Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) > Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΙ 50 Μεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισμού: Η ελληνική πολιτική σκηνή

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 50
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.: Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους σημαδεύτηκε από συστηματική απόπειρα επιβολής «νεωτερικών πολιτικών δομών πάνω σε παραδοσιακό πολιτισμικό υπόβαθρο». Αρχικά, η διαδικασία αυτή προκάλεσε βίαιες συγκρούσεις, σύντομα όμως οι θιγόμενοι επέδειξαν αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα. Το αποτέλεσμα ήταν οι επείσακτοι θεσμοί να διατηρήσουν μεν τα εξωτερικά τους γνωρίσματα, να χάσουν δε την αυθεντική τους λειτουργία. Από την οθωνική περίοδο, στοιχεία παράδοσης και εκσυγχρονισμού κατά κανόνα συνυπάρχουν σε κάθε πολιτικό σχηματισμό με αξιώσεις πολυσυλλεκτικότητας. Σε στιγμές κρίσης, ωστόσο, γίνεται ευδιάκριτη η πόλωση ανάμεσα σε δύο τάσεις ή πολιτικές κουλτούρες, μια πρωτίστως εκσυγχρονιστική και μια πρωτίστως παραδοσιακή. Στόχος της ΘΕ είναι να προσεγγίσει το φαινόμενο σε διάφορα χρονικά στάδια και να δοκιμάσει τη χρησιμότητα των θεωρητικών ερμηνευτικών σχημάτων που έχουν προταθεί. Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα συγκαταλέγονται η καλύτερη κατανόηση δομικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής (όπως το πελατειακό σύστημα, η διαφθορά και ο κρατισμός, ο ρόλος της εκκλησίας και του στρατού στην πολιτική), η εμβάθυνση στα αίτια πολιτικών συγκρούσεων που κάποτε έλαβαν διαστάσεις εμφύλιου σπαραγμού (όπως ο Εθνικός Διχασμός και Εμφύλιος Πόλεμος) καθώς και η ερμηνεία των επίμονων φαινομένων υπανάπτυξης που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, όπως η μεγάλη καθυστέρηση στη δημιουργία κοινωνίας των πολιτών.

ΣΕΙ 51 Οι Έλληνες και οι μεγάλες ιδέες τους

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 51
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.:   Η ΘΕ διερευνά τις διαδικασίες οικοδόμησης του ελληνικού έθνους και των αλυτρωτικών προταγμάτων του από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και τα μέσα του 20ού, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Παρακολουθώντας τη μετάβαση των ελληνικών συλλογικών ταυτοτήτων από τη μεταβυζαντινή «Ορθόδοξη Κοινοπολιτεία» στο νεωτερικό «έθνος- κράτος», η ΘΕ θα αναλύσει τα συστατικά του ελληνικού εθνικισμού (γλώσσα, θρησκεία, ιστορικό παρελθόν και «εθνική συνείδηση»), τη μεταβαλλόμενη ιστορική τους βαρύτητα και τη διαχείρισή τους από λόγιους και πολιτικούς. Στη συνέχεια, η ΘΕ θα επικεντρωθεί στη «Μεγάλη Ιδέα», το αλυτρωτικό ιδεολόγημα της απελευθέρωσης των υποδούλων ακόμη Ελλήνων, από το 1844 μέχρι και το 1922 και θα αναδείξει τις ποικίλες ιδεολογικές και πολιτικές αναγνώσεις του όπως: o «φωτισμός της Ανατολής», η εδαφική επέκταση του κράτους, η Ελλάδα ως «πρότυπο βασίλειο», η ελληνοτουρκική συνεργασία και η βαλκανική ομοσπονδία. Θα εξεταστούν επίσης οι επιβιώσεις του αλυτρωτισμού μετά το 1922 αλλά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ιστορική συγκυρία.

ΣΕΙ 52 Δυτικά της Ανατολής: Διαφωτισμός και Ορθοδοξία ως παράγοντες διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 52
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.: Η αναμέτρηση του ελληνικού κόσμου με την Ανατολή και με τη Δύση είναι το κύριο αίτιο της διαχρονικής κρίσης ταυτότητας που ο Νέος Ελληνισμός δοκιμάζει από τη γέννησή του. Πρόκειται για φαινόμενο κατά βάση πολιτισμικό, αν θεωρήσουμε τον ελληνικό κόσμο ως τρίτο χώρο, που δεν βρίσκεται ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, αλλά συγκροτεί, κατά μια άποψη, ένα πολιτισμικό κόσμο διαφορετικό από αυτές τις ορίζουσες. Η ΘΕ θα διερευνήσει τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη, εξετάζοντας τις ιδεολογικές διαμάχες ανάμεσα στους φορείς του εκδυτικισμού της ελληνικής κοινωνίας και τους αρνητές της, στη μακρά διάρκεια που εκτείνεται από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και σήμερα και παρακολουθεί την πορεία του ελληνικού εθνικισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλυθεί ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, η σύγκρουσή του με την ορθόδοξη ταυτότητα που καλλιεργούσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το κίνημα του «αντι-Διαφωτισμού», αλλά και η δομική αντίθεση ανάμεσα στις δυτικές δομές του ελληνικού κράτους και τις προσπάθειες άλωσης, ή και ακύρωσής τους, από τις παραδοσιακές ελίτ που είχαν παγιωθεί στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας. Επίσης, η ΘΕ θα παρακολουθήσει τις μεταλλάξεις των συγκρούσεων αυτών, διερευνώντας το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα των υπερμάχων της «Δύσης» και τις αντιστάσεις που προέβαλαν τόσο η παραδοσιακή θρησκευτικότητα όσο και πολιτικά ρεύματα της «Δεξιάς» και της «Αριστεράς».

ΣΕΙ 53 Ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος και οι μεγάλες δυνάμεις (1800-1922)

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 53
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.: Ο χώρος, εντός του οποίου εκδηλώθηκε η ελληνική εθνική κίνηση και συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος, κατά τον μακρύ 19ο αιώνα, συγκέντρωνε παράλληλα το ενδιαφέρον τόσο των γειτόνων του όσο και των εκάστοτε μεγάλων δυνάμεων. Με την έννοια αυτή, θα μπορούσε κανείς να εστιάσει όχι μόνον στην έκταση που κάλυψε το ελληνικό έθνος- κράτος, αλλά και σε περιοχές τις οποίες διεκδίκησε ο ελληνικός εθνικισμός χωρίς, τελικά, να επιτύχει την ενσωμάτωσή τους. Από χρονολογική άποψη, η ΘΕ εκτείνεται από τον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία έως και τη μικρασιατική καταστροφή. Θα δοθεί η ευκαιρία να εξεταστεί η στάση των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στην Ελλάδα και τον ελληνικό αλυτρωτισμό, με αναφορά σε ευρύτερα προβλήματα κάθε συγκεκριμένης περιόδου, όπως το Ανατολικό Ζήτημα και οι επιμέρους εκφάνσεις του (για παράδειγμα, Κρητικό, Μακεδονικό κ.λπ.). Η κατανόηση της πολιτικής των δυνάμεων σε ζητήματα κρίσιμα για την πορεία του ελληνισμού είναι σημαντική, ιδίως στο μέτρο που η πολιτική αυτή ελαυνόταν από συχνά ανταγωνιστικά συμφέροντα παγκόσμιας ή περιφερειακής κλίμακας που μικρή σχέση είχαν με τις επιδιώξεις των εκπροσώπων του ελληνικού έθνους. Πέρα από την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων σε συγκεκριμένα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, θα εξεταστεί και η θεσμική μορφή των σχέσεων της Ελλάδας με αυτές, από το στάδιο της εγγύησης και «προστασίας» που ακολούθησε την επέμβαση της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας στην επαναστατημένη Ελλάδα έως εκείνο της

– τυπικά ισότιμης με ισχυρά κράτη – συμμετοχής της χώρας σε συμμαχίες και ευρύτερες συσσωματώσεις. Σε συνάρτηση με τα κυρίαρχα πολιτικά ζητήματα, οι φοιτητές θα μπορούν να εξετάσουν και άλλες παραμέτρους της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, όπως η οικονομική διείσδυση, η πολιτισμική επιρροή και η προπαγάνδα. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στην ιδεολογική διάσταση και την τάση ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής να μεταβάλλονται σε θέματα εσωτερικής αντιπαράθεσης, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και στην πολιτική κονίστρα μεγάλων δυνάμεων, όπως δείχνουν τα παραδείγματα του φιλελληνισμού, του πανσλαβισμού ή της ιδεολογικής αντιπαράθεσης ολοκληρωτισμού-φιλελεύθερων αξιών.

ΣΕΙ 54 Τάσεις και πόλεμοι της ελληνικής ιστοριογραφίας, 19ος-21ος αιώνας

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 54
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.: Η ΘΕ αποτελεί μια επισκόπηση των κυριότερων σταθμών της ελληνικής ιστοριογραφίας από τη γέννηση της, στην προεπαναστατική Ελλάδα, μέχρι τη σημερινή εποχή. Μέσα από τη μελέτη σημαντικών ιστορικών κειμένων και έργων σημαντικών ιστορικών θα προσεγγίσει τις κυριότερες τομές στην ιστορική σκέψη και ερμηνεία του παρελθόντος του   ελληνικού   έθνους,   όπως   το   ζήτημα   της   συνέχειας   του   ελληνισμού,   της «ιδιαιτερότητας» (exceptionalism) του ελληνικού έθνους, της εθνικής ολοκλήρωσης και της ταξικής συνείδησης. Θα αντιμετωπιστούν θέματα όπως: η ανταπόκριση της ελληνικής ιστοριογραφίας στα διεθνή ρεύματα του ιστορικισμού, του μαρξισμού, των Annales, της κοινωνικής ιστορίας και της πολιτισμικής ιστορίας∙ της μετάβασης από τις εθνικές αφηγήσεις στη μελέτη της μικροϊστορίας, των μειονοτήτων, του εθνικισμού, της υποκειμενικότητας, των συλλογικών τραυματικών εμπειριών∙ η αντιμετώπιση σημαντικών στιγμών του ελληνισμού, όπως η επανάσταση του 1821, ο Μακεδονικός Αγώνας, η Μικρασιατική Καταστροφή, ο Εμφύλιος, στη θεμελίωση βασικών ιστοριογραφικών επιλογών της ελληνικής ιστοριογραφίας∙ ο ειδικός ρόλος του έθνους- κράτους στη διαμόρφωση των ιστορικών προτεραιοτήτων και βεβαιοτήτων της επιστήμης.

ΣΕΙ 55 Των Ελλήνων οι κοινότητες: Ομογενείς, πάροικοι και μετανάστες

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 55
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.: Η γεωγραφική διασπορά του Ελληνισμού αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης τόσο της ιδεολογίας του όσο και της οικονομίας του. Σκοπός της ΘΕ δεν είναι η κοινωνική μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου. Καταρχάς θα τυποποιήσει και θα περιοδολογήσει την ελληνική διασπορά από την αυγή των νεότερων χρόνων έως την μεταπολεμική αποδημία: παροικίες και κοινότητες στη δυτική και την ανατολική Ευρώπη στην πρώιμη νεότερη εποχή, μετεγκαταστάσεις εντός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποδημία από το ελληνικό κράτος, αποδημία ελληνοφώνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπερατλαντική, υπερπόντια αποδημία, μεταπολεμική, φοιτητική, πολιτική εξορία. Θα εστιάσει όμως στην ανάλυση του ρόλου των ομογενών στη διαμόρφωση των προτύπων, όχι μόνο της εθνικής ταυτότητας αλλά και της ανάδειξης του δαιμόνιου επιχειρηματία ως πρότυπου μετανάστη και Έλληνα. Θα εμβαθύνει επίσης στον ρόλο του ομογενειακού κεφαλαίου και των άδηλων πόρων για την πορεία την ελληνικής οικονομίας και στην επιρροή των αποδήμων στη διαμόρφωση της ελληνικής και κυπριακής εξωτερικής πολιτικής. Θα παρουσιαστούν επίσης τα ζητήματα της αφομοίωσης και της παλιννόστησης, στο μέτρο που εμπλέκονται με την πολιτική, αλλά και η εικόνα της διασποράς μέσα από τη λαϊκή κουλτούρα.

ΣΕΙ 60 Ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος και το διεθνές σύστημα (1922-1989)

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 60
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.: Η ΘΕ εξετάζει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα από τη Μικρασιατική Καταστροφή έως το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η έκβαση της Μικρασιατικής Εκστρατείας του 1919-1922, η υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης και η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, απετέλεσαν καμπή στην εξωτερική πολιτική του νεότερου ελληνικού κράτους. Έκτοτε, η Μεγάλη Ιδέα, που για έναν περίπου αιώνα αποτελούσε την κινητήριο δύναμη πίσω από τη διαμόρφωση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής εγκαταλείφθηκε και προτεραιότητα των Αθηνών ήταν η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και πολιτικής ανεξαρτησίας της χώρας. Η ΘΕ μελετά τις προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων να προσαρμοσθούν σε ένα νέο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε μια περίοδο κατά την οποία εντοπίζεται η μετάβαση από το παραδοσιακό σύστημα κρατών σε ένα πολυμερές και παγκοσμιοποιημένο (ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1970) διεθνές σύστημα. Εξάλλου, την εποχή αυτή εμφανίζονται οι πρώτοι οικουμενικοί οργανισμοί (Κοινωνία των Εθνών, Ηνωμένα Έθνη κλπ.), οι οποίοι εκφράζουν μία καινούργια αντίληψη για την οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας. Στο πλαίσιο της ΘΕ θα εξετασθούν οι μείζονες στρατηγικές επιλογές των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1923 έως το 1989, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις εξωτερικές υποθέσεις της χώρας. Θα αναλυθούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τις μεγάλες δυνάμεις, τις υπερδυνάμεις όσο και με τα γειτονικά της κράτη, αλλά και αντίστροφαˑ θα αναδειχθεί η στάση των δυνάμεων έναντι της Ελλάδας, στο πλαίσιο των ευρύτερων στρατηγικών συμφερόντων και προτεραιοτήτων τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα ερευνηθούν ακόμα οι συνθήκες συρρίκνωσης του ελληνισμού και η σταδιακή αποχώρησή του από περιοχές με μακραίωνη παρουσία. Τέλος, θα αναδειχθούν οι «βαθύτερες δυνάμεις» που επηρέασαν τη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: γεωγραφία, ιδεολογικά ρεύματα, οικονομική κατάσταση, στρατιωτικές δυνατότητες.

ΣΕΙ 61 Ελλάδα και Βαλκάνια: Μια ασύμμετρη σχέση

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 61
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.: Οι βαλκανικοί λαοί αποτέλεσαν βασικό σημείο αναφοράς για τον αυτοπροσδιορισμό των Ελλήνων από την εποχή του Διαφωτισμού μέχρι τη μεταπολεμική ευρωπαϊκή της πορεία. Αν η ελληνική ταυτότητα ήταν συνδεδεμένη με τον αστικό και μεταπρατικό τρόπο ζωής, τότε οι Βαλκάνιοι εκπροσωπούσαν την ετερότητα στον άμεσο γεωγραφικό περίγυρο και επιβεβαίωναν την ελληνική ανωτερότητα. Η σχέση αυτή είχε περιπετειώδη πορεία. Οι ομόδοξοι και σύνδουλοι λαοί (Βλάχοι, Βούλγαροι, Αρβανίτες, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι), που μοιράζονταν μια κοινή μεταβυζαντινή κουλτούρα, μεταβλήθηκαν σταδιακά, στην προσδοκία της εξέγερσης, σε όμαιμους, αργότερα σε ανταγωνιστές και, τέλος, στην περίπτωση των Βουλγάρων, υπό την απειλή του Πανσλαβισμού, σε μισητούς εχθρούς. Στόχος της ΘΕ είναι να παρουσιάσει τις μεταπτώσεις αυτές διαχρονικά και θεματικά μέσα από το έντυπο υλικό του 19ου και του 20ού αιώνα και να αναλύσει την πολλαπλή σημασία του βαλκανικού προτύπου μέσα στο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων διμερών σχέσεων. Στην προσπάθεια αυτή θα εξεταστεί η εξέλιξη των ομοσπονδιακών οραμάτων, ο ρόλος των στερεοτύπων στη διαμόρφωση των σχέσεων ανάμεσα σε έθνη και κοινότητες, η επιρροή της προπαγάνδας και των ποικίλων ομάδων πίεσης καθώς και τα μειονοτικά ζητήματα. Θα εξεταστεί επίσης το γενικότερο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ανατολικού και βαλκανικού στερεότυπου στη Δύση από την πρώιμη νεότερη περίοδο έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΣΕΙ 62 Κλέφτες, παλικάρια και αντάρτες: Έλληνες παράνομοι και ήρωες

