Εφημερίδα Υπηρεσίας (Διακηρύξεις/Διαγωνισμοί ΕΑΠ)

08 Σεπτεμβρίου 2021 – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση του Κτιρίου Δ΄ του ΕΑΠ στην Πάτρα.

27 Αυγούστου 2021 – Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την αγορά κτιρίου στην Αθήνα

27 Ιουλίου 2021 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου για την κατάθεση των διαθεσίμων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) σε τράπεζα

28 Ιουνίου 2021 – Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών Δ.Ε.Π. (Κτίριο Δ’)»

4 Ιουνίου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την Προμήθεια οργάνων και ερευνητικών συσκευών στο ΕΑΠ

4 Ιουνίου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την Προμήθεια Εξυπηρετητών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

4 Ιουνίου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την Προμήθεια εξοπλισμού στο ΕΑΠ

2 Ιουνίου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την Προμήθεια εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων και εξοπλισμού ψηφιακής εκτύπωσης, φωτοαντιγραφής, τελικής επεξεργασίας και βιβλιοδεσίας

1 Ιουνίου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ανάλυση καπνικών προϊόντων

28 Μαΐου 2021 – Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

28 Μαΐου 2021 – Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών, ετήσια προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

28 Μαΐου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την Προμήθεια Εργαστηριακών Πάγκων και Συνοδευτικού Εξοπλισμού

28 Μαΐου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την Προμήθεια Πρότυπου Πιλοτικού Θερμοκηπίου

19 Μαΐου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την για την Προμήθεια Συστήματος Υψηλής Υπολογιστικής Υποδομής (ΤΜΗΜΑ Α΄) & για την Προμήθεια Υπολογιστικού Συστήματος Υψηλών Επιδόσεων (ΤΜΗΜΑ Β΄).

19 Μαΐου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την Προμήθεια Συστήματος Ασφάλειας και Προστασίας Δικτύου και Δεδομένων

7 Απριλίου 2021 – Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ»

31 Μαρτίου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π. (Προμήθεια Πρότυπου Πιλοτικού Θερμοκηπίου)

23 Μαρτίου 2021 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π. (Προμήθεια Εξοπλισμού σύγχρονου αναλυτικού εργαστηρίου)

17 Μαρτίου 2021 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εργασίες πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου Δ’ στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

16 Μαρτίου 2021 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ εξοπλισμου για τις ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π. & εξοπλισμου ΓΙΑ τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π. 

10 Μαρτίου 2021 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τραπεζικών υπηρεσιών – προϊόντων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΑΠ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ

10 Μαρτίου 2021 – : Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» 

8 Μαρτίου 2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Έργο διαμόρφωσης χώρου έμπροσθεν του κτιρίου Ε στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

8 Μαρτίου 2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εργασίες πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου Δ’ στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

15 Φεβρουαρίου 2021 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ και του ΕΛΚΕ

1η Δεκεμβρίου 2020 – Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70400/2η διαδικασία/2020/1 θέση

1η Δεκεμβρίου 2020 – Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80052/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις

24 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια επιλογής μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αισθητικές –Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Εργασίες Συντήρησης – Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων και Υποδομών του Ε.Α.Π. στην Πάτρα

24 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια επιλογής μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τμήματος βόρειας περίφραξης οικοπέδου Ε.Α.Π.

24 Νοεμβρίου 2020 – Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2021

20 Νοεμβρίου 2020 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο με κωδικό 80027 «Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)»/2η διαδικασία/2020/ 1 θέση/1 άτομο

18 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης

10 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπών για το έτος 2021

10 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Ενστάσεων για το έτος 2021

10 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΛΚΕ)

06 Νοεμβρίου 2020 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού) για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

21 Οκτωβρίου 2020 – Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Συντήρηση και τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων στους ανελκυστήρες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

25 Σεπτεμβρίου 2020 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

21 Σεπτεμβρίου 2020 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για «Α) την Καθαριότητα, Β) τη Μυοκτονία / Απεντόμωση και Γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

16 Σεπτεμβρίου 2020 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (γραφική ύλη, χαρτί, κ.τ.λ.) και αναλωσίμων τυπογράφου (φάκελοι αλληλογραφίας, περγαμηνές) για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»