elen
elen

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που ιδρύθηκε με το νόμο Ν.2552/97 και από το ακαδημαϊκό έτος 2021 απαριθμεί τέσσερα μέλη ΔΕΠ (2 Καθηγητές, και 2 Αναπληρωτές Καθηγητές).

Το αντικείμενο της Σχολής επικεντρώνεται στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς:

 • Των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες,
 • Της αειφορίας, του περιβαλλοντικού σχεδιασμού έργων υποδομής, πόλεων και κτιρίων και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • Της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
 • Τις μεθόδους σχεδιασμού με νέες τεχνολογίες

Η Σχολή παρέχει Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές.

Τα έξι (6) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) της Σχολής: Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ), Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ), Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ), Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ), Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC) και Interaction Generative Design (IGD) προσφέρουν σπουδές στις θεματικές περιοχές του Ακουστικού Σχεδιασμού, των Γραφικών Τεχνών, της Αειφορίας, Ρύπανσης, Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής, Συγκοινωνιακών, Πόλεων, Κτιρίων και του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, του Σχεδιασμού Φωτισμού, της Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Νέων Τεχνολογιών Σχεδίασης, συνδυάζοντας Τέχνες (γραφικά, φως, ήχος και πολυμέσα), Ψηφιακή Τεχνολογία και Περιβαλλοντική Μηχανική με την τρέχουσα εξελισσόμενη παιδαγωγική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Τόσο σε Μεταπτυχιακό όσο και σε Διδακτορικό επίπεδο, τα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής είναι καινοτόμα και διεπιστημονικά, σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν στους σπουδαστές, όχι μόνον επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης που τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας , της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας αλλά και να τους εμπνέουν.

Για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεύρυνση της συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των φοιτητών της Σχολής λειτουργούν τρία (3) εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα: 

 • Το Εργαστήριο Πολυμέσων.
 • Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος (https://latpee.eap.gr).
 • Tο Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού (https://lightinglab.eap.gr).

Η Σχολή στελεχώνεται από τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ και από ικανό αριθμό διδασκόντων (ΣΕΠ), πολλοί εκ των οποίων είναι πετυχημένοι και ενεργοί καθηγητές / ερευνητές / διδάκτορες / μελετητές / καλλιτέχνες, που απασχολούνται και σε άλλους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΜΗΤΡΩΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ & ΑΝ. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΛΟΙΠΕΣ

Η Κοσμητεία της ΣΕΤ (*) δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί. Καθήκοντα της Κοσμητείας εκτελεί η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ.

Ευθύμιος Ζέρβας, Καθηγητής
Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική Ιστοσελίδα

Στυλιανός Ζερεφός, Καθηγητής
Αρχιτεκτονική Ανάλυση και Σύνθεση με Ψηφιακά Μέσα και Προσομοίωση Φωτισμού
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική Ιστοσελίδα

Λάμπρος Δούλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τεχνολογία Φωτισμού με εφαρμογές στην ενεργειακή βελτιστοποίηση και στη σύζευξη Φυσικού και Τεχνητού φωτισμού στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Προσωπική Ιστοσελίδα

Ειρήνη Μαυρομμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφιστικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός με τη Χρήση Η/Υ
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική Ιστοσελίδα

Σοφία Σωτηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Προληπτική Συντήρηση σε έγχρωμα αντικείμενα κινητής πολιτιστικής κληρονομιάς

Δημήτριος Ζευγώλης, Ομότιμος Καθηγητής
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus 2004-2018
ΔΠΣ ΓΤΠ 2000 – 2018

Βιογραφικό Σημείωμα

Στη Σχολή  Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ πραγματοποιείται έρευνα στους παρακάτω τομείς:

