Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)

Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things

Το Πρόγραμμα έχει τη μορφή e-learning, διαρκεί 500 ώρες που κατανέμονται σε 32 εβδομάδες. Έχει διδακτικό υλικό 700 περίπου σελίδων. Αντιστοιχεί σε 20 μονάδες ECTS, εντάσσεται στο 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ. 

Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κριτήρια Εισαγωγής
Εκπαιδευτικό προσωπικό
Οικονομική συμμετοχή
Επικοινωνία

Βασικός στόχος του ΣΠΣ ΣΕΣ είναι να καλύψει τις ανάγκες για εκπαίδευση με πρακτική (Hands-on) εργαστηριακή εξάσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε μεθοδολογίες ψηφιακής σχεδίασης πολύπλοκων συστημάτων με χρήση προηγμένων τεχνολογιών μικροηλεκτρονικής (Systems-on-Chip, Field Programmable Gate Arrays) και ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems). Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση στην χρήση των παραπάνω τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση σύγχρονων μικροελεγκτών και των αντίστοιχων ροών σχεδίασης και ανάπτυξης με έμφαση στις εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT). Οι εφαρμογές ενδιαφέροντος εστιάζουν στις ασύρματες επικοινωνίες σε περιβάλλοντα δικτύων αισθητήρων, έναν ολοένα αναπτυσσόμενο τομέα που απαιτεί νέες τεχνικές και πρωτόκολλα για επιτυχημένη επικοινωνία, και ενδεικτικά περιλαμβάνει ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, ρομποτικές εφαρμογές και άλλα είδη εφαρμογών αυτοματισμού καθώς και την αποτελεσματική συλλογή και διαχείριση των δεδομένων τους αξιοποιώντας εφαρμογές υπολογιστικού νέφους (cloud).

Αναλυτικές πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Στο ΣΠΣ γίνονται δεκτοί: 

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των τμημάτων Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή αντίστοιχων τμημάτων και Απόφοιτοι τμημάτων ή Φυσικής. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 90% των προσφερομένων θέσεων. 

Β) Απόφοιτοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Αυτοματισμού, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Διαχείρισης Πληροφοριών, Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων), Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΑΣΠΑΙΤΕ, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακής Πληροφορικής, Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Ηλεκτρολογίας,  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ- Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το υπόλοιπο 10% των προσφερομένων θέσεων.  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Γ) Ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: 

Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων της ΣΘΕΤ 

 Διδάσκοντες: 

Παρασκευάς Κίτσος
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Παν/μίου Πελοποννήσου 

Λοιπό Προσωπικό: 

Βασίλειος Φωτόπουλος, Υπεύθυνος Διοικητικός Υπάλληλος του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων της ΣΘΕΤ 

Αναστάσιος Φαναριώτης 

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 350€ για την εγγραφή σε ένα κύκλο (με την παραλαβή του εκπαιδευτικού πακέτου) και 250€ για την εγγραφή στον άλλο κύκλο. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή κατά την εγγραφή των φοιτητών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το εξής: Καταβολή διδάκτρων για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3 /70386 με κωδικό ΦΚ273/70383 καθώς το ΕΠΙΘΕΤΟ & το ΟΝΟΜΑ σας.

Εν συνεχεία, θα πρέπει να αποσταλεί αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sps-sthet@eap.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sps-sthet@eap.gr (αρμόδια: κ. Τερέζη) ή να καλείτε στο 2610367542

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση