el
el

Συχνές Ερωτήσεις

Είμαι Φοιτητής

Πότε είναι η περίοδος επανεγγραφών (δήλωσης νέων θεματικών ενοτήτων για υφιστάμενους φοιτητές);

  • Ετήσια Προγράμματα Σπουδών: Η Περίοδος Επανεγγραφών σε ΘΕ/ΕΘΕ/ΕΠΑ/ΜΔΕ αρχίζει με την έναρξη τελικών εξετάσεων και λήγει έως και αρχές Αυγούστου.
  • Ετήσια Προγράμματα Σπουδών: Η Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής σε ΘΕ/ΕΘΕ/ΕΠΑ/ΜΔΕ αρχίζει με την έναρξη τελικών εξετάσεων και λήγει έως και αρχές Αυγούστου.
  • Εξαμηνιαία Προγράμματα Σπουδών: Η Περίοδος Επανεγγραφών σε ΘΕ/ΕΘΕ/ΕΠΑ/ΜΔΕ για το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει με την έναρξη τελικών εξετάσεων και λήγει έως και αρχές Αυγούστου, ενώ για το εαρινό εξάμηνο αρχίζει με την έναρξη των τελικών εξετάσεων και λήγει έως και αρχές Φεβρουαρίου.
  • Εξαμηνιαία Προγράμματα Σπουδών: Η Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής σε ΘΕ/ΕΘΕ/ΕΠΑ/ΜΔΕ για το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει με την έναρξη των τελικών εξετάσεων και λήγει έως και αρχές Αυγούστου, ενώ για το εαρινό εξάμηνο αρχίζει με την έναρξη των τελικών εξετάσεων και λήγει έως και αρχές Φεβρουαρίου.

Αν χάσει κάποιος το δελτίο της φοιτητικής του ταυτότητας, μπορεί το Πανεπιστήμιο να του στείλει άλλο και εάν ναι, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει;

Αν κάποιος χάσει την ακαδημαΐκή του ταυτότητα, μπορεί κατόπιν αποστολής του φοιτητή προς το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών μια Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής ότι: «έχω απωλέσει την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα και επιθυμώ την επανέκδοση αυτής».

Το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας επιτρέπει τη δυνατότητα ελεύθερης εισόδου σε μουσεία, θέατρα και πολιτιστικούς χώρους αλλά και μειωμένης τιμής σε εισιτήρια αστικών, υπεραστικών & ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών;

Η χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας δίνει τη δυνατότητα εισόδου σε βιβλιοθήκες, κινηματογράφους, θέατρα, πολιτιστικούς χώρους, μουσεία, κατά περίπτωση με μειωμένο εισιτήριο. Οι φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του αρ. 29 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) (Νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ) που αφορά σε θέματα, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν σίτιση, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις τους κ.ά 

Πως υπολογίζεται ο βαθμός μίας Θεματικής Ενότητας, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις στα Προγράμματα Σπουδών με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας;

Κάθε εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10. Ο φοιτητής μπορεί να μην εκπονήσει μία μόνο εργασία. Στην περίπτωση αυτή ο μέσος όρος των ΓΕ προκύπτει από το σύνολο των ΓΕ και όχι από τις παραδοθείσες από τον φοιτητή ΓΕ. Εάν δεν εκπονήσει δύο (2), δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Επίσης, εάν δεν συγκεντρώσει συνολικό βαθμό που είναι τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος των δυνητικών άριστα του μέγιστου αριθμού Γ.Ε. που μπορούν να υποβληθούν, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν συγκεντρώσει τον ανωτέρω συνολικό βαθμό στις εργασίες του ή/και δεν έχει εκπονήσει τον απαιτούμενο από τα ανωτέρω προβλεπόμενο αριθμό εργασιών, δικαιούται να επαναλάβει την ίδια Θ.Ε. σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, έχοντας όμως πλήρεις εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των γραπτών εργασιών συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 30%. Ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών ενεργοποιείται, μόνον εάν επιτύχετε στις τελικές εξετάσεις, δηλαδή εάν σε αυτές λάβετε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5). Ο βαθμός αυτός συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 70%. Σε περίπτωση αποτυχίας στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις, υπάρχει η δυνατότητα κατοχύρωσης των γραπτών εργασιών για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής συμμετέχει στις αντίστοιχες τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Για τυχόν απορίες και προβλήματα σχετικά με τη Θ.Ε. με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Για τυχόν απορίες και προβλήματα σχετικά με τη ΘΕ, επικοινωνήστε με τον Καθηγητή- Σύμβουλο σας.
Για να ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις προς τους φοιτητές μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.eap.gr) επιλέγοντας τους συνδέσμους Ανακοινώσεις και Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter).

Δικαιούμαι εκπαιδευτική άδεια;

Σύμφωνα με το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α’/15-2-2017) «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δικαιούνται τις προβλεπόμενες στα άρθρα 58 -60 του ν. 3528/2007 (Α’26) ειδικές άδειες. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση του Ιδρύματος, από την οποία θα προκύπτει ότι κατά το χρόνο της χορήγησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας έχουν την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

Με ποιον τρόπο πραγματοποιούνται οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις;

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής ανακοινώνονται κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου/έτους.

Έχω φοιτήσει στο Ε.Α.Π. στο παρελθόν και έχω διαγραφεί. Μπορώ να εγγραφώ ξανά και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου;

Μπορείτε να εγγραφείτε εκ νέου στο Πρόγραμμα Σπουδών που είχατε παρακολουθήσει και να αιτηθείτε την αναγνώριση των Θεματικών Ενοτήτων που είχατε ολοκληρώσει επιτυχώς. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας από εκεί που σταματήσατε.

Έχω απωλέσει τους κωδικούς του ακαδημαϊκού email των ψηφιακών εκπαιδευτικών χώρων. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να κάνετε ανάκτηση των κωδικών σας μέσω του σχετικού συνδέσμου που θα βρείτε στη σελίδα σύνδεσης στο ακαδημαϊκό email στους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανάκτηση μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση helpdesk@eap.gr.

Πως μπορώ να εκδώσω ακαδημαϊκή ταυτότητα;

Υποβάλλετε αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας μέσω της πλατφόρμας https://academicid.minedu.gov.gr/foitites-diadikasia_ipovolis_aitisis.html πραγματοποιώντας σύνδεση με τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες μητρώου του Ε.Α.Π.

Πρέπει να υποβάλω αίτηση για χορήγηση υποτροφίας αριστείας;

Οι διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών αριστείας πραγματοποιούνται από το Γραφείο Υποτροφιών του Ε.Α.Π. και δεν απαιτείται οποιαδήποτε υποβολή αίτησης από τους φοιτητές.

Πως μπορώ να λάβω κάποιο αποδεικτικό για την οικονομική συμμετοχή που έχω καταβάλει;

Για κάθε φοιτητή εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης αποκλειστικά στα στοιχεία του φοιτητή. Αντλείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας https://apps.eap.gr/grammatia/web/, όπου ο φοιτητής συνδέεται με τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες μητρώου του Ε.Α.Π.

Θέλω να εκδώσω τιμολόγιο για τις δαπάνες των σπουδών μου

θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Ν. 2552/1997 αποτελεί υποχρέωση του φοιτητή, και είναι προσωποπαγής υποχρέωση. Το Ίδρυμα είναι Ν.Π.Δ.Δ. και δεν υπάγεται στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, άλλωστε τούτο απαγορεύεται από το άρθρο 16 του Συντάγματος, το δε Ελληνικό Δημόσιο συμβάλλει και στις εν λόγω δαπάνες. 

