Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιμότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Το Νέο Σύντομο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιμότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής» περιλαμβάνει 300 ώρες επιμόρφωσης και διαρκεί 10 εβδομάδες. Το Πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 15 μονάδες ECTS, εντάσσεται στο 5ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης. Ο 1ος Κύκλος του Προγράμματος, έχει έναρξη το Μάιο του 2021.

Η παράκτια ζώνη αποτελεί περιοχή έντονου ενδιαφέροντος τόσο για τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της, όσο και για την πληθώρα των πόρων που προσφέρει σε περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Φιλοξενεί πλήθος τουριστικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων καθιστώντας έτσι την τουριστική βιομηχανία έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Επηρεάζεται άμεσα και από παράγοντες της κλιματικής αλλαγής (άνοδος θαλάσσιας στάθμης, αυξημένη συχνότητα και μέγεθος καταιγίδων και κυμάτων) καθώς και από παράγοντες που δεν σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (χρήσεις γης, αύξηση πληθυσμού, διαχείριση υδάτων, υποβάθμιση). Η κλιματική αλλαγή, με τη συνεχιζόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, εντείνει την διάβρωση των ακτών και τις παράκτιες πλημμύρες, με αποτέλεσμα σημαντικές περιβαλλοντικές μεταβολές, καθώς και σημαντικές οικονομικές απώλειες μέσω των επιπτώσεών της στον τοπικό πληθυσμό και τον τουρισμό.
Το συγκεκριμένο ΣΠΣ απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πτυχιούχων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε θέματα της παράκτιας ζώνης, τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα παράκτιας διάβρωσης και την διαχείρισή της με βιώσιμο τρόπο.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

• Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για τα παράκτια περιβάλλοντα τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά του παράκτιου περιβάλλοντος και τις διεργασίες που επιδρούν σε αυτό
• Γνωρίζουν τους τρόπους έρευνας και επεξεργασίας των δεδομένων στην παράκτια ζώνη
• Κατανοούν τις κύριες πιέσεις, κλιματικές και ανθρωπογενείς, που επιδρούν στο φαινόμενο της παράκτιας διάβρωσης
• Εξοικειωθούν με τις διάφορες πιέσεις που ασκούνται στο παράκτιο περιβάλλον μέσα από παραδείγματα στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την παράκτια διάβρωση
• Αναγνωρίζουν τη σημασία των ορθών μέτρων πρόληψης και καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της παράκτιας ζώνης
• Αξιοποιούν τη θεωρητική γνώση γύρω από το παράκτιο περιβάλλον με την εφαρμογή των καλών πρακτικών για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων
• Παρέχουν υπηρεσίες περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε θέματα παράκτιας διάβρωσης
• Προσεγγίζουν κριτικά τρέχουσες πρακτικές και να προτείνουν νέα μέτρα πρόληψης και προσαρμογής

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και επαγγελματίες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην παράκτια ζώνη. Ενδεικτικά απευθύνεται:
Α) σε υπεύθυνους τεχνικών υπηρεσιών δημοσίων φορέων και οργανισμών και ιδιωτικών εταιρειών
Β) σε λήπτες αποφάσεων
Γ) σε γεωεπιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να εξελίξουν το επιστημονικό γνωστικό υπόβαθρό τους συνδυάζοντας την έννοια της διαχείρισης για την εφαρμογή καλών πρακτικών σε θέματα παράκτιας διάβρωσης
Δ) σε επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, όπως περιβαλλοντολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ. που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στο παράκτιο περιβάλλον και τη διαχείρισή του.

• Αριθμός αιτήσεων (30 εκπαιδεύομενοι ανά κύκλο)
• Ύπαρξη Αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Υποχρεωτικό)
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (προαιρετικό)
• Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε συναφή αντικείμενα (προαιρετικό)
• Εμπειρία σε θέματα παράκτια ζώνης και διαχείρισης (προαιρετικό)

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Δρ. Δρ. MSc Ευελπίδου Νίκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ.

Εκπαιδευτές του προγράμματος (κατ’ αλφαβητική σειρά)
Δρ. Ζέρβας Ευθύμιος, Καθηγητής ΕΑΠ
Δρ. Καρκάνη Άννα, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 300 €.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sps-sthet@eap.gr (αρμόδια: κ. Τερέζη) ή να καλείτε στο 2610367542

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση