ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που ιδρύθηκε με το νόμο Ν.2552/97 και από το ακαδημαϊκό έτος 2021 απαριθμεί τέσσερα μέλη ΔΕΠ (2 Καθηγητές, και 2 Αναπληρωτές Καθηγητές).

Το αντικείμενο της Σχολής επικεντρώνεται στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες.

Η Σχολή παρέχει Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές.

Τα τρία (3) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) της Σχολής Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ), Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) και Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ) προσφέρουν σπουδές στις θεματικές περιοχές των Γραφικών Τεχνών, του Σχεδιασμού Φωτισμού και του Ακουστικού Σχεδιασμού συνδυάζοντας Τέχνες (γραφικά, φως, ήχος και πολυμέσα) και Ψηφιακή Tεχνολογία με την τρέχουσα εξελισσόμενη παιδαγωγική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα γνωστικά αντικείμενα του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) της Σχολής «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change» το οποίο προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22  αφορούν πρωτευόντως στις επιστήμες της κλιματολογίας και του περιβάλλοντος, της γεωλογίας, της τηλεμετρίας και των δορυφορικών εφαρμογών, στις επιστήμες μηχανικών, στην αρχιτεκτονική, στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στη συντήρηση έργων τέχνης και μνημείων. Διεπιστημονικά πεδία όπως της κοινωνιολογίας, του πολιτισμού και των οικονομικών του περιβάλλοντος καθώς και της πληροφορικής, υποστηρίζουν τα πρωτεύοντα, ανάλογα με την κατεύθυνση του προγράμματος και είναι πλήρως συμβατό με τους γενικούς στόχους του ΕΑΠ.

Τόσο σε Μεταπτυχιακό όσο και σε Διδακτορικό επίπεδο, τα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής είναι καινοτόμα και διεπιστημονικά, σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν στους σπουδαστές, όχι μόνον επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης που τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας , της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας αλλά και να τους εμπνέουν.

Για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεύρυνση της συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των φοιτητών της Σχολής λειτουργούν δυο (2) εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα: Το εργαστήριο Φωτισμού και το Εργαστήριο Πολυμέσων.

Η Σχολή στελεχώνεται από ικανό αριθμό διδασκόντων, πολλοί εκ των οποίων είναι πετυχημένοι και ενεργοί μελετητές/καλλιτέχνες, που απασχολούνται και σε άλλους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Κοσμητεία της ΣΕΤ (*) δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί. Καθήκοντα της Κοσμητείας εκτελεί η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ.

Ευθύμιος Ζέρβας, Καθηγητής
Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Στυλιανός Ζερεφός, Καθηγητής
Αρχιτεκτονική Ανάλυση και Σύνθεση με Ψηφιακά Μέσα και Προσομοίωση Φωτισμού
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Λάμπρος Δούλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τεχνολογία Φωτισμού με εφαρμογές στην ενεργειακή βελτιστοποίηση και στη σύζευξη Φυσικού και Τεχνητού φωτισμού στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Ειρήνη Μαυρομμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφιστικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός με τη Χρήση Η/Υ
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Δημήτριος Ζευγώλης, Ομότιμος Καθηγητής
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus 2004-2018
ΔΠΣ ΓΤΠ 2000 – 2018

Βιογραφικό Σημείωμα

Στη Σχολή  Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ πραγματοποιείται έρευνα στους τομείς:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογές νέων οπτικών τεχνολογιών
 • Ενέργεια και Περιβάλλον
 • Αρχιτεκτονική Σχεδίαση και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική με ψηφιακά μέσα
 • Φωτισμός

Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα υποστηρίζεται από μεταδιδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες.

 • Διδακτορικές Διατριβές (υπό κατασκευή)
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες (υπό κατασκευή)

Εργαστήρια
Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,  διαθέτει δύο  (2) εργαστήρια:

1.     Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού
Lightinglab.eap
2.   Το Εργαστήριο Πολυμέσων

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών θεσμοθετήθηκε το 2016 με  στόχο να παρέχει σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα σχεδιασμού φωτισμού. Η σχεδίασή του ως “φωτιζόμενη σκηνή” επιτρέπει τον πειραματισμό με ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων φωτισμού και ελέγχου.

Οι δυνατότητές του μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα της επιστήμης του φωτός:

 • Χαρακτηριστικά φωτιστικού εξοπλισμού
 • Τρόποι και ένταση φωτισμού
 • Θερμοκρασία χρώματος
 • Χρωματικά συστήματα
 • Υλικά, υφές, ανάκλαση, διάθλαση

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται διαλέξεις και παρουσιάσεις προς φοιτητές του ΜΠΣ “Σχεδιασμός Φωτισμού” του ΕΑΠ, καθώς και σε Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων όπως για παράδειγμα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η βασική έρευνα που διενεργείται στο εργαστήριο αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΕΝΕΡ του ΕΑΠ και αφορά στο σχεδιασμό φωτισμού ιστορικών κτιρίων.

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος
latpee.eap.gr

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού

Διδακτορικές Διατριβές

Διδάκτορες

 

ΑΡΔΑΒΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Η βιοφωταύγεια ως στοιχείο εξοικονόμησης ενέργειας και αειφορίας στην αρχιτεκτονική και τους υπαίθριους αστικούς και προαστιακούς χώρους στην Ελληνική πόλη

ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Επίδραση της διεπιφάνειας και του διαδραστικού σχεδιασμού στη δημιουργία εύχρηστων συστημάτων για αρχάριους χρήστες.

ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: The Augmented Home: Technologies, Architecture and Domestic Environments Between the Late 20th and the Early 21st Century

ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη πολυμεσικού εργαλείου για τη μελέτη της συμβολής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κλίμα της Ελλάδας του 21ου αιώνα. Προεκτάσεις του στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

ΤΡΙΓΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ολιστικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός συσκευασίας. Ανάπτυξη και μελέτη υλικών και τεχνολογιών για την κάλυψη των περιβαλλοντικών απαιτήσεων της εκτυπωτικής βιομηχανίας της συσκευασίας

 
Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Δημιουργία προγνωστικού μοντέλου για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων που φτάνουν στο τέλος ζωής τους σε ένα έργο φωτισμού

ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Βελτιστοποίηση οπτικής και θερμικής άνεσης σε κτίρια μέσω τρισδιάστατων εκτυπωμένων διατάξεων: Η περίπτωση τριασδιάστατων εκτυπωμένων γεωμετρικών διατάξεων σε διαφανή υλικά

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΜΑ: Multimedia, Theater, Creative Writing: Combining tools in Education

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: The role of Artificial Lighting in Healing Environments: Attempts and Methods for faster healing in medical facilities

ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση Δημιουργικών Αφηγηματικών Τεχνικών στον σχεδιασμό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Μεθοδολογία αρχιτεκτονικού φωτισμού για την ανάδειξη των όψεων των ιστορικών κτιρίων

ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σε περιβάλλοντα διάχυτου υπολογισμού και δικτυωμένων συσκευών/αντικειμένων με συμμετοχή του τελικού χρήστη (Development and evaluation of educational games in distributed computing environments and networked devices/artifacts with end-user environment)

ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ψηφιακή Εκτύπωση – Πιστοποίηση και Τυποποίηση (Digital Printing – Quality Standardization and Certification)

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού


Γιαννοπούλου-Ματσούκα Ελένη
Τηλ.: 2610367614 –  email:  set@eap.gr