ΒΝΠ56 Βιοιατρική Τεχνολογία και Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης

 

Κωδικός ΘΕ: ΒΝΠ56

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής:

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν τη βιοιατρική τεχνολογία και να εισαχθούν στην επεξεργασία εικόνας, των βιοϊατρικών σημάτων και της ιατρικής απεικόνισης αξιοποιώντας εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο χώρο της Υγείας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

  • να περιγράφετε την έννοια και τις ιδιότητες του σήματος
  • να εξηγείτε την επεξεργασία εικόνας
  • να περιγράφετε βιοϊατρικά σήματα
  • να αξιοποιείτε συστήματα ιατρικής απεικόνισης

Γνωστικά Αντικείμενα:

  • Συστήματα Ιατρικής απεικόνισης
  • Ανάλυση και Επεξεργασία ιατρικών Εικόνων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

Main Menu