Νομική Υπηρεσία

Νομική Σύμβουλος ΕΑΠ

κ. Αριστέα Μαρούντα

Γραμματεία

Σοφία Ραφτούλη
Τηλ: 2610 367633
Email: nomiki@eap.gr