 • Αειφορικός Σχεδιασμός
 • Ανάπτυξη και εφαρμογές νέων οπτικών τεχνολογιών
 • Αξιολόγηση έργων φωτισμού
 • Αρχιτεκτονική σχεδίαση και βιοκλιματική αρχιτεκτονική με ψηφιακά μέσα
 • Εκπομπές από καπνικά προϊόντα
 • Ενέργεια
 • Επιπτώσεις στην υγεία
 • Καύσιμα και καύση
 • Κλιματική αλλαγή
 • Κοινωνικά θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος
 • Μετρήσεις φωτισμού
 • Ρύπανση (αέρια, υγρή στερεά)
 • Περιβάλλον
 • Σχεδιασμός φωτισμού
 • Χημική ανάλυση

 

Εργαστήρια
Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,  διαθέτει τρία  (3) εργαστήρια:

 

 1. Εργαστήριο Πολυμέσων

Ιστοσελίδα:

Διευθύντρια: Ειρήνη Μαυρομάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (https://www.eap.gr/dep/mnavromati)

 

 1. Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Ιστοσελίδα: https://latpee.eap.gr/

Διευθυντής: Ευθύμιος Ζέρβας, Καθηγητής (https://www.eap.gr/dep/zervas/)

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 • Ρύπανση: Αέρια, υγρή και στερεά ρύπανση, ηχορύπανση και ρύπανση από ακτινοβολίες. Ποιότητα ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ποιότητα υδάτων, εδαφών, οικοσυστημάτων. Φυσική και χημική ανάλυση αερίων, υγρών και στερεών ρύπων. Πηγές ρύπανσης, καταγραφή της ρύπανσης, μέθοδοι ελέγχου και μείωσης της. Αντιρυπαντική Τεχνολογία.
 • Ενέργεια, Καύσιμα/Καύση: Καύση κλασικών και εναλλακτικών καυσίμων, παραγωγή ρύπων από καύσεις για παραγωγή ενέργειας. Ενεργειακή, οικονομική και περιβαλλοντική αξιοποίηση των αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων.
 • Επίδραση της ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, στα ανθρώπινα έργα, στα οικοσυστήματα, στο κλίμα και γενικότερα στο περιβάλλον.
 • Ρύποι που παράγονται από το τσιγάρο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το θερμαινόμενο τσιγάρο και πάσης φύσεως καπνικά προιόντα και ναρκωτικές ουσίες.
 • Κλιματική αλλαγή
 • Πολιτική και Οικονομία της ενέργειας και του περιβάλλοντος, πολιτική οικολογία, αειφορία, κοινωνικές απόψεις για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος

Το εργαστήριο διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, ειδικά για ανάλυση ρύπων (4 χρωματογράφοι, αναλυτές αερίων (CO, CO2, NOx, O3,…), αναλυτές σωματιδίων, κτλ), μετεωρολογικό σταθμό και βοηθητικό εξοπλισμό, ενώ επιπλέον εξοπλισμός αναμένεται τους επόμενες μήνες). Πλήρης περιγραφή του εξοπλισμού και των δραστηριοτήτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

 

 

 1. Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού

Ιστοσελίδα: https://lightinglab.eap.gr

Διευθυντής: Στυλιανός Ζερεφός, Καθηγητής (https://www.eap.gr/dep/zerefos/)

Μέλη: Λάμπρος Δούλος (https://www.eap.gr/dep/doulos/)

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού θεσμοθετήθηκε το 2016 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2009/13.06.2017) με στόχο να παρέχει σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα σχεδιασμού φωτισμού, να προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού, μετρήσεων και αξιολόγησης έργων φωτισμού. Η έρευνα που διενεργείται στο εργαστήριο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους (ERASMUS+), καθώς και από αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω της παροχής υπηρεσιών που προσφέρει. Ο διακριβωμένος και state-of-the-art εξοπλισμός περιλαμβάνει επιστημονικά όργανα που μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα της επιστήμης και παροχής υπηρεσιών του φωτισμού (μετρήσεων και αξιολόγησης):

 • 2 γωνιοφωτόμετρα (1 σταθερό διακριβωμένο για μετρήσεις μεγάλων φωτιστικών σωμάτων και 1 φορητό για μετρήσεις μικρών φωτεινών πηγών και παρουσίαση της διαδικασίας των μετρήσεων),
 • 3 φορητά όργανα μέτρησης έντασης φωτισμού,
 • 1 φορητό όργανο μέτρησης υπεριώδους UVC ακτινοβολίας για έλεγχο εγκαταστάσεων καθαρισμού αέρα από ιούς πχ COVID-19,
 • 3 φασματόμετρα και πρότυπες πηγές (2 φορητά και ένα εργαστηριακό).
 • Φορητό σποτ λαμπρόμετρο
 • Φορητό χρωματόμετρο
 • Λαμπροκάμερα για μέτρηση λαμπρότητας και θάμβωσης σε οδούς, σήραγγες, προσόψεις κτιρίων κλπ με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων με τα πρότυπα και τους διεθνείς κανονισμούς (ΕΝ 13201, CR 14380, EN 12464-1, EN 12464-2).
 • 1 όργανο μέτρησης φωτεινής μαρμαρυγής σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Στο εργαστήριο βρίσκεται μια δια δραστική αίθουσα, τύπου showroom, με εγκατεστημένο ένας πλήθος φωτιστικών σωμάτων. Εκεί παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές σχεδιασμού φωτισμού και το οπτικό αποτέλεσμα που επιφέρεται στο χώρο σε συνδυασμό διαφορετικών υλικών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αλληλοεπιδράσουν, να εφαρμόσουν και να παρατηρήσουν τα οπτικά αυτά αποτελέσματα στο χώρο από τη χρήση επιλεγμένων φωτιστικών σωμάτων.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού

Διδακτορικές Διατριβές

Διδάκτορες

 

ΑΡΔΑΒΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Η βιοφωταύγεια ως στοιχείο εξοικονόμησης ενέργειας και αειφορίας στην αρχιτεκτονική και τους υπαίθριους αστικούς και προαστιακούς χώρους στην Ελληνική πόλη

ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Επίδραση της διεπιφάνειας και του διαδραστικού σχεδιασμού στη δημιουργία εύχρηστων συστημάτων για αρχάριους χρήστες.

ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: The Augmented Home: Technologies, Architecture and Domestic Environments Between the Late 20th and the Early 21st Century

ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη πολυμεσικού εργαλείου για τη μελέτη της συμβολής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κλίμα της Ελλάδας του 21ου αιώνα. Προεκτάσεις του στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Μεθοδολογία αρχιτεκτονικού φωτισμού για την ανάδειξη των όψεων των ιστορικών κτιρίων

ΤΡΙΓΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ολιστικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός συσκευασίας. Ανάπτυξη και μελέτη υλικών και τεχνολογιών για την κάλυψη των περιβαλλοντικών απαιτήσεων της εκτυπωτικής βιομηχανίας της συσκευασίας

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Δημιουργία προγνωστικού μοντέλου για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων που φτάνουν στο τέλος ζωής τους σε ένα έργο φωτισμού

ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Βελτιστοποίηση οπτικής και θερμικής άνεσης σε κτίρια μέσω τρισδιάστατων εκτυπωμένων διατάξεων: Η περίπτωση τριασδιάστατων εκτυπωμένων γεωμετρικών διατάξεων σε διαφανή υλικά

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΜΑ: Multimedia, Theater, Creative Writing: Combining tools in Education

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: The role of Artificial Lighting in Healing Environments: Attempts and Methods for faster healing in medical facilities

ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση Δημιουργικών Αφηγηματικών Τεχνικών στον σχεδιασμό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΑ: Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σε περιβάλλοντα διάχυτου υπολογισμού και δικτυωμένων συσκευών/αντικειμένων με συμμετοχή του τελικού χρήστη (Development and evaluation of educational games in distributed computing environments and networked devices/artifacts with end-user environment)

ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ψηφιακή Εκτύπωση – Πιστοποίηση και Τυποποίηση (Digital Printing – Quality Standardization and Certification)

Κοσμητεία Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού


Κανελλοπούλου Κονδυλία
Τηλ.: 2610367614 –  email:  set@eap.gr 

Μετάβαση στο περιεχόμενο