Ως μη ασκών εμπορική εκπαιδευτική δραστηριότητα, ως ο ιδιωτικός φορέας, δε δύναται να εκδώσει τιμολόγιο, για την οικονομική συμμετοχή του φοιτητή του, η οποία βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον τελευταίο, ο οποίος ακολουθεί την πάγια διαδικασία κατάθεσης αυτής. Η σχέση του τρίτου με τον εκάστοτε φοιτητή του Ιδρύματος, δεν επηρεάζει το Ίδρυμα.

Πως διαμορφώνεται η βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών στο Ε.Α.Π.;

Η βαθμολογική κλίμακα των τίλων σπουδών που απονέμει το Ε.Α.Π. είναι η ακόλουθη:

Από 5,00 έως 6,49 -> Καλώς
Από 6,50 έως 8,49 -> Λίαν καλώς
Από 8,50 έως 10 -> Άριστα

Η ένδειξη -1 προσμετράται στην βαθμολογία μου;

Η ένδειξη -1 είναι χαρακτηρισμός του συστήματος, δεν θεωρείται βαθμός ούτε προσμετράται σε βαθμολογία.

Είμαι ήδη φοιτητής σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Μπορώ ταυτόχρονα να παρακολουθήσω και κάποιο άλλο Πρόγραμμα Σπουδών;

Είναι επιτρεπτή η παράλληλη φοίτηση σε δύο Προγράμματα Σπουδών υπό την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ είναι και τα δύο Προπτυχιακού επιπέδου. Κατά την παράλληλη φοίτηση σε δύο ή περισσότερα προγράμματα σπουδών, θα πρέπει να τηρείται ο περιορισμός παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων με μέγιστο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) τις 60 ανά έτος και 30 ανά εξάμηνο.

Εάν δεν ολοκληρώσω την θεματική ενότητα που έχω επιλέξει πρέπει να καταβάλω εκ νέου την οικονομική συμμετοχή;

Προγράμματα σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση:

  • Εάν παρακολουθείτε τη Θ.Ε. κατά το χειμερινό εξάμηνο και αποτύχετε* στις εξετάσεις, έχετε δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο εξεταστικές διαδικασίες (Ιουνίου & Ιουλίου) του αμέσως επόμενου εαρινού εξαμήνου χωρίς οικονομικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.
  • Εάν παρακολουθείτε τη Θ.Ε. κατά το εαρινό εξάμηνο και αποτύχετε* στις τελικές εξετάσεις (Ιουνίου), έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική διαδικασία (Ιουλίου), ενώ σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας* έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του αμέσως επόμενου χειμερινού εξαμήνου (Ιανουαρίου) χωρίς οικονομικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.
  • Εάν αποτύχετε* εκ νέου, τότε θα πρέπει να επαναληφθεί η παρακολούθηση της Θ.Ε. με πλήρεις εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις σε επόμενο εξάμηνο.

Εάν δεν έχετε θεμελιώσει δικαίωμα εξετάσεων, τότε η Θ.Ε. θα πρέπει να δηλωθεί εκ νέου σε επόμενο εξάμηνο, με πλήρεις οικονομικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

 

Προγράμματα σπουδών με ετήσια διάρθρωση: Εάν αποτύχετε* στις τελικές εξετάσεις (Ιουνίου), έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις (Ιουλίου), ενώ σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας* η Θ.Ε. μεταφέρεται στο αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (μόνο για εξετάσεις), χωρίς οικονομικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα εξετάσεων, τότε η Θ.Ε. θα πρέπει να δηλωθεί εκ νέου σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, με πλήρεις οικονομικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

 

*Ως αποτυχία στις εξετάσεις θεωρείται είτε η μη επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού (από 5 και άνω), είτε η μη συμμετοχή στην εξέταση.

Πρακτική άσκηση Φοιτητών του ΕΑΠ

Η πρακτική άσκηση γίνεται σε φορείς εντός Ελλάδος ή και στο εξωτερικό;

Για όλα τα προγράμματα που απαιτούν Πρακτική άσκηση γίνεται μόνο σε φορείς εντός Ελλάδος εκτός του προγράμματος σπουδών LRM που μπορεί να υλοποιηθεί και σε φορείς εκτός Ελλάδος.

Πως βρίσκω φορέα για την υλοποίηση της πρακτικής μου άσκησης;

Ο φοιτητής εντοπίζει μόνος του τον φορέα υποδοχής και έπειτα εγκρίνεται από τον Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης.

Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τον φοιτητή και αν ναι από ποιον φορέα;

Ο φοιτητής ασφαλίζεται μόνο για περίπτωση ατυχήματος από τον φορέα υποδοχής.

Οι φορείς Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι δημόσιοι ή και ιδιωτικοί;

Οι φορείς Πρακτικής Άσκησης μπορούν να είναι δημόσιοι ή και ιδιωτικοί σε όλα τα προγράμματα σπουδών, πέραν του ΜΠΣ ΕΑΓ που πρέπει να είναι μόνο Δημόσιοι Φορείς.

Οι ώρες Πρακτικής Άσκησης υλοποιούνται πρωινές ή και απογευματινές ώρες;

Οι ώρες Πρακτικής Άσκησης μπορούν να υλοποιηθούν είτε πρωινές, είτε απογευματινές ώρες.

Μπορώ να κάνω πρακτική Άσκηση ενώ έχω άδεια Λοχείας από την εργασία μου;

Όχι, διότι σε περίπτωση ασφάλισης στο ΕΡΓΑΝΗ από τον φορέα, η Πρακτική θα θεωρηθεί μη έγκυρη.

Πότε ξεκινώ την αναζήτηση Δομής για να υλοποιήσω την πρακτική μου άσκηση;

Οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Νοέμβριο (για το εαρινό εξάμηνο) και τον μήνα Μάϊο (για το χειμερινό εξάμηνο)

Οι ώρες πρακτικής άσκησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ Σχολεία) υπολογίζονται ως ωρολογιακές ή ως διδακτικές;

Οι ώρες πρακτικής άσκησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα υπολογίζονται ως διδακτικές (45 λεπτά)

Πότε μπορούν υλοποιηθούν οι ώρες πρακτικής άσκησης;

Οι ώρες πρακτικής άσκησης υλοποιούνται μόνο κατά την διάρκεια του Εξαμήνου και όχι πριν την έναρξη του ή την λήξη του.

Ενδιαφέρομαι να γίνω φοιτητής

Πότε είναι η Περίοδος αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών

Η πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων για όλα τα προγράμματα σπουδών, ξεκινάει τον Μάρτιο του εκάστοτε έτους ενώ για τα προγράμματα σπουδών στα οποία θα υπάρξουν κενές θέσεις, πραγματοποιείται συμπληρωματική πρόσκληση αιτήσεων εγγραφής τον Ιούλιο του εκάστοτε έτους με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο. Επίσης και μόνο για τα Προγράμματα σπουδών με Εξαμηνιαία διάρθρωση πραγματοποιείται πρόσκληση αιτήσεων εγγραφής και τον Νοέμβριο του εκάστοτε έτους με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο.

Είμαι απόφοιτος

Πως μπορώ να λάβω βεβαίωση Ολοκλήρωσης σπουδών;

Οι απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την γραμματεία του προγράμματος σπουδών τους (δείτε εδώ).

Ποια είναι τα δικαιώματα αποφοίτων του Ε.Α.Π.;

Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας alumni.eap.gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο alumni@eap.gr

Υποτροφίες Φοιτητών ΕΑΠ

Πως μπορώ να ενημερωθώ για τις υποτροφίες που προσφέρει το Ε.Α.Π.;

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών για τα κριτήρια καθώς και τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών από (εδώ)

Ποια περίοδο υποβάλλονται οι αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια;

Στα Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες θεματικές ενότητες υποβάλλονται κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Στα Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες υποβάλλονται κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την περίοδο Απριλίου – Μαΐου για το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Πως ενημερώνομαι για την έναρξη των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας κοινωνικών κριτηρίων;

Οι φοιτητές ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.eap.gr καθώς και μέσω του ακαδημαϊκού τους e-mail.

Που υποβάλλω την αίτηση χορήγησης υποτροφίας με κοινωνικά κριτήρια;

Η αίτηση χορήγησης υποτροφίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά όταν ενεργοποιηθεί η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας dev.eap.gr, όπου οι φοιτητές εισέρχονται με τους ακαδημαϊκούς τους κωδικούς.

Πως ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της αιτήσεώς μου;

Οι φοιτητές που έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας ενημερώνονται στο ακαδημαϊκό τους e-mail μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.

Ποιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη όταν είμαι έγγαμος/μη ή έχω συνάψει σύμφωνο συμβίωσης;

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος για υποτροφία είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος και των δύο συζύγων.

Μπορώ να κάνω αίτηση χορήγησης υποτροφίας με κοινωνικά κριτήρια αν παρακολουθώ διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών;

Στους φοιτητές των διιδρυματικών Προγραμμάτων Σπουδών δε προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων.

Για να λάβω υποτροφία αριστείας πρέπει να υποβάλλω αίτηση;

Για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν απαιτείται υποβολή αίτησης καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα από την αρμόδια υπηρεσία.

Πως ενημερώνομαι αν είμαι υπότροφος αριστείας;

Οι φοιτητές που δικαιούνται υποτροφίας αριστείας ενημερώνονται στο ακαδημαϊκό τους e-mail μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.

Μπορώ να λάβω υποτροφία αριστείας αν παρακολουθώ διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών;

Στους φοιτητές των διιδρυματικών Προγραμμάτων Σπουδών δεν προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών αριστείας

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις μείωσης 20% σε συγγενείς φοιτητές που παρακολουθούν ταυτόχρονα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π.;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνου όταν ενεργοποιηθεί η διαδικασία. Κατά την έναρξη της διαδικασίας οι φοιτητές λαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία στο ακαδημαϊκό τους email.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της μείωσης 20% από τις δαπάνες των σπουδών τους;

Η μείωση αφορά: α) συζύγους, β) γονείς με άγαμα τέκνα (δεν έχει αλλάξει ποτέ η οικογενειακή τους κατάσταση), γ) άγαμα αδέλφια που ανήκουν στην πατρική οικογένεια (δεν έχει αλλάξει ποτέ η οικογενειακή τους κατάσταση) και φοιτούν παράλληλα σε αμιγώς Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.(όχι διιδρυματικά)

Που μπορώ να υποβάλλω αίτηση μείωσης 20% από τις δαπάνες των σπουδών;

Η αίτηση μείωσης 20% υποβάλλεται ηλεκτρονικά όταν ενεργοποιηθεί η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας dev.eap.gr, όπου οι φοιτητές εισέρχονται με τους ακαδημαϊκούς τους κωδικούς.

Μπορώ να υποβάλλω αίτηση μείωσης 20% αν παρακολουθώ διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών;

Στους φοιτητές των διιδρυματικών Προγραμμάτων Σπουδών δε προβλέπεται χορήγηση μείωσης 20%

Μπορώ να υποβάλλω αίτηση μείωσης 20% εφόσον ο συγγενής μου παρακολουθεί διιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών;

Σε περίπτωση που ένας εκ των αιτούντων ανήκει σε αμιγώς πρόγραμμα σπουδών του Ε.Α.Π. , δικαιούται να λάβει μόνον εκείνος τη μείωση.

Ποια περίοδο και με ποιον τρόπο ενημερώνομαι εάν δικαιούμαι μείωση 20% από τις δαπάνες των σπουδών μου;

Η έκδοση των αποτελεσμάτων της μείωσης 20%, έπεται της χορήγησης των υποτροφιών (κοινωνικών κριτηρίων και αριστείας) που παρέχει το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών και πραγματοποιείται το φθινόπωρο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται στο ακαδημαϊκό τους e-mail.

Μετάβαση στο περιεχόμενο