Το ΕΑΠ Σήμερα

1. Αριθμός πτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 16.754, Εγγεγραμμένοι 19.054
2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 16758, Εγγεγραμμένοι 18.509
3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων: 90
4. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών: 32
5. Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων: 209
6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17: 27.341
7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17:10.768 [10.000+232(ΑΜΕA)+536(μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑTEI με προσωποπαγή θέση και εργαστηριακούς συνεργάτες)]
8. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16: 40.018
9. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16: 10.661 [10.000+240(ΑΜΕA)+521(μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑTEI με προσωποπαγή θέση και εργαστηριακούς συνεργάτες)]
10. Συνολικά αποφοιτήσαντες: 28049
α) Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 10595
β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 17408
γ) Διδακτορικά: 46
11. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ: 746
12. Αριθμός υποτροφιών από το 1998 μέχρι σήμερα: 11.885 (υποτροφίες βάσει κριτηρίων 10.616 , υποτροφίες αριστείας 1.269)
13. Αριθμός μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 1.970.
14. Αριθμός μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού: 48
15. Διοικητικό Προσωπικό:
α) Μόνιμοι (ΑΣΕΠ): 8
β) Αορίστου χρόνου: 39
γ) Σύμβαση έργου: 155
δ) Ορισμένου χρόνου: 0
16. Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί: 0
17. Με απόσπαση ΙΔΑΧ: 0
18. Εκπαιδευτικές Σταθερές:
α) Πέντε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 10 πόλεις.
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα - Κομοτηνή - Ξάνθη - Πειραιά - Λάρισα)
β) Τέσσερις έως έξι εργασίες ετησίως
γ) Συμβουλευτική από απόσταση
δ) Τελικές Εξετάσεις σε 10 πόλεις
ε) Μέση αναλογία Διδασκόντων - Διδασκομένων 1/20
στ) Μελέτη από ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό υλικό
19. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στεγάζεται σε 10 κτίρια συνολικού εμβαδού: 11.750,88 τ.μ.

Main Menu