elen
elen

Συνεργασίες

 
 

Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών δια του κέντρου Ερευνών Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, συνεργάζονται για να αναπτύξουν από κοινού πρωτοβουλίες για επιστημονικές ερευνητικές και άλλες δράσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και σκοπών τους στον τομέα της προστασίας των μνημείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η προσφορά μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής».

Στόχος του Π.Μ.Σ. «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής» είναι η εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στον μετριασμό και την προσαρμογή των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αφορούν πρωτευόντως στις επιστήμες της κλιματολογίας και του περιβάλλοντος, της γεωλογίας, της τηλεμετρίας και των δορυφορικών εφαρμογών, στις επιστήμες μηχανικών, στην αρχιτεκτονική, στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στη συντήρηση έργων τέχνης και μνημείων. Διεπιστημονικά πεδία όπως της κοινωνιολογίας, του πολιτισμού και των οικονομικών του περιβάλλοντος καθώς και της πληροφορικής, υποστηρίζουν τα πρωτεύοντα, ανάλογα με την κατεύθυνση του προγράμματος και είναι πλήρως συμβατό με τους γενικούς στόχους του ΕΑΠ.

 
 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το 2015, υλοποιώντας την πρώτη συνεργασία ανάμεσα σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας με Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στην προσφορά ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών εξ αποστάσεων, μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διαχείριση Κινδύνων Επιχειρήσεων» (Enterprise risk Management).

Η Διαχείριση Κινδύνων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως το κλειδί για την επίτευξη και την καθοδήγηση βιώσιμων οργανωτικών επιδόσεων, ανεξάρτητα από το εάν ο οργανισμός δραστηριοποιείται στον δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα και στον βιομηχανικό τομέα.

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και δεξιότητες για έναν ικανό και σύγχρονο Διευθυντή Κινδύνου σε κάθε τύπο οργανισμού ή επιχείρησης.

 
 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας στις αρχές του έτους, προσφέρουν για πρώτη φορά το Κοινό Διίδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη- Υδροπονία».

Το προτεινόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ) στοχεύει να καλύψει την σύγχρονη ανάγκη να ανταποκριθούν οι πτυχιούχοι συναφών επιστημών στις ανάγκες της διαρκώς εξελισσόμενης αγοράς εργασίας, που αφορά τις Καλλιέργειες υπό Κάλυψη, δηλαδή τον σχεδιασμό των κατασκευών, την επιλογή των υλικών, τις καλλιεργητικές τεχνικές, τις νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού και χημικών (υδροπονία, διχτυοκήπια), τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τη θρέψη και την φυτοπροστασία ολοκληρωμένης παραγωγής οπωροκηπευτικών με μειωμένες εισροές.

Η διαρκής αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών για λόγους υγείας, σε σχέση με τη διαρκή μείωση των υδατικών πόρων, την υποβάθμιση των καλλιεργούμενων εδαφών και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των παραγωγών και καταναλωτών, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη αύξησης των καλλιεργειών υπό κάλυψη, δηλαδή της καλλιέργειας σε θερμοκήπια και διχτυοκήπια για βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων καθώς και στη μείωση των ενεργειακών και χημικών εισροών παρά στην αύξηση της παραγωγής. Για να είναι δυνατή και οικονομικά βιώσιμη η ανάπτυξη των θερμοκηπίων θα πρέπει να γίνει εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την υιοθέτηση τεχνικών και τεχνολογιών προσαρμοσμένων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορία των αγροτικών οικοσυστημάτων, δεδομένα τα οποία εξετάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εγκαινίασε ένα καινούργιο, πρωτοποριακό κύκλο εξιδεικευμένων προγραμμάτων σπουδών μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, η οποία στόχο έχει να αναπτύξει τομείς του γεωργικού κλάδου της χώρας, όπως την καλλιέργεια κηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων, τομέα στον οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να προχωρήσει και στην προσφορά παρόμοιων εξειδικεύσεων για το συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο της Ελλάδας.

 
 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, από το 2018, προσφέρουν Διαπανεπιστημιακό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  στον τομέα της «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική».

Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα των βιομαθηματικών (εφαρμοσμένα μαθηματικά, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων), της βιοπληροφορικής (γονιδιωματική, πρωτεομική, ανακάλυψη βιοδεικτών, σχεδιασμός φαρμάκων, βιολογία συστημάτων, βιολογικές γλώσσες προγραμματισμού), της υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των νευροεπιστημών (ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, ανάπτυξη αλγορίθμων). Επίσης, η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση στη μεθοδολογία έρευνας, τη διεξαγωγή και ανάλυση κλινικών μελετών, την επεξεργασία και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, τη σχεδίαση εφαρμογών για τη λήψη αποφάσεων, τη μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων και την εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών.

Τέλος η προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο σε Ακαδημαϊκό όσο και σε Ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές βιομηχανίες ή και εταιρείες Πληροφορικής και Μελετών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί μοναδική πρωτοτυπία της συγκεκριμένης συνεργασίας, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.

 
 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από το 2016, μέσω ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας, προσφέρουν  από κοινού το Διίδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή»  με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία της λογοτεχνικής (πεζογραφία, ποίηση) θεατρικής, σεναριακής γραφής, του δημοσιογραφικού λόγου και της ψηφιακής αφήγησης όπως επίσης και η κατάκτηση, μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών, ακαδημαϊκά κατοχυρωμένων λογοτεχνικών και συγγραφικών δεξιοτήτων. Η «Δημιουργική Γραφή» αποδεικνύεται σήμερα ιδιαίτερα χρήσιμη σε ποικίλα χρηστικά είδη του λόγου, που έχουν περισσότερο πληροφοριακό ή δοκιμιακό χαρακτήρα και συνδέεται με διάφορες μορφές τέχνης. Σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, το πεδίο της Δημιουργικής Γραφής αναπτύσσεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ και ως γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται πλέον από τις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στους καταξιωμένους στο αντικείμενο σπουδών καθηγητές, οι οποίοι στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο διαπρέπουν σε Πανεπιστήμια τόσο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

 
 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από το 2016, υπέγραψαν δύο πρωτόκολλα συνεργασίας για την υλοποίηση δύο νέων Προγραμμάτων Σπουδών τα οποία προσφέρονται από κοινού (Διιδρυματικά Προγράμματα Σπουδών), με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά, είναι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» και «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου». Σκοπός του προγράμματος  «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» είναι ο εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της γήρανσης και των χρόνιων νοσημάτων και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής ενώ το πρόγραμμα  «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» σκοπό έχει, την παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με τα προβλήματα του προφορικού και του γραπτού λόγου, τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα του λόγου και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή/και αμβλυνθούν τα εν λόγω προβλήματα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές.

Και τα δύο προγράμματα σπουδών, λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία και ήδη οι πρώτοι απόφοιτοι , είναι μάχιμοι επαγγελματίες, στις πρώτες γραμμές της αγοράς εργασίας όπου με τις εξειδικεύσεις τους και στα δύο προγράμματα σπουδών, παρέχουν μέσω των σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει από τα συγκεκριμένα πεδία των συγκεκριμένων επιστημών, τις καλύτερες υπηρεσίες στα κοινωνικά σύνολα με τα οποία έχουν επαφή. 

 
 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου, από το 2015,  υλοποιώντας μια από τις πρώτες συνεργασίες ανάμεσα σε Πανεπιστήμιο Ημεδαπής με Πανεπιστήμιο αλλοδαπής, προσφέρουν από κοινού δύο πρωτοποριακά Προγράμματα Σπουδών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά, είναι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων».

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» σκοπό έχει  να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστασίου τραπεζικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» σκοπό έχει την εξειδίκευση των πτυχιούχων συγκεκριμένων σχολών σε σύγχρονα θέματα δικαίου των επιχειρήσεων και των εμπορικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.

Και τα δύο προγράμματα συνεργασίας, στα 5 χρόνια προσφοράς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχουν σημαντικό αριθμό αποφοίτων οι οποίοι διαπρέπουν σε ηγετικές νομικές και διοικητικές θέσεις σε πληθώρα επιχειρήσεων και οργανισμών, έχοντας ως εφόδια αλλά και μέσω ανέλιξης τις συγκεκριμένες εξειδικεύσεις στη νομική και διοικητική επιστήμη.

 
 

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» (ΕΓΑ).

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ) με έμφαση την ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.α) τη μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής.

Ο ρυθμός επέκτασης και διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στη Γεωργική παραγωγή εμφανίζεται αλματώδης, συμβάλλοντας στη ραγδαία αύξηση ζήτησης επιστημόνων με εξειδίκευση στο εν λόγω τομέα. Επιπλέον, η Γεωργία Ακριβείας ως μία νέα αντίληψη και ουσιαστικά μία νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής αποτελεί τεχνολογία αιχμής για τον αγροτικό χώρο η οποία προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η νέα αυτή προσέγγιση δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με διεπιστημονικές και διατομεακές προσεγγίσεις.

Το προτεινόμενο ΠΜΣ έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ολοκληρωμένη κατάρτιση επιστημόνων στη Γεωργία Ακριβείας.

 
 
 

Πανεπιστήμιο Frederick

Πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση από επιτροπή ειδικών, ένα νέο εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο». Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και θα προσφέρεται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederick και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίχτηκε από κοινού ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και τη Σχολή́ Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού́ Ανοικτού́ Πανεπιστημίου. Το  πρόγραμμα απευθύνεται όχι μόνο σε δικηγόρους της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και σε στελέχη εταιρειών, φορέων και οργανισμών, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα προσόντα για την παροχή́ υπηρεσιών υψηλού́ επιπέδου, βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους στην επίλυση ιδιαίτερα απαιτητικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σκοπός του συγκεκριμένου διαπανεπιστημιακού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η σε βάθος γνώση του Ευρωπαϊκού́ Δικαίου, του δικαίου που συνιστά́ ιδιαίτερη έννομη τάξη, χωριστή́ από́ τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών – μελών και διέπεται από́ τις δικές του, ιδιαιτέρες αρχές. Η θεωρητική́ και πρακτική́ νομική́ ανάλυση δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα οικονομίας, εμπορίου, ενιαίας αγοράς, αλλά́, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις, καλύπτει και ποικίλους άλλους τομείς, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πληροφορική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ποινική δικαιοσύνη, το περιβάλλον, την ενέργεια, την ασφάλεια, τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυτιλία και τη δικαστική συνεργασία στον ευρωπαϊκό χώρο. Η γλώσσα παρακολούθησης είναι η ελληνική και η διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι 1,5 έτος (3 εξάμηνα).

Μετάβαση στο περιεχόμενο