΥ του ΕΑΠ). Επιπλέον, το Ε.Α.Π. θα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει από τον χρήστη αποζημίωση για τυχόν περιουσιακή ζημία ή/και ηθική βλάβη που τυχόν ήθελε υποστεί ως προς την φήμη του και την αξιοπιστία του και ιδία ως προς τις εν γένει προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του από τις ως άνω έκνομες ενέργειές του.

V. Το Ε.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να εποπτεύει τις ΗΥ του (υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα και μέσα αποθήκευσης του διακινούμενου στις ΗΥ του υλικού), με την επιφύλαξη του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και της προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και να διαγράφει από τις ΗΥ υλικό που προσβάλλει απόλυτα δικαιώματα τρίτων, όπως δικαιώματα προσωπικότητας, διανοητικής ιδιοκτησίας, κλπ. ή συνιστά άδικη πράξη οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, το ΕΑΠ δύναται να αρνηθεί σε οποιονδήποτε χρήστη και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τη χρήση των ΗΥ του κατά την εκτέλεση του έργου του, άλλως να περιορίσει την πρόσβαση στο μέτρο του αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου του, όταν διαπιστώσει παραβίαση των ανωτέρω δικαιωμάτων και γενικότερα παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, ή όταν επιβάλλεται για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των ΗΥ του.

Επιστολή Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη χρήση και διακίνηση υλικού με οποιοδήποτε τρόπο

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, μέλη ΣΕΠ, διοικητικό προσωπικό κλπ) τη μέριμνα του Ιδρύματος για τη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του υλικού που παράγεται ή/και διακινείται στους κόλπους του. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι, η μη νόμιμη παραγωγή και η μη εξουσιοδοτημένη διακίνηση οποιουδήποτε υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα είναι αντίθετη με την κείμενη νομοθεσία και την Πολιτική του ΕΑΠ και επισύρει σοβαρές αστικές και ποινικές ευθύνες σε ατομικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν επιπρόσθετα και οι προβλέψεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», (άρθρα 177, 179, 197, 198 περί πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών σε περιπτώσεις λογοκλοπής και κάθε προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας).

Το Πανεπιστήμιό μας εκφράζει την αντίθεσή του στην με οποιοδήποτε τρόπο μη νόμιμη παραγωγή και διακίνηση  υλικού και ισχυρά αποτρέπει τη διάθεση υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του (πλατφόρμες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ) χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το διδακτικό υλικό που διατίθεται από το ΕΑΠ, τόσο έντυπα όσο και μέσω των ψηφιακών χώρων εκπαίδευσης, προορίζεται αυστηρά για εκπαιδευτική χρήση, αποκλειστικά και μόνο του Ιδρύματος και καλύπτεται από το Ν. 2121/1993, όπως αυτός έχει πρόσφατα τροποποιηθεί με το Ν. 4996/2022 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, όλου ή μέρους αυτού, με οποιοδήποτε μέσο, μηχανικό ή ηλεκτρονικό, η  διανομή σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, καθώς και η χρήση αυτού στο διαδίκτυο.

Το Ίδρυμα, στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για την προάσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω από οποιοδήποτε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας θα προβαίνει άμεσα σε κάθε ενδεδειγμένη νόμιμη ενέργεια προς αποτροπή της.

Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη η τήρηση από όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου μας:

α. Της Νομοθεσίας περί Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993, όπως ισχύει  σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του),

β. Της Νομοθεσίας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ν. 4957/2022) και

γ. Της Πολιτικής του Ιδρύματος περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, Διακίνησης Υλικού και χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ( https://www.eap.gr/policy-protection/ ).

 

Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγητής Ιωάννης Συμπέθερος

Μετάβαση στο περιεχόμενο