Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής

Το Πρόγραμμα έχει τη μορφή e-learning, διαρκεί 250 ώρες που κατανέμονται σε 14 εβδομάδες. Αντιστοιχεί σε 10 μονάδες ECTS, εντάσσεται στο 5ο & 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ. 

Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κριτήρια Εισδοχής
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Η κλιματική αλλαγή που συντελείται στον πλανήτη, εκτός από την επίδρασή της στο κλίμα, επιδρά άμεσα στη συχνότητα και τη σφοδρότητα εκδήλωσης φυσικών καταστροφικών φαινομένων. Τα καταστροφικά φαινόμενα που φαίνονται να επηρεάζονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα είναι αυτά που έχουν σχέση με το ύψος των κατακρημνισμάτων και την ένταση των βροχοπτώσεων, όπως: οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι διαβρώσεις και μακροχρόνια οι εδαφικές υποχωρήσεις εξαιτίας της στράγγισης των υπόγειων υδροφορέων. Στόχος του προτεινόμενου ΣΠΣ είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εκδήλωση των καταστροφικών φαινομένων, των μηχανισμών με τους οποίους εξελίσσονται αλλά και των τεχνικών – μεθόδων με τις οποίες μπορούν να ανασχεθούν, με απώτερο στόχο πάντα την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο του ΣΠΣ θα παρουσιαστούν και παραδείγματα εφαρμογών κατάλληλα δομημένα για την επίδειξη του τρόπου χρήσης τόσο υπολογιστικών προγραμμάτων όσο και προγραμμάτων GIS, για τη μελέτη, τη διαχείριση και την ανάσχεση των εξεταζόμενων καταστροφικών φαινομένων.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

όσους εμπλέκονται με την έρευνα-μελέτη αλλά και τη διαχείριση τόσο των καταστροφικών φαινομένων όσο και των επιπτώσεών τους.

Κριτήρια επιλογής:

– Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, Πτυχίο στρατιωτικών σχολών και γενικότερα σχολών των σωμάτων ασφαλείας.

– Δίπλωμα – Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής σε συνδυασμό με Προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΣΠΣ.

– Επίσης, το ΣΠΣ μπορούν να το παρακολουθήσουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω σχολών που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν στα 2/3 των ECTS που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου ή διπλώματός τους.

– Στο ΣΠΣ μπορούν να συμμετέχουν και ενεργοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ  

Εκπαιδευτές του προγράμματος (κατ’ αλφαβητική σειρά)

Αναγνωστοπολυλου Χριστίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ  

Ζέρβας Ευθύμιος
Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ  

Τσαγγαράτος Παρασκευάς
ΕΔΙΠ ΕΜΠ 

Η διαδικασία πληρωμής των διδάκτρων έχει ως έξης: Θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των300ευρώ(εφάπαξ), πριν τη πρώτη ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΗ του Προγράμματος, σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος θα αποσταλεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το εξής: Καταβολή διδάκτρων για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 /70385με κωδικό ΦΚ273/70383 καθώς το ΕΠΙΘΕΤΟ& το ΟΝΟΜΑ σας.

Εν συνεχεία,θα πρέπει να αποστείλετε αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sps-sthet@eap.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

sps-sthet@eap.gr (αρμόδια: κ. Τερέζη) ή να καλείτε στο 2610367542.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση