Επικοινωνία

Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών  
Email info@eap.gr 
Τηλέφωνο: 2610367600 (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00π.μ-5:00μ.μ)