Τα Παραρτήματα συνιστούν διοικητικούς και εκπαιδευτικούς κόμβους του ΕΑΠ στην περιφέρεια. Η λειτουργία τους εξυπηρετεί: 

  • την ανάπτυξη κάθε μορφής εκπαιδευτικής δραστηριότητας και την παροχή κάθε απαιτούμενης για την υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής υπηρεσίας
  • την αποκέντρωση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του ΕΑΠ,
  • την ενημέρωση του κοινού για τα ΠΣ και τα ΠΜΣ,
  • την γενικότερη διευκόλυνση της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ και
  • την ανάπτυξη πολύμορφων σχέσεων με πνευματικούς και καλλιτεχνικούς φορείς των πόλεων.

Main Menu