elen
elen

Ανεξάρτητες μονάδες

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) ιδρύθηκε με το άρθρο 7 του Ν.2552/97 και λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ως ανεξάρτητη μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Το ΕΕΥΕΜ υποστηρίζει και επικουρεί τα μέλη της κοινότητας του ΕΑΠ για τη δημιουργία, την υιοθέτηση, την πιστοποίηση και την υλοποίηση ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, αποτελεσματικής διδασκαλίας και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://eeyem.eap.gr/

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

Παρ. Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα

Πανεπιστημιούπολη ΕΑΠ

Κτήριο Γ΄ – Αίθουσες ΠΓ01-03

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας

Θέση – Τηλέφωνο – e-mail
Διευθυντής – τηλ.: 2610 36 7735 – e-mail: director[at]ecomet.eap.gr
Αναπληρωτής Διευθυντής – e-mail: deputydirector[at]ecomet.eap.gr
Γραμματεία – τηλ.: 2610 36 7739 – e-mail: secretary[at]ecomet.eap.gr

Διευθυντής
Ευάγγελος Κουμανάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΚΕ

Αναπληρωτής Διευθυντής (εν αναμονή ορισμού νέου Εκπροσώπου)

Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου
Εκπρόσωπος ΣΑE: Νεκταρία Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΑΕ

Εκπρόσωπος ΣΚΕ: Δημήτριος Στεργίου, Επίκουρος Καθηγητής ΣΚΕ

Εκπρόσωπος ΣΘΕΤ: Αργυρώ Σγουρού, Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΘΕΤ

Εκπρόσωπος ΣΕΤ: Λάμπρος Δούλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΕΤ

Γραμματεία:

Μαριάννα Σταμάτη, τηλ.: 2610 36 7739 – e-mail: secretary[at]ecomet.eap.gr

Υπεύθυνος Συντονισμού:

Ροζαλία Καλαντζή, τηλ.: 2610 36 7743 – e-mail: rkalantzi[at]eap.gr

Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης:
1) Τομέας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης – email: todit[at]ecomet.eap.gr
2) Τομέας Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων – email: todim[at]ecomet.eap.gr
3) Τομέας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών – email: tomaps[at]ecomet.eap.gr
4) Τομέας Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών – email: tomem[at]ecomet.eap.gr
5) Τομέας Συστημάτων και Τεχνολογίας – email: tosyst[at]ecomet.eap.gr

Ε- mail Υποστήριξης Χρηστών

Περιγραφή – e-mail:

Τεχνική υποστήριξη – e-mail: support[at]ecomet.eap.gr

Εκπαιδευτικό υλικό – e-mail: content[at]ecomet.eap.gr

Οδηγοί & Προδιαγραφές – e-mail: certify[at]ecomet.eap.gr

Έρευνα & Ανάπτυξη – e-mail: research[at]ecomet.eap.gr

Διάδοση & Προώθηση – e-mail: info[at]ecomet.eap.gr

Στοιχεία επικοινωνίας Προσωπικού ΕΕΥΕΜ:

Όνομα  Τηλέφωνο – e-mail:

Νικόλαος Δενδρινός – τηλ: 210 909 7253 – email: ndendrinos[at]eap.gr

Ροζαλία Καλαντζή – τηλ.: 2610 36 7743 – e-mail: rkalantzi[at]eap.gr

Ναταλία Σπυροπούλου – τηλ.: 2610 36 7738 – e-mail: nspirop[at]eap.gr

Μαριάννα Σταμάτη – τηλ.: 2610 36 7736 – e-mail: marianne[at]eap.gr

Χαρά Ταπεινού – τηλ.: 261036 7969 – e-mail: ctapeinou[at]eap.gr

Αναστάσιος Φαναριώτης – τηλ.: 261036 7968 – e-mail: afanariotis[at]eap.gr

Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό:

Όνομα  Τηλέφωνο – e-mail:

Θεοδώρα Κουβαρά – τηλ: 2610 36 7958 – e-mail: tkouvara[at]eap.gr

 

Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης ΕΑΠ 

Το ΚεΣυΨΥ αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους φοιτητές, όσο και για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του ΕΑΠ. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

Ατομική συμβουλευτική, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται είτε δια ζώσης (δηλ. στα γραφεία του ΕΑΠ σε Αθήνα και Πάτρα), είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ατομική συμβουλευτική πραγματοποιείται συνήθως σε συνεδρίες των 50 λεπτών, και σε έκταση έως 6 συνεδρίες, που πραγματοποιούνται ανά μια ή δυο εβδομάδες. Ως στόχο έχει να παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στο συμβουλευόμενο, για οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί, σε προσωπικό, επαγγελματικό, ακαδημαϊκό ή κοινωνικό επίπεδο.

Συμβουλευτική σε ομάδα (group counselling), με βάση τις ανάγκες και τα αιτήματα που προκύπτουν από τους ενδιαφερόμενους. Οι ομάδες συστήνονται αφότου ικανός αριθμός ενδιαφερομένων έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτές, και διαρκούν μιάμιση ώρα κάθε φορά, για 7 έως 10 συναντήσεις.

Υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος απευθύνει ηλεκτρονικό μήνυμα για ένα συγκεκριμένο θέμα που τον απασχολεί στον/στην σύμβουλο και λαμβάνει απάντηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Η τηλε-συμβουλευτική δεν μπορεί να έχει διάρκεια παραπάνω από μία ανταλλαγή μηνυμάτων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καλούνται να επικοινωνήσουν ζητώντας συνάντηση δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης με έναν/μία από τους/τις συμβούλους του ΚεΣυΨΥ.

Δεδομένων των συνθηκών λόγω Covid-19, και μέχρι να υπάρξει νεώτερη ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις, οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν ατομική συμβουλευτική μέσω τηλεδιάσκεψης και υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας

e-mail: kesypsy.info@eap.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης ΕΑΠ
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Πάτρα, 26 335

Πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του κέντρου: http://kesypsy.eap.gr/

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ε.Α.Π.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ καλείται να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση και την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος αναπτύσσοντας την κατάλληλη πολιτική, στρατηγική και διαδικασίες, που αποτελούν το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση αυτού. Για την επίτευξη του στόχου της απαιτείται η συνδρομή του συνόλου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι σκοποί της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 1 της  υπ’ αριθμ. 1194 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2309/13.06.2019 «Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)»), συνίστανται:

 1. στη συνεργασία με την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

 1. στην ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής, ως και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που αποτελούν το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος,

 1. στην οργάνωση, λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος,

 1. στον συντονισμό και στην υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και στην υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησής του, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.).  και

 1. στην υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε.) καθώς και το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος.

Διοικητικό Προσωπικό ΜΟ.ΔΙ.Π.:
Ευαγγελία Καλδάνη
Τηλ: 2109097214

Ελένη Πανίτσα
Τηλ: 2610367922

Βασιλική Κατσίνα
Τηλ: 2610367921

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΕΑΠ
Πατρών Κλάους 278,
Πάτρα, 26335

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
modip@eap.gr

Πληροφορίες σχετικά με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://modip.eap.gr/

Πληροφορίες σχετικά με το «Έργο ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ 2021-2023», μπορείτε να αναζητήσετε πατώντας εδώ.

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) είναι μία ανεξάρτητη μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ιδρύθηκε με το Ν.2552/97 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 2817/2000, από το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002, από το άρθρο 13 του Ν. 3260/2004 και από το άρθρο 19 του Ν. 3577/2007). Βασικός της στόχος είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΑΠ μέσω των εργασιών που διεκπεραιώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι στόχοι της ΜΕΑΕ αφορούν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΑΠ και πιο συγκεκριμένα των διδασκόντων, των θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), του εκπαιδευτικού υλικού και των διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης, άλλες δραστηριότητες της Μονάδας είναι η επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του ΕΑΠ, η εξωτερική αξιολόγηση και η επιστημονική έρευνα σε μεθόδους και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας
Αξιολόγηση: 2610367992, 2610367753, e-mail: axiologisi@eap.gr
Επιμόρφωση: 2610367748, 2610367752, e-mail: epimorfosi@eap.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ
Πατρών Κλάους 278,
Πάτρα, 26 335

Πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της μονάδας http://meae.eap.gr

Ομάδα Προστασίας Δεδομένων

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ ή Ίδρυμα), αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΔΠΧ) των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά και οιωνδήποτε χρηστών των υπηρεσιών του. Το ΕΑΠ επεξεργάζεται ΔΠΧ, τα οποία διατηρεί, αποκλειστικά και μόνον, για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, στατιστικούς και διοικητικούς σκοπούς του Ιδρύματος και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται και προβλέπεται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και σε κάθε περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον, νομοθετικό πλαίσιο.

Το ΕΑΠ εφαρμόζει Πολιτικές σύμφωνες με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα με τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019). Επιπλέον το ΕΑΠ συμμορφώνεται με κάθε γνωμοδότηση/απόφαση που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία ΔΠΧ γίνεται για καθορισμένους σκοπούς (εξειδικεύονται σε επιμέρους Πολιτικές) που προβλέπονται από το νόμο ή με τη συγκατάθεση των υποκειμένων.

Το ΕΑΠ όρισε, από το Μάιο 2018, Ομάδα Προστασίας Δεδομένων, για να εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να ενημερώσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας των ΔΠΧ.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Βάσει του ΓΚΠΔ, το ΕΑΠ αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας των ΔΠΧ που επεξεργάζεται.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26 335, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610-367371, 210-9097244

E-mail : dpo@eap.gr

2.  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων– Ομάδα Προστασίας Δεδομένων 

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας καθώς και οι χρήστες των υπηρεσιών του ΕΑΠ, μπορούν να επικοινωνήσουν και να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους  σχετικά με την επεξεργασία, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα τους στην Ομάδα Προστασίας Δεδομένων:

Σεραφείμ Καραϊσκάκης, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Τηλ.: 2610 367371 – e-mail: dpo@eap.gr

Πιερρίνα Κοριατοπούλου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων – Σύμβουλος Νομοθεσίας

e-mail: dpo@eap.gr

Μαρία Πετροπούλου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων – Σύμβουλος Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 9097244 – e-mail: dpo@eap.gr

Η Ομάδα συνεπικουρείται/συνεργάζεται και με τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

3. Περιστατικό Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 12, του ΓΚΠΔ, ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται «η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία».

Αναφορά Περιστατικού Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην περίπτωση που έχετε να δηλώσετε κάποιο Περιστατικό Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Π.Π.Δ.Π.Χ.), συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εδώ

4.  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Τα υποκείμενα δεδομένων εφόσον θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους προσβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι η αρμόδια, εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

5. Πολιτικές για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το ΕΑΠ δύναται να τροποποιήσει τις Πολιτικές για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. Η εκάστοτε Πολιτική αναρτάται σε δικτυακό τόπο του ΕΑΠ, με ένδειξη έκδοσης και ημερομηνίας.

Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες παροτρύνονται να ελέγχουν το περιεχόμενο των Πολιτικών για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές/επικαιροποιήσεις.

6. Ενημερωτικό Υλικό

Για να ενημερωθείτε για τα Προσωπικά Δεδομένα, τις βασικές έννοιες του ΓΚΠΔ καθώς και για τα δικαιώματά σας, μπορείτε να μελετήσετε το παρακάτω βοηθητικό υλικό:

 • Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε να ανοίξετε το αρχείο, στην εφαρμογή web ή να κάνετε λήψη του.
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο της Ομάδας DPO. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε να ανοίξετε το αρχείο, στην εφαρμογή web ή να κάνετε λήψη του.

Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

H Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας (ΜΑΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι μια αυτοτελής Μονάδα που συστάθηκε με σκοπό τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, καθώς και την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων – επισκεπτών, καθώς και της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Πανεπιστημίου.

Ο βασικός κορμός της Μονάδας αποτελείται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και την Ιατρό Εργασίας, την Ομάδα Επιστασίας και Ασφάλειας του Ε.Α.Π. με επικεφαλής όλων τον Υπεύθυνο Ασφαλείας.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζεται από νομοθετημένο πλαίσιο και συγκεκριμένα τον υπ’ αρίθμ. 4777 νόμο (ΦΕΚ 25/Α/17-02-2021).

Αναπλ. Προϊστάμενος Μ.Α.Π.:
Γρηγόρης Τζόλας
Τηλ. 2610367380
Email: tzolas@eap.gr

Τεχνικός Ασφαλείας
Χρήστος Ανωγιάτης
Τηλ. 2610367388
Email: anogiatis@eap.gr

Ιατρός Εργασίας
Δήμητρα Τριανταφύλλου

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Μονάδα Ασφάλειας & Προστασίας (Μ.Α.Π.) του Ε.Α.Π
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26 335, Πάτρα

E-mail : map@eap.gr

Πληροφορίες σχετικά με τη Μ.A.Π. θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://osh.eap.gr/

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Α.Π.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με την αριθμ. 20217/Ζ1/22-02-2021 (ΦΕΚ 818/Β΄/02-03-2021) υπουργική απόφαση αποτελεί Ανεξάρτητη Μονάδα του Ιδρύματος με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση. Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση των μελών του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Α.Π. και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθησης.

Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., Καθηγητής.

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αθανάσιος Μιχιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής.

Μέλη:

 • Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 • Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
 • Αθανάσιος Μιχιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής, εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
 • Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Ζαχαρίας Παληός, Επίκ. Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 • Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
 • Αυγουστίνος Δημητράς, Καθηγητής, εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
 • Στυλιανός Ζερεφός, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.
 •  

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ιστοσελίδα: https://kedivim.eap.gr/

e-mail: kedivim@eap.gr

Διευθύντρια

Ευγενία Βερυκίου

e-mail: verikiou@eap.gr

Τηλ.: 2610367343

Κτίριο Γ΄, Γραφείο Γ.126

Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητική Διαχείριση Προγραμμάτων

Κωνσταντίνα Λιακοπούλου

e-mail:  kliakopoulou@eap.gr

Τηλ.: 2610367643

Κτίριο Γ΄, Γραφείο Γ.125

Οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων

e-mail:  kedivim.res@eap.gr

Χαρίκλεια Πανοπούλου

e-mail:  chpanopoulou@eap.gr

Τηλ.: 2610367464

Κτίριο Γ΄, Γραφείο Γ.117

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Παρ. Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα

Πανεπιστημιούπολη ΕΑΠ

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα : https://kedivim.eap.gr/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο