ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που ιδρύθηκε με το νόμο Ν.2552/97 και έχει σήμερα δυο μέλη ΔΕΠ (1 Καθηγητή, και 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια).

Το αντικείμενο της Σχολής επικεντρώνεται στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες.

Η Σχολή παρέχει Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές.

Τα τρία (3) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ)  της Σχολής προσφέρουν σπουδές στις θεματικές περιοχές των Γραφικών Τεχνών, του Σχεδιασμού Φωτισμού και του Ακουστικού Σχεδιασμού συνδυάζοντας Τέχνες  (γραφικά, φως, ήχος και πολυμέσα) και Ψηφιακή τεχνολογία με την τρέχουσα εξελισσόμενη παιδαγωγική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Τόσο σε Μεταπτυχιακό όσο και σε Διδακτορικό επίπεδο, τα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής είναι καινοτόμα και διεπιστημονικά, σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν στους σπουδαστές, όχι μόνον επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης που τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας , της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας αλλά και να τους εμπνέουν.

Για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεύρυνση της συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των φοιτητών της Σχολής λειτουργούν δυο (2) εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα: Το εργαστήριο Φωτισμού και το Εργαστήριο Πολυμέσων.

Η Σχολή στελεχώνεται από ικανό αριθμό διδασκόντων, πολλοί εκ των οποίων είναι πετυχημένοι και ενεργοί μελετητές/καλλιτέχνες, που απασχολούνται και σε άλλους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Κοσμητεία της ΣΕΤ (*) δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί. Καθήκοντα της Κοσμητείας εκτελεί η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ.

Στυλιανός Ζερεφός, αρχιτέκτων μηχανικός,  Καθηγητής ΣΕΤ ΕΑΠ
Αρχιτεκτονική Ανάλυση και Σύνθεση με Ψηφιακά Μέσα
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Ειρήνη Μαυρομμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφιστικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός με τη Χρήση Η/Υ
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΕΤ

Διδακτορικές Σπουδές  
Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες ισχύει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του ΕΑΠ. 

 Στη Σχολή  Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ πραγματοποιείται έρευνα στους τομείς:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογές νέων οπτικών τεχνολογιών
 • Ενέργεια και Περιβάλλον
 • Αρχιτεκτονική Σχεδίαση και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική με ψηφιακά μέσα
 • Φωτισμός

Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα υποστηρίζεται από μεταδιδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες.

 • Διδακτορικές Διατριβές (υπό κατασκευή)
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες (υπό κατασκευή)

Εργαστήρια
Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,  διαθέτει δύο  (2) εργαστήρια: 

1.     Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού
       Lightinglab.eap
2.   Το Εργαστήριο Πολυμέσων

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών θεσμοθετήθηκε το 2016 με  στόχο να παρέχει σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα σχεδιασμού φωτισμού. Η σχεδίασή του ως “φωτιζόμενη σκηνή” επιτρέπει τον πειραματισμό με ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων φωτισμού και ελέγχου. 

Οι δυνατότητές του μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα της επιστήμης του φωτός:

 • Χαρακτηριστικά φωτιστικού εξοπλισμού
 • Τρόποι και ένταση φωτισμού
 • Θερμοκρασία χρώματος
 • Χρωματικά συστήματα
 • Υλικά, υφές, ανάκλαση, διάθλαση

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται διαλέξεις και παρουσιάσεις προς φοιτητές του ΜΠΣ “Σχεδιασμός Φωτισμού” του ΕΑΠ, καθώς και σε Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων όπως για παράδειγμα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η βασική έρευνα που διενεργείται στο εργαστήριο αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΕΝΕΡ του ΕΑΠ και αφορά στο σχεδιασμό φωτισμού ιστορικών κτιρίων.

Γραμματεία Κοσμητείας
Γιαννοπούλου-Ματσούκα Λιάνα 
Κτίριο Γ, γραφείο 111
Τηλ.: 2610 367614
email:  set@eap.gr & giannopoulou@eap.gr