10 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπών για το έτος 2021