Το ΕΑΠ Σήμερα

1. Αριθμός πτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 16.706, Εγγεγραμμένοι 20.712

2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 23.989, Εγγεγραμμένοι 27.287

3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων: 108

4. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών: 48

α) με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας: 31 (Προπτυχιακά: 6, Μεταπτυχιακά: 22, κοινά Μεταπτυχιακά: 3)

β) με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας: 17 (Προπτυχιακά: 2, Ειδικό πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΣΚΕ: 1, Μεταπτυχιακά: 10, κοινά Μεταπτυχιακά: 4)

5. α) Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων: 397 (ετήσιας διάρκειας: 236, εξαμηνιαίας διάρκειας: 161)

β) Αριθμός προσφερόμενων Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων: 5 (ετήσιας διάρκειας: 3, εξαμηνιαίας διάρκειας: 2)

γ) Αριθμός προσφερόμενων Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης: 4

6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19: 9.046

7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 19.160

α) Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας: 12.730 [Προπτυχιακά (5.300 + 265 για άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις+ 20 για κρατούμενους φοιτητές), Μεταπτυχιακά: 6.245, κοινά Μεταπτυχιακά: 900]

β) Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας: 6.130 [Προπτυχιακά (1.600 + 80 για άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις), Μεταπτυχιακά: 3.030, κοινά Μεταπτυχιακά: 1.420]

γ) Ειδικό πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΣΚΕ: 300

8. Συνολικά αποφοιτήσαντες: 46.069

α) Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 16.462

β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 29.607

γ) Διδακτορικά: 80

9. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ: 746

10. Αριθμός υποτροφιών από το 1998 μέχρι σήμερα: 20.734 (υποτροφίες βάσει κριτηρίων 16.562 , υποτροφίες αριστείας 4.172)

11. Αριθμός μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 2.124.

12. Αριθμός μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού: 41

13. Διοικητικό Προσωπικό:

α) Μόνιμοι (ΑΣΕΠ): 10

β) Αορίστου χρόνου: 37

γ) Σύμβαση έργου: 184

δ) Ορισμένου χρόνου: 27

14. Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί: 1

15. Με απόσπαση ΙΔΑΧ: 0

16. Εκπαιδευτικές Σταθερές:

α) Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 8 πόλεις. (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα - Κομοτηνή – Τρίπολη - Λάρισα)

β) Τέσσερις έως έξι γραπτές εργασίες για τα προγράμματα με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, μία έως τρεις γραπτές εργασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα προγράμματα με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας.

γ) Συμβουλευτική από απόσταση

δ) Τελικές Εξετάσεις σε 8 πόλεις

ε) Μέση αναλογία Διδασκόντων - Διδασκομένων 1/20

στ) Μελέτη από ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό υλικό

17.Θεσμική Αξιολόγηση Διδασκόντων, Εκπ. Υλικού, οργάνωση ΘΕ, διοικητικών υπηρεσιών και υλικοτεχνικής υποδομής ΕΑΠ από Φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Αριθμός ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν.:

Α΄ Εξάμηνο: Έγιναν  3.722 αξιολογήσεις από 8409 δυνατές αξιολογήσεις (Φοιτητές σε τάξεις):   44,26%. 

Β΄   Εξάμηνο: Έγιναν  3.686 αξιολογήσεις από 9.523 δυνατές αξιολογήσεις (Φοιτητές σε τάξεις):   38.71%.

Ετήσια:  Έγιναν  20.632 αξιολογήσεις από 40.045 δυνατές αξιολογήσεις (Φοιτητές σε τάξεις):   51,52%.

18. Στοιχεία Βιβλιοθήκης:

α) Μέγεθος Έντυπης Συλλογής Βιβλιοθήκης: 68.602 τεκμήρια

β) Ηλεκτρονικές Πηγές:

164.859 Ηλεκτρονικά Βιβλία

12 Βάσεις Δεδομένων

64 Ηλεκτρονικά Περιοδικά

γ) Διπλωματικές Εργασίες αναρτημένες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο: 30.219

δ) Διδακτορικές Διατριβές αναρτημένες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο: 69

ε) Συνεργασίες με 45 Φορείς και Ιδρύματα στο πλαίσιο του Διαδανεισμού.

19.Αριθμός ενεργών Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης : 5 (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google My Business).

20. Κινητικότητα ERASMUS+ A.Ε. 2018-2019, από 01/06/2018 έως 30/09/2019): 49 άτομα (Φοιτητές για Σπουδές: 1, Φοιτητές για Πρακτική Άσκηση: 19, Προσωπικό για Διδασκαλία: 9 και Προσωπικό για Επιμόρφωση: 20).

21. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στεγάζεται σε 12 κτίρια συνολικού εμβαδού: 13.715,95 τ.μ.

Τελευταία ενημέρωση 15/01/2020

Main Menu