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 62
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.: Η ΘΕ αφορά καταρχήν τον ιδιαίτερο ρόλο των ενόπλων και άτακτων μαχητών στην ελληνική ιστορία. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία αποτέλεσε τη δεξαμενή ανάδειξης εθνικών ηρώων και επηρέασε ιδεολογικά τη συγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας και ιδεολογίας. Αναλυτικότερα, αφού παρουσιαστεί ο σύγχρονος θεωρητικός προβληματισμός για το ληστρικό φαινόμενο, θα μελετηθεί η ανάδειξη και η εξέλιξη του κλεφταρματολισμού ως παράγωγου της αδυναμίας ελέγχου της ορεινής περιφέρειας από μία κεντρική εξουσία∙ ο ρόλος της ληστείας στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας του 19ου αιώνα αλλά και στην εξωτερική της πολιτική μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους∙ η πάταξή της κατά το μεσοπόλεμο και η αναβίωση του κλέφτικου προτύπου την εποχή της Αντίστασης. Θα μελετηθούν επίσης η σημασία της ληστείας για την εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη, παράλληλες βαλκανικές περιπτώσεις καθώς και η δημιουργία και η χρήση της στερεοτυπικής αντίληψης του κλέφτη/παλικαριού μέσα από το δημοτικό τραγούδι, τα πεζά, την παραφιλολογία του 20ού αιώνα και την ηρωοποίηση συλλήβδην όλων των φουστανελοφόρων πολεμιστών.

ΣΕΙ 63 Αστοί, αγρότες και εργάτες: Θέματα της ελληνικής κοινωνικής ιστορίας

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ 63
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή Θ.Ε.: Η ΘΕ εξετάζει τους βασικούς μετασχηματισμούς στην ελληνική κοινωνία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα καθώς και τα μείζονα κοινωνικά προβλήματα που ανέκυψαν από αυτούς. Μελετά τις κοινωνικές τομές που καθόρισαν το χαρακτήρα και τη σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού: δημογραφικές αλλαγές, κοινωνική διαφοροποίηση και σταδιακή διαμόρφωση των ηγετικών επιχειρηματικών ομάδων, της μεσαίας και της εργατικής τάξης. Εξετάζει επιπλέον επιλεγμένα διαχρονικά ζητήματα, όπως η μακροχρόνια παρακμή του αγροτικού χώρου και η συναφής και συνεχής αγροτική έξοδος (εσωτερική μετανάστευση), η εγκατάσταση και η απορρόφηση των διαδοχικών κυμάτων προσφύγων, το εργατικό ζήτημα και οι μεσοπολεμικοί εργατικοί αγώνες, η διαμόρφωση των εκπαιδευτικών μηχανισμών, η αστικοποίηση και η δημιουργία πελατειακών δικτύων και η κοινωνία της Κατοχής. Ειδικό βάρος δίνεται στην ιστορία των γυναικών, στη διαμόρφωση της φεμινιστικής συνείδησης και του γυναικείου κινήματος, στο αίτημα για την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων και στην ενσωμάτωση των γυναικών στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Βασικός σκοπός της ΘΕ είναι να ανιχνεύσει τις επιπτώσεις που είχε στη συγκρότηση της κοινωνίας και της εθνικής ιδεολογίας του ελληνικού κράτους η αμηχανία εμπρός στην πρόκληση του οικονομικού εκσυγχρονισμού, αμηχανία που εκφράστηκε με την τρικυμισμένη πορεία της εκβιομηχάνισης και αποβιομηχάνισης, την αργή εμφάνιση της αστικής τάξης και τον εν γένει «δύσμορφο» ελληνικό καπιταλισμό.

ΣΕΙ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός ΘΕ: ΣΕΙ ΔΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση