elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού

Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας (ΣΚΙ) > Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΙ10: Ιστορία του Κινηματογράφου Ι: Επισκόπηση της ιστορίας της εξέλιξης της κινηματογραφικής τέχνης μέχρι το μέσον του 20ου αιώνα

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ10

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Η πρώτη από δύο ενότητες (μαζί με την ΣΚΙ20) που ακολουθούν καθαρά χρονολογική δομή, εξετάζουν αισθητικές, πολιτιστικές, οικονομικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις της εξέλιξης της τέχνης του Κινηματογράφου. Ιστορικά καλύπτεται μέχρι και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Η εστίαση δεν περιορίζεται γεωγραφικά- δίνεται έμφαση σε ρεύματα διαφόρων χωρών και πολιτικών πλαισίων( Γαλλία, Γερμανία, Ρώσοι δημιουργοί). Η ύλη περιλαμβάνει και την ιστορία του animation ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του κινηματογράφου.

Σκοπός της ΘΕ είναι:

 • Να δείξει τη συμβολή της τέχνης του κινηματογράφου τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου πολιτισμού
 • Να παρουσιάσει την τέχνη του κινηματογράφου σε συνάρτηση και με άλλες τέχνες που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του σύγχρονου πολιτισμού
 • Να αναδείξει τη σπουδαιότητα του animation στην εξέλιξη της κινηματογραφικής γραφής

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τα κεντρικά σημεία του θεωρητικού προβληματισμού σχετικά με τις θεμελιακές έννοιες που αφορούν στην τέχνη του κινηματογράφου
 • εντάσσουν την τέχνη του κινηματογράφου στα ευρύτερα συμφραζόμενα της εποχής
 • γνωρίζουν τις βασικές εξελικτικές του φάσεις μέχρι και το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
 • μπορούν να δικαιολογήσουν τις αλλαγές της κινηματογραφικής γλώσσας με βάση τις αλλαγές που παρουσιάζει ο κοινωνικός περίγυρος και οι τεχνολογικές εξελίξεις
 • μελετούν συγκριτικά τα είδη της κινηματογραφικής γραφής και με κριτική σκέψη να διαπιστώνουν τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές.
 • γνωρίζουν την ιδιαίτερη γλώσσα του animation και την εξέλιξή του
 • κατανοούν τη θέση του animation στο πλαίσιο της γενικότερης εξέλιξης του κινηματογράφου και τη σχέση του με τα υπόλοιπα κινηματογραφικά είδη
 • γνωρίζουν τα σημαντικότερα ονόματα που σημάδεψαν την εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης
 • γνωρίζουν τις σημαντικότερες ταινίες
 • κατανοούν τη σημασία αυτών των σπουδαίων ταινιών και να μπορούν να τις συγκρίνουν και να τις αναλύουν με βάση κριτήρια αισθητικά και κοινωνιολογικά
 • εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική σκέψη τους και αξιοποιώντας ευεργετικά την ποικίλη βιβλιογραφία, με μέθοδο και συστηματική μελέτη.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Γενική εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου
 • Καταγωγή-απαρχές-προέλευση
 • Ιδιαιτερότητες, αρχές Animation
 • Σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη του κινηματογράφου μέχρι τη δεκαετία του 1950
 • Σκηνοθετικές προσεγγίσεις

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ11: Θεωρία του Κινηματογράφου Ι: Φιλοσοφία της εικόνας και της οπτικοακουστικής σύνθεσης

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

H θεματική ενότητα προσβλέπει σε μια πρώτη εξοικείωση των φοιτητών με έναν θεωρητικό λόγο, καθώς και με έναν ευρύτερο –συνεχώς εξελισσόμενο και άμεσα αναφερόμενο στο παρόν– αισθητικό προβληματισμό σε σχέση με την κινηματογραφική αφήγηση, τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές της. Η φιλοσοφία, ως βασικό σημείο αναφοράς, αναφέρεται τόσο στο περιεχόμενο της κινηματογραφικής τέχνης όσο και στη μορφική της οπτικοακουστική αναζήτηση – το αδιαίρετο των δύο μάλιστα θα τονιστεί. Βασική θεωρητική αναφορά της ενότητας θα είναι η φαινομενολογία, ιδιαίτερα η περίπτωση του στοχαστή Maurice Merleau-Ponty, και η άμεση σύνδεση της αισθητικής εμπειρίας με την καθημερινή ζωή και την οπτική αντίληψη του υποκειμένου που καταδεικνύεται στο έργο του, αλλά και η φιλοσοφία του Gilles Deleuze, ειδικά οι αφιερωμένοι στον κινηματογράφο δύο τόμοι του (Κινηματογράφος Ι: η εικόνα-κίνηση, Κινηματογράφος II: η εικόνα-χρόνος).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αντιληφθούν τις φιλοσοφικές, αισθητικές και θεωρητικές ιδιαιτερότητες της κινηματογραφικής γλώσσας, αλλά και τη φιλοσοφία ως αλληλένδετη πτυχή της κινηματογραφικής δημιουργίας.
 • Έρθουν σε μια πρώτη επαφή με ουσιώδη ονόματα και συγγραφικά έργα, απαραίτητα στην μετέπειτα δράση τους (τη θεωρητική αλλά και ιδιαίτερα την πρακτική) σε σχέση με τον κινηματογράφο.
 • Γνωρίσουν τη συμβολή σημαντικών φιλοσοφικών ρευμάτων και σχολών σκέψης, καθώς και την αλληλένδετη σχέση τους με τον κινηματογράφο.
 • Αντιληφθούν τη συνάφεια του καλλιτεχνικού και του φιλοσοφικού λόγου, αλλά και την αναφορά αμφοτέρων στην καθημερινή ζωή
 • Αντιληφθούν τη Φιλοσοφία του Κινηματογράφου ως μια ζώσα τάση, έναν άμεσο τρόπο προσέγγισης του κινηματογράφου από το υποκείμενο.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Φιλοσοφία του κινηματογράφου (Film Philosophy)
 • Αισθητική του κινηματογράφου (Film Aesthetics)
 • Εισαγωγή στη Φαινομενολογία και τη Φιλοσοφία της Εικόνας
 • Εισαγωγή στην κινηματογραφική θεωρία

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ12: Σενάριο Ι: Δραματική αφήγηση

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Η συγκεκριμένη ΘΕ εισάγει στην έννοια της «δραματικής» αφήγησης. Αφετηρία αποτελούν η «Ποιητική» του Αριστοτέλη και η διαπραγμάτευση του σημαντικότερου συστατικού στοιχείου του δράματος – του Μύθου. Αναλύονται οι έννοιες της «Αρχής» της «Μέσης» και του «Τέλους», και παρουσιάζονται στη σύγχρονη εκδοχή της Δομής των 3 Πράξεων (Field / Seger). Γίνεται αναφορά στο αφηγηματικό «Ταξίδι του Ήρωα» κατά τον Τζ. Κάμπελ και παρουσιάζεται η πιο αναλυτική εκδοχή της αφηγηματικής δομής των 8 Σεκάνς (Φρανκ Ντάνιελ).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται την αφηγηματική δομή ταινιών.
 • Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τη σχετική ορολογία της σεναριακής γλώσσας.
 • Συνθέτουν και να καταγράφουν ιστορίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για μια δραματική αφήγηση.
 • Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ «πλοκής» και «θέματος».

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Παρουσίαση των γνωστών αφηγηματικών μοντέλων (3 Πράξεις, 8 Σεκάνς, Κύκλος του Cambell)
 • Ανάλυση της δομής κινηματογραφική ταινιών
 • Συγγραφή ιστοριών για κινηματογραφικό σενάριο μικρού ή μεγάλου μήκους

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ13: Σκηνοθεσία Ι: Βασικά εργαλεία και τεχνικές της οπτικοακουστικής αφήγησης. Προεργασία και πρακτική γυρίσματος

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ13

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Στην παρούσα ΕΘΕ, θα μελετήσουμε τους τρόπους που αφηγούμαστε μια ιστορία με εικόνες και ήχους, μετουσιώνοντάς την σε κινηματογραφική πλοκή. Οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με όλα τα δημιουργικά πεδία της οπτικοακουστικής κατασκευής: Τη χρήση του κάδρου, την οργάνωση της οπτικής πληροφορίας, τα εικαστικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική τους στη διαμόρφωση της αντίληψης του θεατή· την αξιοποίηση του ήχου ως ισότιμου δημιουργικού εργαλείου σε συνέργεια με την εικόνα· τις έννοιες της σεκάνς, της σκηνής και του πλάνου ως δομικών μονάδων του κινηματογραφικού κειμένου, καθώς και τη σημασία του ντεκουπάζ ως καθοριστικού στοιχείου του ύφους· τη λειτουργία του «cut» και τον καθοριστικό ρόλο του μοντάζ στη δημιουργία χωρο-χρονικής συνέχειας ή ασυνέχειας· τη σημασία του ρακόρ και των αξόνων. Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο, θα μελετήσουμε τους τρόπους κάλυψης μιας σκηνής, την προεργασία, την οργάνωση και την πρακτική του γυρίσματος, καθώς και τη συνεργασία του σκηνοθέτη με τα υπόλοιπα μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται πώς αφηγούμαστε μια ιστορία με εικόνες και ήχους.
 • Δημιουργούν απλές ολοκληρωμένες κινηματογραφικές αφηγήσεις, έχοντας εξοικειωθεί με τα βασικά εργαλεία και τις μεθόδους της οπτικοακουστικής κατασκευής.
 • Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τη σχετική ορολογία της κινηματογραφικής γλώσσας.
 • Κατανοούν πώς οι αισθητικές επιλογές τους συμβάλλουν στην καλλιέργεια προσωπικού ύφους.
 • Γνωρίζουν τη διαδικασία προετοιμασίας και πραγματοποίησης ενός κινηματογραφικού γυρίσματος και τον ρόλο του σκηνοθέτη σε αυτήν.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Οπτικοακουστική αφήγηση
 • Ιστορία και πλοκή
 • Κινηματογραφικό κάδρο και οργάνωση της οπτικής πληροφορίας
 • Είδη κινηματογραφικών ήχων και χρήση τους
 • Δυνατότητες του μοντάζ
 • Προεργασία και πρακτική γυρίσματος

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την Ε.Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 50%. Φυσική παρουσία στις δια ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. κατά 20%. Εκπόνηση τελικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε.. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών, διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και δια ζώσης εργαστήρια

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Δήμος Δράμας

ΣΚΙ20: Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ: Επισκόπηση της ιστορίας της εξέλιξης της κινηματογραφικής τέχνης από το μέσο του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ20

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Άμεση συνέχεια της ΣΚΙ10, ακολουθεί την ίδια αντίληψη, αναφερόμενη στην παγκόσμια εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα. Η ύλη περιλαμβάνει και την ιστορία του animation ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του κινηματογράφου.

Σκοπός της ΘΕ είναι:

 • Να αναδείξει τη συμβολή της τέχνης του κινηματογράφου τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου πολιτισμού
 • Να δει την τέχνη του κινηματογράφου σε συνάρτηση και με άλλες τέχνες που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του σύγχρονου πολιτισμού
 • Να φωτίσει την ανάπτυξη του animation ως κινηματογραφικό είδος και τη σημασία του στην εξέλιξη της κινηματογραφικής γραφής

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τα κεντρικά σημεία του θεωρητικού προβληματισμού σχετικά με αισθητικές αρχές και ρεύματα στην τέχνη του κινηματογράφου
 • Συζητούν και τεκμηριώνουν απόψεις σχετικά με την τέχνη του κινηματογράφου με βάση το γενικότερο πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο.
 • Γνωρίζουν τις βασικές εξελικτικές φάσεις και κινηματογραφικά ρεύματα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα
 • Τεκμηριώνουν με επάρκεια την εξέλιξη της κινηματογραφικής γλώσσας με βάση τις αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις και κοινωνικές αλλαγές
 • Διακρίνουν τα στάδια διαμόρφωσης της ιδιαίτερης γλώσσας του animation και την εξέλιξή του με βάση τις αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις
 • Εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική σκέψη τους και αξιοποιώντας ευεργετικά την ποικίλη βιβλιογραφία, με μέθοδο και συστηματική μελέτη.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Θεωρίες αφήγησης
 • Αισθητικά ρεύματα στον κινηματογράφο
 • Πληροφορική κινηματογραφία
 • Αισθητική του Animation

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ10.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ21: Σενάριο ΙΙ: Ο χαρακτήρας στην κινηματογραφική αφήγηση

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ21

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Η συγκεκριμένη ΘΕ ασχολείται με τη «χαρακτηροκεντρική» αφήγηση (Character-centered) όπως παρουσιάζεται από τον Lajos Egri και άλλους θεωρητικούς. Αναλύεται η σημασία του χαρακτήρα και διερευνώνται τρόποι προσέγγισής του στη δραματική αφήγηση, τόσο μέσα από τη θεωρία όσο και μέσα από την προβολή επιλεγμένων ταινιών (ολόκληρων ή/και αποσπασμάτων) και την ανάλυση των χαρακτήρων τους. Η ΘΕ περιλαμβάνει ατομικές ασκήσεις προσέγγισης του χαρακτήρα με διαφορετικές μεθόδους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τους βασικούς τύπους χαρακτήρων που εμφανίζονται στη δραματική αφήγηση.
 • Εντοπίζουν τις αρχετυπικές λειτουργίες χαρακτήρων στη δραματική αφήγηση.
 • Κατανοούν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους χτίζεται ο χαρακτήρας.
 • Διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της χαρακτηροκεντρικής αφήγησης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Το Βιογραφικό του χαρακτήρα
 • Η γλώσσα του χαρακτήρα
 • Βασικοί χαρακτήρες: Πρωταγωνιστής, Ανταγωνιστής, Μέντορας, Pivotal Character
 • Η λειτουργία των αρχετυπικών χαρακτήρων (Shape shifter, Trickster, Shadow κ.λπ.)
 • Aνάλυση των χαρακτήρων ταινιών

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ12.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ22: Σκηνοθεσία ΙΙ: Η διαδικασία κατασκευής μιας ταινίας. Εξερεύνηση της χρονικής αρχιτεκτονικής της πλοκής και σχημάτων μη γραμμικής αφήγησης

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ22

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Η παραγωγή μιας κινηματογραφικής ταινίας είναι τέχνη κατ’ εξοχήν συνεργατική. Προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η αρμονική συνεργασία μεταξύ των συντελεστών κάθε ειδικότητας, προς ένα κοινό δημιουργικό στόχο. Η βασική ευθύνη για την καλλιέργεια μιας τέτοιας γόνιμης συλλογικότητας ανήκει, βέβαια, πρωτίστως στον σκηνοθέτη. Στην παρούσα ΕΘΕ θα μελετήσουμε τις παραμέτρους αυτής της συνεργασίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Θα εμβαθύνουμε, επίσης, στη δομή της κινηματογραφικής πλοκής, εστιάζοντας στην ετερογένεια της χρονικής κατασκευής και την ιδιαιτερότητα γραμμικών, ελλειπτικών και μη γραμμικών δομικών σχημάτων. Θα μελετήσουμε τον εσωτερικό χρόνο των πλάνων σε συνάρτηση με τον τρόπο συναρμογής τους, τόσο σε απλές γραμμικές αφηγήσεις όσο και σε σύνθετες αναδιατάξεις του χρονικού άξονα με χρήση προδρομών, αναδρομών, αντιστροφών, επαναλήψεων ή/και πολλαπλών εκδοχών του ίδιου χρονικού διαστήματος. Θα δούμε, τέλος, πώς αυτές οι δομικές επιλογές υπηρετούν την αφήγηση και πώς καθορίζουν την εμπλοκή του θεατή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να :

 • Έχουν μια πλήρη εικόνα των εργασιών που απαιτούνται για την παραγωγή μιας ταινίας και του τρόπου που υπηρετούν τη σκηνοθετική άποψη.
 • Αναγνωρίζουν και να αιτιολογούν στοιχεία μη γραμμικότητας στην πλοκή μιας ταινίας.
 • Αντιλαμβάνονται τον τρόπο δόμησης του κινηματογραφικού χρόνου ως ουσιαστικού στοιχείου ύφους.
 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η χρονική δομή διαμορφώνεται σε όλα τα στάδια της κατασκευής μιας ταινίας, από το σενάριο έως το μοντάζ.
 • Χειρίζονται δημιουργικά τον χρόνο στις δικές τους κινηματογραφικές αφηγήσεις, τολμώντας να πειραματιστούν με αυτόν στην εξέλιξη της γραφής τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Στάδια κατασκευής μιας ταινίας και ο ρόλος του σκηνοθέτη
 • Γραμμική αφήγηση και χρονική συνέχεια
 • Απλές μορφές μη γραμμικής δομής
 • Σύνθετες αφηγήσεις (complex narratives)
 • Η υποκειμενικότητα του χρόνου
 • Κινηματογραφικές προσεγγίσεις του μηχανισμού του ονείρου

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ13.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 50%. Φυσική παρουσία στις δια ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. κατά 20%. Εκπόνηση τελικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε.. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών, διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και δια ζώσης εργαστήρια

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Δήμος Δράμας

ΣΚΙ23: Μοντάζ Ι: Εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές του μοντάζ

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ23

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές του μοντάζ. Η σημασία του «cut» στη σύνθεση του κινηματογραφικού κειμένου και η πρόσληψή του από τον θεατή. Εισαγωγή στο ψηφιακό μοντάζ με χρήση Η/Υ (NLE). Εισαγωγή στην αισθητική και την τεχνολογία της επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Τεχνική εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού του μοντάζ κινηματογράφου με εξάσκηση πάνω σε σύντομες σκηνές. Κατανόηση της βασικής αλληλουχίας τεχνικών εργασιών (workflow) για την αποπεράτωση μίας ταινίας. Επικοινωνία και υλοποίηση εργασιών σε σχέση με τις υπόλοιπες κατευθύνσεις του κινηματογράφου (π.χ. Διεύθυνση Φωτογραφίας κ.ά.).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να :

 • γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του λογισμικού μοντάζ,
 • γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού μοντάζ,
 • γνωρίζουν τα αισθητικά κριτήρια αξιολόγησης του μοντάζ,
 • αποκτήσουν μια τεχνική επάρκεια στο μοντάζ για να μπορούν να συνεργαστούν με τις υπόλοιπες κατευθύνσεις του κινηματογράφου,
 • γνωρίζουν τη ροή εργασίας στη φάση της μετά-παραγωγής,
 • αποκτήσουν μέσω άσκησης ευχέρεια στο μοντάζ σκηνών συνέχειας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Ψηφιακό μοντάζ
 • Ροή εργασιών φάσης μετά-παραγωγής
 • Βασικές αρχές μοντάζ

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης με χρήση νέων τεχνολογιών και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Αίθουσες ιδιοκτησίας ή μισθωμένες από το ΕΑΠ

ΣΚΙ30: Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙΙ: Συγκριτική μελέτη ρευμάτων και σχολών (Χόλυγουντ και Ρωσική πρωτοπορία)

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ30

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στόχος της ΘΕ είναι η μελέτη και ανάλυση της ιδιαίτερης αισθητικής και πρακτικής των κινηματογραφιστών της σοβιετικής σχολής που συνίσταται κυρίως στη χρήση του διαλεκτικού μοντάζ για πολιτικές, προπαγανδιστικές σκοπιμότητες. Στο επίκεντρο του προβληματισμού τοποθετείται ένα είδος σινε-ποιητικής ή ρητορικής η οποία, με τα θεωρητικά της ερείσματα στις αρχές του ιστορικού υλισμού, επιδιώκει τη γαλούχηση ενός ενεργητικού, κριτικού θεατή και την απόρριψη της κινηματογραφικής «ηδονοβλεψίας», πρωτίστως μέσω του μπρεχτικού εφέ της αποστασιοποίησης. Όλα αυτά σε αντιπαράθεση με τον ακαδημαϊσμό και την παντοδυναμία του Χόλυγουντ, την πρακτική του «αόρατου μοντάζ» και της ταύτισης, με κυρίαρχα είδη και παραδείγματα από το αστυνομικό και το γουέστερν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν ρητορικές μονταζικές πρακτικές.
 • εκτιμήσουν τον χειρισμό της χωροχρονικής δομής από τους σοβιετικούς σκηνοθέτες για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.
 • ταξινομήσουν τις συμβάσεις του σοβιετικού κινηματογράφου σε σχέση με τον κυρίαρχο αφηγηματικό, ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους.
 • αξιολογήσουν το στοιχείο του μοντάζ εν γένει, αλλά και συγκεκριμένες μονταζικές τεχνικές, για τη δημιουργία σημασίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κλασική αφήγηση (αναλυτικό ντεκουπάζ)
 • Διαλεκτικό μοντάζ – μοντάζ των ατραξιών
 • Απεξοικείωση – ιστορικός υλισμός
 • Κυρίαρχα είδη χολιγουντιανού κινηματογράφου και ταύτιση

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ20.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ31: Διεύθυνση φωτογραφίας Ι: Εισαγωγή στις βάσεις της κινηματογραφικής οπτικής αφήγησης. Στατική φωτογραφία, επεξεργασία στατικής εικόνας, κινηματογραφικός εξοπλισμός

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ31

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Εισαγωγή στις βάσεις της κινηματογραφικής οπτικής αφήγησης, μέσα από τα στοιχεία τεχνικής και αισθητικής που διέπουν την ουσία της Διεύθυνσης Φωτογραφίας. Γίνεται εισαγωγή στη στατική φωτογραφία και στην επεξεργασία στατικής εικόνας. Δίνεται έμφαση στις ιδιότητες των ποικίλων εστιακών αποστάσεων που χαρακτηρίζουν τους φακούς (σταθερής/primes & μεταβλητής εστιακής απόστασης/zoom), τα διαφορετικά format (λήψης και προβολής), τέλος δε στις δημιουργικές εφαρμογές που προκύπτουν από τη χρήση και τους διαφόρους συνδυασμούς τους. Αναλύεται η προσέγγιση που υιοθετείται σε διάφορες συνθήκες μέσα από αποφάσεις για τη σύνθεση του κάδρου, τη γωνία λήψης που επιλέγεται και το συνδυασμό τους με την κίνηση ή και την απουσία της. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που αφορούν αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ανωτέρω επιλογές, καθώς και η αισθητική που προκύπτει από τη χρήση της προοπτικής και του υψηλού ή χαμηλού βάθους πεδίου. Παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία στον σχεδιασμό και τις εφαρμογές των μηχανών λήψης από την περίοδο του (αρνητικού) φιλμ, ως τους σύγχρονους ψηφιακούς αισθητήρες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να :

 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές της φωτογραφίας,
 • επεξεργάζονται στατικές εικόνες,
 • αναγνωρίζουν τις διαφορετικές τεχνολογίες μηχανών λήψης,
 • γνωρίζουν τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κινηματογραφικών και φωτογραφικών φακών,
 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές για τη σύνθεση του κάδρου και τη σχέση του με τη γωνία λήψης και την κίνηση της κινηματογραφικής μηχανής,
 • γνωρίζουν κανόνες οπτικής αφήγησης και προσέγγισης για ποικίλες αφηγήσεις.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Βασικές αρχές στατικής φωτογραφίας
 • Επεξεργασία αρχείων στατικής εικόνας
 • Τεχνολογία μηχανών λήψης και ιδιότητες φακών
 • Διεύθυνση φωτογραφίας
 • Κανόνες οπτικής αφήγησης

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την Ε.Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης με χρήση νέων τεχνολογιών και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Αίθουσες ιδιοκτησίας ή μισθωμένες από το ΕΑΠ

ΣΚΙ32: Σενάριο ΙΙΙ: Σενάριο ταινίας μικρού μήκους

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ32

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στη Θ.Ε. «Σενάριο III: Σενάριο ταινίας μικρού μήκους» μελετώνται οι ιδιαιτερότητες των μικροαφηγήσεων σε σχέση με τη δομή, την ανάπτυξη των χαρακτήρων, του θέματος, των αφηγηματικών «τόξων» της ιστορίας και των τρόπων που το καθένα από τα παραπάνω αναμορφώνεται σε σχέση τόσο με τον σύντομο χρόνο αφήγησης όσο και με τη διάσταση υλοποίησης του σεναρίου σε ταινία.

Ερευνώνται, επίσης, οι δραματουργικού χαρακτήρα συνάφειες και διαφορές με το διήγημα και το μονόπρακτο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φύση των ιστοριών που ενδείκνυνται αλλά και των τεχνικών που απαιτούνται για να αναπτυχθεί ο μυθοπλαστικός τους πυρήνας σε σενάριο μικρού μήκους.

Στο πλαίσιο της ΘΕ μελετώνται, επίσης, εναλλακτικά/πειραματικά μοντέλα ανάπτυξης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους η μείωση του χρόνου αφήγησης και η κανονικότητα που υπαγορεύει η κατασκευή της ταινίας διαμορφώνουν το σύνολο της σεναριακής δημιουργίας
 • Κατανοούν τα διαφορετικά δομικά μοντέλα στις μικρού μήκους ταινίες και να μπορούν να τα εφαρμόσουν.
 • Γνωρίζουν τους βασικούς άξονες των πειραματικών αφηγήσεων στις μικρού μήκους ταινίες.
 • Γράψουν ένα σενάριο μικρού μήκους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ανάπτυξη χαρακτήρων
 • Μικρο αφήγηση
 • Δομή σεναρίου

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ21.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ33: Σκηνοθεσία ΙΙΙ: Σκηνοθεσία αφηγηματικών σκηνών και δημιουργία δραματουργίας

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ33

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Σε αυτή την ΕΘΕ «Σκηνοθεσία III: Σκηνοθεσία αφηγηματικών σκηνών και δημιουργία δραματουργίας» θα δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές και μεθοδολογίες της σκηνοθεσίας, δραματουργίας και προετοιμασίας των ηθοποιών. Θα εξερευνηθούν οι αφηγηματικές τεχνικές των δραματικών σκηνών (dramatic actions) και των σημείων καμπής (turning points).

Στην ΕΘΕ θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή στην ιστορία της Υποκριτικής – Οι μεγάλοι συγγραφείς και τα μεγάλα συστήματα (Στανισλάβσκι-Μέγιερχολντ-Γκροτόφσκι- Λη Στράσμπεργκ- Μάισνερ – Αντλερ κ.ά).

Τέλος, οι φοιτητές θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον μέσα από την κατασκευή διαφόρων αφηγηματικών μικρών ιστοριών (vignettes).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοήσουν τη θέση και το ρόλο του σκηνοθέτη, με την εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της προετοιμασίας, εκτέλεσης και τις σκηνοθεσίας διαλογικών σκηνών.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη δημιουργία διαλογικών σκηνών με ηθοποιούς.
 • Να κατανοήσουν την ανάλυση ενός κειμένου που αφορά στη σκηνοθεσία μίας σκηνής.
 • Να εξοικειωθούν με την κάμερα ως υποκειμενική άποψη (point of view) στις σκηνές διαλόγου.
 • Να δημιουργήσουν 4 σύντομες διαλογικές σκηνές.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Σκηνοθετική προσέγγιση της micro δραματικής ανάλυσης (micro dramatic analysis) με στόχους και δράσεις.
 • Τεχνικές της πρόβας πριν το γύρισμα.
 • Τεχνικές και έννοιες της χωροθέτηση και της σκηνοθεσίας ηθοποιών (blocking and staging).
 • Μέθοδοι κάλυψης διαλογικών σκηνών με τη χρήση κάμερας.
 • Τεχνικές επεξεργασίας μοντάζ για διαλόγους.
 • Πρακτικές άσκησης για την χωροθέτηση (staging), κινηματογράφηση και επεξεργασία σκηνών.

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ22.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 50%. Φυσική παρουσία στις δια ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. κατά 20%. Εκπόνηση τελικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε.. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών, διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και δια ζώσης εργαστήρια

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Δήμος Δράμας

ΣΚΙ40: Σενάριο ΙV: Σενάριο κινηματογραφικού είδους

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ40

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτου (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στη Θ.Ε. «Σενάριο IV:Σενάριο κινηματογραφικού είδους» μελετώνται τόσο οι θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και οι εφαρμοσμένες αφηγηματικές συμβάσεις του σεναρίου σε συγκεκριμένα είδη (crime, κωμωδία, θρίλερ, νουάρ, επιστημονικής φαντασίας κ.λπ.). Στο πλαίσιο της ΘΕ γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο κάθε, υπό μελέτη, κινηματογραφικό είδος, ερευνώνται οι κανονικότητες της πλοκής, της σύνθεσης των χαρακτήρων, του είδους των συγκρούσεων και του θέματος, της ερμηνείας των κανονικοτήτων αυτών από διαφορετικούς δημιουργούς αλλά και των τρόπων με τους οποίους, τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται «διασταυρώσεις» των ειδών αυτών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τις κανονικότητες που υπαγορεύει αλλά και τη διαφορετική ερμηνεία που επιδέχεται το κάθε είδος.
 • Συνδυάζουν στοιχεία από διαφορετικά κινηματογραφικά είδη αξιοποιώντας τις ειδολογικές διαφορές αναπτύσσοντας ένα διακειμενικό λόγο.
 • Γράφουν ένα σενάριο ταινίας μικρού μήκους σύμφωνα με τις συμβάσεις του είδους/των ειδών που επιλέγουν να ακολουθήσουν.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κινηματογραφικά είδη
 • Διακειμενικότητα
 • Αφηγηματικές συμβάσεις

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ32.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ41: Σκηνοθεσία IV: Από τη σελίδα στην Οθόνη. Διαδοχικές σκηνές που δημιουργούν ένα αφηγηματικό τόξο

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ41

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτου (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Κεντρικό θέμα της ΕΘΕ «Σκηνοθεσία IV: Από τη σελίδα στην οθόνη Διαδοχικές σκηνές που δημιουργούν ένα αφηγηματικό τόξο» θα είναι η σκηνοθεσία αφηγηματικών διαδοχικών σκηνών (sequences) και η δημιουργία μίας ακολουθίας οπτικών εικόνων. Πάλι, μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις, οι φοιτητές θα διδαχτούν τη θεωρία της δραματικής ανάλυσης, τις τεχνικές και τη χρήση της κάμερας και τις μεθόδους επεξεργασίας εικόνας και ήχου (μοντάζ). Εξετάζονται:

 • Ο Χαρακτήρας και ο Ρόλος
 • Ανάλυση
 • Σκελετός
 • Back Story
 • Το από κάτω κείμενο
 • Η εσωτερική ροή
 • Η εξωτερική κίνηση
 • Κατεύθυνση
 • Η μελέτη των σκηνών
 • Κατεύθυνση και αλληλεπίδραση με τους άλλους ρόλους
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εσωτερική συνέχεια
 • Σύνδεση με τις σκηνές.

Μέσα από το εργαστηριακό περιβάλλον οι φοιτητές θα αναπτύξουν και θα σκηνοθετήσουν τη δική τους αφηγηματική ιστορία, αξιοποιώντας τις μέχρι τώρα δεξιότητες και γνώσεις τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • εφαρμόσει Σκηνοθετικές αρχές, μέσα από μία σε βάθος επισκόπηση των σταδίων της παραγωγής.
 • αναπτύξει και να δημιουργήσει την κατάλληλη αισθητική ενός κινηματογραφικού έργου.
 • διαμορφώσει κινηματογραφικά και σκηνοθετικά τα σχέδια παραγωγής.
 • παρουσιάσει τη χρήση του χώρου και του σχεδιασμού παραγωγής (Production Design).
 • δημιουργήσει μία μικρού μήκους ταινία με μοναδική έκφραση και προσωπικό όραμα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Σκηνοθετική προσέγγιση της macro δραματικής ανάλυσης (Macro dramatic analysis), με την κατανόηση της πορεία του ήρωα (character’s arc) και την κατάλληλη σκηνοθετική προσέγγιση.
 • Η αφηγηματική χρήση του κινηματογραφικού χώρου και του χώρου παραγωγής.
 • Μέθοδοι δημιουργίας εικόνων και εικονικών κινηματογραφικών στιγμών.

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ33.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 50%. Φυσική παρουσία στις δια ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. κατά 20%. Εκπόνηση τελικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε.. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών, διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και δια ζώσης εργαστήρια

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Δήμος Δράμας

ΣΚΙ42: Μοντάζ ΙΙ: Μοντάζ εικόνας και ήχου. Αισθητικές παράμετροι, διάλογοι και πρακτική εφαρμογή

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ42

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτου (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Η ΕΘΕ καλύπτει τα εξής θέματα σχετικά με το Μοντάζ εικόνας & ήχου:

 • Αισθητικές παράμετροι (χωρική / χρονική συνέχεια ή ασυνέχεια, ελλειπτικό μοντάζ, ρυθμός)
 • διάλογοι & πρακτική εφαρμογή.
 • Βασικές αρχές μοντάζ με παράλληλη αναδρομή στην ιστορία του.
 • Η «ανακάλυψη» του μοντάζ συνέχειας την περίοδο του βωβού κινηματογράφου και η νευραλγική του συμβολή στην εξέλιξη της κινηματογραφικής αφήγησης.
 • Η περίπτωση του Γκρίφιθ και οι θεωρίες μοντάζ των μεγάλων σοβιετικών κινηματογραφιστών της δεκαετίας του 20 (Αϊζενστάιν, Πουντόβκιν, Κουλέσοφ, Τζίγκα Βέρτοφ).
 • Κριτική ανάλυση σκηνών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη του μοντάζ κινηματογράφου,
 • γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν γύρω από το μοντάζ κινηματογράφου,
 • κατανοήσουν τη λειτουργία διαφορετικών τεχνικών του μοντάζ κινηματογράφου,
 • αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στη λειτουργία του μοντάζ κινηματογράφου,
 • αποκτήσουν τη γλωσσική ευχέρεια να μιλούν κριτικά και με όρους για το μοντάζ κινηματογράφου,
 • μπορούν να μοντάρουν σκηνές και σεκάνς εικόνας και ήχου.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Ιστορική εξέλιξη μοντάζ
 • Βασικές θεωρίες μοντάζ
 • Αισθητική του μοντάζ
 • Τεχνολογία μοντάζ

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ23.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης με χρήση νέων τεχνολογιών και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Αίθουσες ιδιοκτησίας ή μισθωμένες από το ΕΑΠ

ΣΚΙ43: Ιστορία του Κινηματογράφου IV: Nouvelle vague, πρωτοποριακός κινηματογράφος και ευρύτερες μορφές υπέρβασης του πραγματικού

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ43

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (Γ.Γ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτου (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Η θεματική ενότητα προσβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με την καλλιτεχνική παραγωγή ποικίλλων ρευμάτων και κινηματογραφιστών, αλλά και στη συμβολή τους, τη διερεύνηση δηλαδή της ίδιας της εξέλιξης της ευρύτερης κινηματογραφικής γλώσσας μέσα από την καθοριστική επιρροή των παραπάνω. Το περιεχόμενο της ενότητας αναφέρεται ακριβέστερα στην υπέρβαση (transcendence) του πραγματικού από εκφραστές της nouvelle vague και του υπερρεαλισμού σε διάφορες εκφάνσεις του, καθώς και σε εναλλακτικές αφηγήσεις και ευρύτερες avant-garde τάσεις και προσεγγίσεις της κινηματογραφικής γλώσσας. Ρεύματα και ονόματα με τα οποία ήδη οι φοιτητές έχουν έλθει σε μια πρώτη επαφή στις ενότητες ΣΚΙ10 και ΣΚΙ20, των οποίων και αποτελεί άμεση συνέχεια, θα εξεταστούν σε ένα πλαίσιο πιο λεπτομερές και εξειδικευμένο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίσουν την ιδιαίτερη συμβολή της Nouvelle Vague και των ποικίλων εκφραστών της, τη μεγάλη ιστορική και αισθητική σημασία των Cahiers du Cinéma και της Πολιτικής των Δημιουργών, την επίδραση αλλά και τη μεταγενέστερη κριτική σε αυτήν, ως ένα διάλογο με άμεση αναφορά στη σύγχρονη σχέση καλλιτέχνη/ οικονομικών φορέων (άξιο αναφοράς εδώ το παράδειγμα των streaming μέσων) και ατομικότητας /συλλογικότητας.
 • Αντιληφθούν τη σημασία του εξπρεσιονισμού, του υπερρεαλισμού και άλλων ρευμάτων, ως ιστορικών φαινομένων, αφενός, και ως ζωσών τάσεων, αφετέρου.
 • Γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη του πρωτοποριακού κινηματογράφου και να έλθουν σε επαφή με έργα συχνά δυσεύρετα όσο και απαραίτητα στη μετέπειτα δράση τους, θεωρητική ή πρακτική.
 • Αποκτήσουν μια πιο εμπεριστατωμένη (ακαδημαϊκά και έμπρακτα) αντίληψη της ικανότητας του κινηματογράφου να αποδώσει το πραγματικό, καθώς και να το υπερβεί ως γλώσσα και μέσο έκφρασης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Νοuvelle vague
 • Κινηματογραφικά ρεύματα (Εξπρεσιονισμός, Υπερρεαλισμός, ποιητικό σινεμά) και δημιουργοί
 • Πρωτοποριακός κινηματογράφος και μορφές αφήγησης
 • Προσεγγίσεις στην υπέρβαση (transcendence) του πραγματικού

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ30.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ44: Θεωρία του Κινηματογράφου ΙΙ: Κινηματογράφος και ψυχανάλυση. Ο μηχανισμός του ονείρου και η σχέση του με την κινηματογραφική γραφή και εμπειρία

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ44

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (Γ.Γ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτου (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στην παρούσα ΘΕ, θα διερευνήσουμε τις διασταυρώσεις των πεδίων του κινηματογράφου και της ψυχανάλυσης, με εστίαση στο όνειρο. Θα συζητήσουμε ψυχαναλυτικές έννοιες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του κινηματογράφου, και ειδικά ως προς: (α) τον μηχανισμό του ονείρου και (β) την εμπειρία εκείνου ή εκείνης που ονειρεύεται. Από τη μια, έχουμε τη δομική ομοιότητα του μηχανισμού του ονείρου με τη γλώσσα του κινηματογράφου: στα κανάλια έκφρασης, στον τρόπο παραγωγής νοήματος, στην κατασκευή της αφήγησης. Από την άλλη, έχουμε τη θέση του υποκειμένου θεατή και το πώς κατασκευάζεται από την ταινία και τη συνθήκη θέασης. Βασικές αναφορές είναι ο κατά Freud «μηχανισμός του ονείρου» και η έννοια της «ταύτισης» από τον Lacan, καθώς και οι θεωρητικοί του κινηματογράφου Christian Metz και Thierry Kuntzel. Καλούμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε μια γνωριμία με τις ψυχαναλυτικές κινηματογραφικές θεωρίες, καθώς και τις εφαρμογές τους στην κατανόηση της λειτουργίας του κινηματογράφου και της φιλμικής ανάλυσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες και την εφαρμογή τους στον κινηματογράφο.
 • Αναγνωρίζουν τις δομικές ομοιότητες μεταξύ του μηχανισμού του ονείρου και της κινηματογραφικής γλώσσας, και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην κινηματογραφική έκφραση.
 • Αναγνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές της εμπειρίας του ονείρου και της κινηματογραφικής θέασης, καθώς και τις ιδεολογικές προεκτάσεις τους.
 • Χρησιμοποιούν ψυχαναλυτικές έννοιες για να ερμηνεύουν κινηματογραφικές ταινίες (κάθε είδους, μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης, αφηγηματικές και μη αφηγηματικές) που βλέπουν για πρώτη φορά.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες
 • βασικές ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του κινηματογράφου
 • φιλμική ανάλυση

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ11.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ45: Αnimation Ι: Γραφιστική κινηματογράφου και βασικές αρχές εμψύχωσης

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ45

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτου (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Η παρούσα ενότητα δίνει την ευκαιρία, μέσω της δραστηριότητας αξιολόγησης ανά εβδομάδα, να γίνουν κατανοητά τα βασικά θεωρητικά στοιχεία που αφορούν στην τέχνη του animation ως κινηματογραφικό είδος και τα οποία είναι απαραίτητα για την εμβάθυνση και πρακτική εξάσκηση σε πιο εξειδικευμένα θέματα δημιουργίας animation στα επόμενα εξάμηνα. Η εστίαση γίνεται σε θέματα γραφιστικής κινηματογράφου, όπως κινούμενη τυπογραφία και κινούμενα γραφικά, μέσα από τα οποία εξετάζονται βασικές αρχές κίνησης και θέματα οπτικής επικοινωνίας, απαραίτητα ως βάση για πιο εξειδικευμένη δημιουργία animation στη συνέχεια.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Συζητούν με κριτική σκέψη και εξειδικευμένη ορολογία θέματα που σχετίζονται με ποιοτικά χαρακτηριστικά του animation
 • Kατανοούν τη σημασία και τη θέση στοιχείων οπτικής επικοινωνίας στη μορφή και δομή μιας ταινίας animation.
 • Συγκρίνουν και να αναλύουν ταινίες animation με βάση αισθητικά κριτήρια και ποιοτικά χαρακτηριστικά οπτικής επικοινωνίας.
 • Εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική σκέψη τους και αξιοποιώντας τη σχετική βιβλιογραφία, με μέθοδο και συστηματική μελέτη.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σκηνοθετικές προσεγγίσεις στο animation
 • Σενάριο για animation
 • Γραφιστική κινηματογράφου
 • Οπτική Επικοινωνία
 • Βασικές αρχές animation

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ50: Σκηνοθεσία V: Σκηνοθεσία ντοκυμαντέρ, πειραματικών ταινιών, «avant-garde», ταινιών μη γραμμικής αφήγησης

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα διδαχθούν θέματα σχετικά με την πειραματική κατασκευή ταινιών, την «avant-garde» ή μη γραμμική αφήγηση και όλων των μορφών ντοκιμαντέρ, καθώς και στις πρακτικές και την εφαρμογή τους, μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις και τη δημιουργία ιδιαιτέρα μικρών ταινιών (micro) και μικρών βίντεο-έργων. Στην ΕΘΕ «Σκηνοθεσία V: Σκηνοθεσία ντοκυμαντέρ, πειραματικών ταινιών, «avant-garde», ταινιών μη γραμμικής αφήγησης» οι φοιτητές/ριες θα εφαρμόσουν τα στοιχεία και τις θεωρίες που θα διδαχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο της ενότητας και θα δημιουργήσουν το δικό τους φιλμικό έργο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις κινηματογραφικές μορφές του μη-αφηγηματικού κινηματογράφου και του ντοκιμαντέρ.
 • διακρίνουν και να μπορούν να ορίζουν ένα Video-Art, Avant-Garde και πειραματικό έργο και τις πρακτικές κινηματογράφησης αυτών.
 • κατανοούν τη χρήση της οπτικής κα ηχητικής αφήγησης και να πειραματίζονται πάνω σε αυτές.
 • μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές Ντοκιμαντέρ στη διαδικασία δημιουργίας ταινιών.
 • είναι σε θέση να γνωρίζουν τη διαδικασία της έρευνας και αξιοποίησης των αρχειακών βίντεο και υλικού.
 • δημιουργούν πειραματικά έργα,
 • χρησιμοποιούν τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και ήχου (editing & sound design) σε και να πειραματίζονται πάνω σε αυτές

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Πειραματικές, Avant-Garde και Video-Art τεχνικές και πρακτικές.
 • Έρευνα και χρήση αρχειακού υλικού (archive footage).

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ41.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 50%. Φυσική παρουσία στις δια ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. κατά 20%. Εκπόνηση τελικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε.. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών, διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και δια ζώσης εργαστήρια

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Δήμος Δράμας

 

ΣΚΙ51: Διεύθυνση φωτογραφίας ΙΙ: Σύνθεση κάδρου – κίνηση μηχανής λήψης – χρώμα

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Η ΕΘΕ θα εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε θέματα και προσεγγίσεις φωτισμού σε συνδυασμό με ποικίλες συνθήκες γυρίσματος, μέσα από τις διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από εκδοχές συνθέσεων κάδρου και κίνησης της μηχανής λήψης. Επίσης θα αναλυθεί η δημιουργική χρήση του χρώματος και οι τεχνικές δραματουργικής του εφαρμογής, μέσα από ασκήσεις με διαφόρων τύπων φωτιστικά σώματα, όπου επιχειρείται η ερμηνεία διαφόρων αφηγηματικών πιθανοτήτων και χρονικών συνθηκών (ημερήσιος/νυχτερινός φωτισμός).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν διάφορους τύπους φωτιστικών σωμάτων,
 • χρησιμοποιούν φακούς με δημιουργικό τρόπο ώστε να χαρακτηρίζουν διαφορετικές εκδοχές συνθέσεων κάδρων,
 • αναγνωρίζουν διαφορετικές συνθήκες φωτισμού,
 • συνθέτουν κάδρα σε συνδυασμό με την κίνηση της μηχανής λήψης,
 • συνθέτουν τον φωτισμό για συγκεκριμένες αισθητικό αποτέλεσμα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή σε θέματα φωτισμού στον κινηματογράφο
 • Τεχνολογία και εξέλιξη φωτιστικών σωμάτων
 • Τεχνικές φωτισμού και χρήση χρώματος
 • Τεχνικές γυρίσματος με διαφορετικά φωτιστικά σώματα
 • Στρατηγικές φωτισμού με κίνηση της μηχανής λήψης
 • Διεύθυνση Φωτογραφίας

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ31.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης με χρήση νέων τεχνολογιών και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Αίθουσες ιδιοκτησίας ή μισθωμένες από το ΕΑΠ

ΣΚΙ52: Ήχος και Ηχητικός Σχεδιασμός

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Σε αυτήν την ΕΘΕ θα δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές και μεθοδολογίες στη σύνθεση διαλόγων, περιβαλλοντικών ήχων και μουσικής. Θα γίνει διάκριση μεταξύ ενδοαφηγηματικών και εξωαφηγηματικών ήχων και της δυναμικής τους στο κινηματογραφικό κείμενο.

Τέλος οι φοιτητές θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον μέσα από την κατασκευή διαφόρων αφηγηματικών μικρών ιστοριών (vignettes).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της ηχητικής αφήγησης
 • αποκτήσουν μια βασική πρακτική γνώση της επεξεργασίας του ήχου.
 • κατασκευάσουν μικρού μήκους ταινίες, κάτω από 5 λεπτά (micro-films), με τη δική τους μοναδική προσωπική κινηματογραφική «φωνή», αλλά και με πειραματισμό σε διαφορετικές κινηματογραφικές αισθητικές.
 • κατανοήσουν τη γλώσσα του κινηματογράφου και να περιγράψουν ένα θέμα, με τη χρήση διαλόγων, περιβαλλοντικών ήχων και μουσικής .
 • εφαρμόσουν πειραματικές τεχνικές με ασκήσεις και εργασίες.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Βασικές αρχές και Τεχνικές ηχητικής αφήγησης
 • Η κινηματογραφική γλώσσα και οι θεωρίες της ηχητικής συνέχειας.
 • Μέθοδοι έρευνας και εύρεση ηχητικών αρχείων και εφε.
 • Πειραματισμός σε ολοκληρωμένα κινηματογραφικά έργα.
 • Βασικές έννοιες του ήχου και εφαρμογές σχεδιασμού ήχου.
 • Θεωρίες του ηχητικού χώρου και επιπτώσεις στη δημιουργία μιας κινηματογραφικής γεωγραφίας.

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή την Ε.Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης με χρήση νέων τεχνολογιών και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Αίθουσες ιδιοκτησίας ή μισθωμένες από το ΕΑΠ

ΣΚΙ53: Σενάριο V: Διασκευασμένο σενάριο

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στη Θ.Ε. «Σενάριο V: Διασκευασμένο σενάριο» μελετώνται τόσο οι θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και οι εφαρμοσμένες τεχνικές διασκευής από πεζό και θεατρικό λόγο, αληθινή ιστορία, κόμικς, προϋπάρχον έργο (remake), ποίημα κ.λπ..

Ερευνώνται οι βασικές αφηγηματικές συμβάσεις, η μεθοδολογία και οι τεχνικές με τις οποίες μετασκευάζονται οι συμβάσεις αυτές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Στο πλαίσιο του εξαμήνου γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο κάθε αφηγηματικό σύστημα, γίνεται συγκριτική μελέτη του αφετηριακού κειμένου και του σεναρίου που έχει προκύψει από αυτό και αναλύονται επιμέρους ζητήματα διασκευής (π.χ. η ανίχνευση της βασικής γραμμής αφήγησης στο υπό διασκευή έργο, η επιλογή των χαρακτήρων, η επεξεργασία του θέματος κ.λπ.).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις διαφορετικές μεθοδολογίες διασκευής
 • Κατανοούν τις ιδιαίτερες αφηγηματικές επιλογές που προσιδιάζει η διαδικασία της διασκευής σε κάθε αφηγηματικό σύστημα και να μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές ανάλογα με το υπό διασκευή κείμενο: μυθιστόρημα, θεατρικό έργο, πραγματικό γεγονός.
 • Διασκευάσουν ένα μικρό σε έκταση κείμενο.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αφηγηματική σύμβαση
 • Διασκευή
 • Μεταμορφωτικές πράξεις

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ40.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ54: Animation ΙΙ: CGI – Τρισδιάστατος σχεδιασμός, animation, απόδοση

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Άμεση συνέχεια της ΣΚΙ45. Ακολουθεί την ίδια αντίληψη, αναφερόμενη σε ποιοτικά χαρακτηριστικά δημιουργίας animation, εστιάζοντας, ωστόσο, στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε εξειδικευμένα θέματα τρισδιάστατου σχεδιασμού σε υπολογιστή CGI (Computer-Generated Imagery).

Σκοπός της ΘΕ είναι η βαθιά γνώση και πρακτική εξάσκηση εξειδικευμένων θεμάτων τρισδιάστατου σχεδιασμού περιβάλλοντος, όπως:

 • Δημιουργία και σύνθεση 3d αντικειμένων σε υπολογιστή
 • Φωτισμοί τρισδιάστατων αντικειμένων και σκηνικού περιβάλλοντος
 • Καδράρισμα τρισδιάστατης σύνθεσης
 • Κίνηση κάμερας σε τρισδιάστατο χώρο
 • Τελική απόδοση και έξοδος τρισδιάστατης σύνθεσης σε εικόνα δύο διαστάσεων (rendering)

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τα κεντρικά σημεία του δημιουργικού προβληματισμού σχετικά με τις θεμελιακές έννοιες, ειδικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά τρισδιάστατου σχεδιασμού
 • Συγκρίνουν και να αναλύουν τρισδιάστατες δημιουργίες με βάση κριτήρια αισθητικά και εξειδικευμένη ορολογία
 • Αναπτύξουν γενικές δεξιότητες τρισδιάστατου σχεδιασμού σε όλα τα στάδια και ειδικότητες δημιουργίας
 • Αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες και να επιλέξουν συγκεκριμένη ειδικότητα σε μία ομαδική συνεργατική διαδικασία τρισδιάστατης δημιουργίας.
 • Εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική σκέψη τους και αξιοποιώντας ευεργετικά την ποικίλη βιβλιογραφία, με μέθοδο και συστηματική μελέτη.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Τρισδιάστατος σχεδιασμός σε υπολογιστή (3d modeling)
 • Διεύθυνση φωτογραφίας – Φωτισμοί
 • Ψηφιακή Σκηνογραφία
 • Γραφιστικός σχεδιασμός
 • Οπτική επικοινωνία

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ45.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ55: Ιστορία του Κινηματογράφου V: Ιταλικός νεορεαλισμός

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (Γ.Γ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

H θεματική ενότητα αναφέρεται στον ιταλικό νεορεαλισμό ως ιδιαίτερο πολιτιστικό, ιστορικό και αισθητικό φαινόμενο. Θα δοθεί, επίσης, έμφαση στη μεταγενέστερη επιρροή του σε διαφορετικά ρεύματα και σχολές (όπως, ενδεικτικά, το Νέο Χόλυγουντ, κατά τη δεκαετία του 1970). Ως προς τις θεωρητικές αναφορές της ενότητας, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αντίληψη του φιλοσόφου Αντόνιο Γκράμσι. Η περίπλοκη σχέση του ιταλικού νεορεαλισμού με ορισμένες μορφές-κλειδιά (Πιερ Πάολο Παζολίνι, Φεντερίκο Φελλίνι, Λουκίνο Βισκόντι) που, χωρίς να ταυτιστούν απόλυτα μαζί του στο σύνολο της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας, συνδέθηκαν άμεσα εν τούτοις με τις διακηρύξεις και τις αισθητικές του αναζητήσεις, θα διερευνηθεί ιδιαιτέρως, προσβλέποντας στην κατανόηση του ιταλικού νεορεαλισμού, ως ενός περίπλοκου φαινομένου με ποικίλες εκφάνσεις και όχι ως ενός ρεύματος απόλυτα ομοιογενούς ή αυστηρά οριοθετημένου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις πολιτικές, κοινωνικές, αισθητικές και ιστορικές διαστάσεις του ιταλικού νεορεαλισμού.
 • Αντιληφθούν την κληρονομιά του ιταλικού νεορεαλισμού στον παγκόσμιο κινηματογράφο και τη σύγχρονη παραγωγή, ακόμα και εντός του συστήματος του studio, μέσω της επιρροής του νέου Χόλυγουντ και της επιστροφής στην ιδέα του πραγματικού σε πολλαπλές μορφές μυθοπλασίας.
 • Διαπιστώσουν τη συνάφεια της κοινωνικής προβληματικής με τη μυθολογία στις πιο παραδοσιακές μορφές της.
 • Έλθουν σε επαφή με εναλλακτικά μοντέλα ερμηνείας και αφήγησης, πολύτιμα στην κινηματογραφική δημιουργία.
 • Κατανοήσουν την επίδραση του κοινωνικού περίγυρου σε κάθε αφήγηση, την εξάρτηση της κινηματογραφικής τέχνης από παράγοντες εξωκειμενικούς ( πολιτικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς), αλλά και την ένταξη των τελευταίων στο σώμα της αφήγησης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στον ιταλικό νεορεαλισμό. Αισθητικές, δραματικές, πολιτικές και πολιτιστικές προεκτάσεις
 • Συγκριτική ανάγνωση με μεταγενέστερα ρεύματα- Νέο Χόλυγουντ, αμερικάνικος ανεξάρτητος κινηματογράφος (επιδράσεις κι αποστασιοποιήσεις)
 • Ιταλοί Auteurs
 • Μορφές λαϊκού ιταλικού κινηματογράφου (Commedia a l’ italiana, μελόδραμα, peplum, γοτθικές ταινίες). Σημεία τομής, αισθητικές επιδράσεις και διαφοροποιήσεις από τη νεορεαλιστική αντίληψη

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ30.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ56: Θεωρία του Κινηματογράφου ΙΙΙ: Αυτοαναφορικότητα, διακειμενικότητα, ανοικείωση, αποστασιοποίηση

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ56

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (Γ.Γ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Η συγκεκριμένη ΘΕ διερευνά μια ιστορική στροφή που οδηγεί από την έμφαση στον ρεαλισμό (ή νατουραλισμό) της κινηματογραφικής γλώσσας, στον αναστοχασμό (αυτοαναφορικότητα) και τη διακειμενικότητα, από το έργο στο κείμενο, από την αναπαράσταση στην κατασκευή. Μελετώνται οι έννοιες της ταύτισης, της αμφισβήτησης και της κατάρριψής της, οι έννοιες της (κινηματογραφικής) γραφής και εκφοράς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • διακρίνουν της έννοιες της αυτοαναφορικότητας, του εγκιβωτισμού, των διαφόρων ειδών διακειμενικότητας.
 • αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της χρήσης της για τη φιλμική γραφή και το ύφος.
 • αναγνωρίζουν τον λειτουργικό αλλά και ιστορικό ρόλο εννοιών και πρακτικών της κινηματογραφικής ταύτισης και ανοικείωσης (αποστασιοποίηση, απεξοικείωση) για τους χειρισμούς της κινηματογραφικής γλώσσας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Διακειμενικότητα και υπερδιακειμενικότητα
 • Τεχνικές και είδη εγκιβωτισμού (μεταμυθοπλασία κ.ά.)
 • Φύση και πολιτική του αναστοχασμού

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ11.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ57: Ανθρωπολογία και κινηματογράφος

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ57

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (Γ.Γ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στην παρούσα θεματική ενότητα θα εξετάσουμε τις θεμελιώδεις αρχές του ανθρωπολογικού κινηματογράφου και τις όψεις του οπτικού πολιτισμού και της εθνογραφικής αναπαράστασης μέσα από τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Η θεματική ενότητα θα ερευνήσει τους τρόπους μέσω των οποίων οι τεχνολογίες των μέσων αυτών χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα καθώς και τις σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις που αναπτύχθηκαν προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους μια βαθιά επισκόπηση της ιστορίας του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ και της θεωρίας του ανθρωπολογικού και κοινωνιολογικού κινηματογράφου ή όπως ονομάζονται πλέον, οι κλάδοι της οπτικής ανθρωπολογίας και οπτικής κοινωνιολογίας αντίστοιχα.

Πιθανόν να είναι τυχαίο το γεγονός, αλλά η εμφάνιση του κινηματογράφου ταυτίζεται χρονικά και με αυτή του επιστημονικού κλάδου των κοινωνικών επιστημών που ονομάζουμε κοινωνική ανθρωπολογία και με τον οποίο έχει ουσιαστικά ταυτιστεί η επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση ως μεθοδολογία και ο όρος «εθνογραφικό ντοκιμαντέρ». Η κοινωνική ανθρωπολογία και ο κινηματογράφος γεννήθηκαν μαζί, στα τέλη του 19ου αιώνα και ενώ οι εικονολήπτες των αδελφών Lumière δοκίμασαν από την πρώτη στιγμή να συλλάβουν με την εικόνα το καθημερινό και την ‘πραγματικότητα’ γύρω τους, την ίδια στιγμή οι ερευνητές ανθρωπολόγοι προσπαθούσαν να καταγράψουν τις εμπειρίες τους από τη μελέτη κοινοτήτων και φυλών, να καταγράψουν τους ανθρώπους, τις πρακτικές τους και τη σχέση τους με το περιβάλλον εισάγοντας για πρώτη φορά μια νέα προσέγγιση στις ανθρωπιστικές σπουδές και τα οπτικοακουστικά μέσα έδιναν μια επίσης νέα και πολύ δυνατή σύνδεση υποκειμένου-ερευνητή.

Για πολλά χρόνια ο όρος «εθνογραφικό ντοκιμαντέρ» ταυτίστηκε με το αντικείμενο μελέτης της κοινωνικής ανθρωπολογίας και αυτή η σύνδεση οδήγησε σε μια μάλλον λανθασμένη αντίληψη για το τι εννοούμε ακριβώς με αυτόν τον όρο. Πλέον η σύγχρονη ανθρωπολογία αλλά και ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, έχοντας καταρχάς απομακρυνθεί από τον στερεοτυπικό εξωτισμό του παρελθόντος, έχουν εντάξει τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και προτείνουν νέους και διαφορετικούς τρόπους να σκεφτόμαστε τον κόσμο γύρω μας και να διερευνούν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη ετερότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της οπτικής αφήγησης (Visual Story Telling) μέσα από την ανθρωπολογία και γενικότερα τις ανθρωπιστικές σπουδές.
 • αναγνωρίζουν τη γλώσσα του κινηματογράφου και τη σχέση του από την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία και γενικότερα τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές.
 • γνωρίζουν τον όρο εθνογραφικό ντοκιμαντέρ ή εθνογραφικός κινηματογράφος.
 • κατανοούν, διακρίνουν, εξηγούν και συγκρίνουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κινημάτων: Κινηματογράφος-Αλήθεια και Άμεσος Κινηματογράφος.
 • γνωρίζουν τους όρους Κινηματογράφος της Παρατήρησης, Indigenous Cinema, Συμμετοχικός Κινηματογράφος και Sensory Cinema.
 • κατανοούν και να διακρίνουν τη διάσταση του ντοκιμαντέρ σε σχέση με τις έννοιες «διασπορά» και την έννοια «μνήμη».
 • κατανοούν και να διακρίνουν τον προβληματισμό σχετικά με την ρευστότητα των ορίων ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του εθνογραφικού κινηματογράφου.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οπτική Ανθρωπολογία, Οπτική Κοινωνιολογία
 • Σύγχρονος Εθνογραφικός Κινηματογράφος
 • Επιτόπια Ανθρωπολογική Έρευνα και η Χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Indigenous Cinema
 • Κινηματογράφος της Παρατήρησης
 • Sensory Cinema

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ60: Σκηνοθεσία VI: Υποκριτική κινηματογράφου – διεύθυνση ηθοποιών

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Στην ΕΘΕ Σκηνοθεσία VI οι φοιτητές και φοιτήτριες θα διδαχθούν θέματα σχετικά με:

 • Την υποκριτική κινηματογράφου
 • τη διεύθυνση ηθοποιών (χτίζοντας τον κινηματογραφικό ρόλο – τις μεθόδους ερμηνείας, την κινησιολογία, τη συνεργασία με ηθοποιούς στις πρόβες & στο γύρισμα).
 • τη μελέτη του Ρεαλισμού στο Θέατρο ( Ιψεν- Τσέχωφ, Πίντερ κ.α),
 • την επιρροή του Κινηματογράφου στην Υποκριτική και τα Σύγχρονα συστήματα Υποκριτικής.
 • Τα Είδη έργων σε σχέση με την υποκριτική (Κωμωδία, Θρίλερ, Δράμα, Σάτιρα, Ιστορική ταινία, κ.ά)

Ερευνώνται επίσης:

 • Ακρόαση
 • Effective και Cold reading
 • Συγκέντρωση και Αυτοσχεδιασμός
 • Διαχείριση συναισθημάτων
 • Προετοιμασία σκηνών και τοποθέτηση στον χώρο
 • Ποιο είναι κάθε φορά το αιτούμενο σε κάθε πρόβα μέχρι να στηθεί μία σκηνή
 • Αίσθηση συνοχής και συνέχειας
 • Πως ΄κινούμε’ μία σκηνή σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και τις δικές μας απαιτήσεις
 • Πως ‘κινούμε’ μέσα στο χώρο την ψυχή και το σώμα των ηθοποιών – Ρήματα Δράσης)
 • Ο ρόλος του βοηθού ή του coach
 • Γύρισμα (Αιτούμενα γυρίσματο
 • Πρόβες στο γύρισμα – Επιλογές –Εμπόδια)
 • Ειδικές περιπτώσεις (Παιδιά- Κομπάρσοι- Κινήσεις πλήθους)

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να εφαρμόζουν τα στάδια της πρόβας σε ένα κινηματογραφικό έργο.
 • Να κατανοήσου και να περάσουν από όλα τα στάδια της ανάπτυξης ενός ρόλου.
 • Να φτιάξουν και να διαβάσουν ένα Breakdown σεναρίου και να μπορούν να δημιουργούν προγράμματα γυρισμάτων.
 • Να κατανοούν ποιο είναι κάθε φορά το αιτούμενο σε κάθε πρόβα μέχρι να στηθεί μία σκηνή

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Κατεύθυνση ηθοποιών
 • Σχεδιασμός Πρόβας
 • Ανάλυση σκηνής
 • Διεύθυνση ηθοποιών

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ41.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 50%. Φυσική παρουσία στις δια ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. κατά 20%. Εκπόνηση τελικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε.. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών, διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και δια ζώσης εργαστήρια

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Δήμος Δράμας

ΣΚΙ61: Σενάριο VI: Τηλεοπτικό σενάριο

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στη Θ.Ε. «Σενάριο VI: Τηλεοπτικό σενάριο» μελετώνται οι ιδιαιτερότητες της τηλεοπτικής φόρμας σε σχέση με τη δομή, την ανάπτυξη των χαρακτήρων, του θέματος, των αφηγηματικών «τόξων» της ιστορίας και των τρόπων που το καθένα από τα παραπάνω αναμορφώνεται σε σχέση με την έκταση μιας μακροαφήγησης.

Ερευνώνται, επίσης, τα διαφορετικά, ανάλογα με το περιεχόμενο, είδη των τηλεοπτικών σεναρίων (crime, κωμωδία, δράμα) αλλά και της έκτασής τους (mini series, tv- series, sit com, procedural, arc -tv, κ.λπ.) ενώ αναλύονται επιμέρους αφηγηματικά ζητήματα ( αφηγήσεις με πολλές πλοκές και πολλούς πρωταγωνιστές, εναλλαγή αφηγηματικής εστίασης, διαταράξεις στον αφηγηματικό άξονα (προτερόχρονο/υστερόχρονο) κ.λπ.).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους η αύξηση του χρόνου αφήγησης επηρεάζει το σύνολο της σεναριακής κατασκευής: δομή, χαρακτήρες, πλοκή, κ.λπ
 • Κατανοούν τους τρόπους που αναπτύσσονται τα διαφορετικά τηλεοπτικά είδη και τις συμβάσεις που το καθένα από αυτά υπαγορεύει.
 • Δημιουργούν το σενάριο για ένα επεισόδιο «πιλότο» από ένα συνολικό σενάριο.
 • Συντάσσουν σενάριο με την ανάπτυξη ταυτόχρονων πλοκών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οργάνωση επεισοδίου
 • Δημιουργία επεισοδίου πιλότου
 • Αφήγηση ταυτόχρονων πλοκών
 • Αφηγηματικά τόξα
 • Τηλεοπτική βίβλος

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ40.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ62: Διεύθυνση φωτογραφίας ΙΙΙ: Σύνθετες συνθήκες – φίλτρα – προχωρημένες συνθήκες τεχνητού και φυσικού φωτισμού

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Ανάπτυξη πιο σύνθετων συνθηκών γυρίσματος: δίνεται παράλληλα έμφαση στη χρήση φίλτρων σε φακούς και φωτιστικά σώματα. Εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν στις τεχνικές μετρήσεων του φωτός και χρήση διαφόρων τύπων φωτόμετρων/lightmeter (προσπίπτον-ανακλώμενο-spot), όπως και χρωματόμετρων/colormeter, σε συνδυασμό με τις εφαρμογές και το αποτέλεσμα που προκύπτει στην αισθητική της εικόνας, από την επιλογή των τιμών που δημιουργούνται. Αναλύονται και επιχειρούνται διάφορες τεχνικές συνθηκών και πιθανοτήτων φωτισμού (κατευθυνόμενος-διάχυτος-ανακλώμενος), σε σχέση με αντίστοιχες επιλογές πρωτότυπης κινηματογράφησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • χειρίζονται διαφορετικούς τύπους φωτιστικών σωμάτων και τα εξαρτήματά τους,
 • χρησιμοποιούν συστήματα μέτρησης έντασης φωτός και χρώματος,
 • κατανοούν τις μονάδες μέτρησης φωτός και χρώματος,
 • εφαρμόζουν τεχνικές φωτισμού σε σύνθετες συνθήκες κινηματογράφισης,
 • κατανοούν την αισθητική διαφορά μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής λήψης,
 • γνωρίζουν τις παραμέτρους και τις χαρακτηριστικές ρυθμίσεις για εσωτερικές και εξωτερικές λήψεις,
 • γνωρίζουν ειδικές τεχνικές κινηματογραφικού φωτισμού.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Φωτομετρία
 • Χρωματομετρία
 • Χρήση φίλτρων σε φακούς και φωτιστικά σώματα
 • Τεχνικές κινηματογραφικού φωτισμού
 • Διεύθυνση Φωτογραφίας

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ51.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης με χρήση νέων τεχνολογιών και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Αίθουσες ιδιοκτησίας ή μισθωμένες από το ΕΑΠ

ΣΚΙ63: Σκηνογραφία-ενδυματολογία

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της ΘΕ είναι η παροχή γνώσεων για την πλαισίωση μιας κινηματογραφικής σύλληψης μέσω σκηνικών, ενδυμάτων και άλλων στοιχείων, που θα ενισχύσουν την αφηγηματική της ποιότητα. Θα αναλυθούν τα βασικά εργαλεία σύνθεσης μιας σκηνογραφικής και ενδυματολογικής πρότασης, καθώς και η σχέση της αρχιτεκτονικής και της φύσης με την κινηματογραφική αφήγηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν για τον σχεδιασμό ενός σκηνογραφικού χώρου,
 • αναγνωρίζουν διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης του χώρου και της ένδυσης,
 • γνωρίζουν τη ροή εργασιών μιας σκηνογραφικής/ενδυματολογικής πρότασης,
 • διαμορφώνουν μια σκηνογραφική/ενδυματολογική πρόταση βασισμένη σε σενάριο,
 • κατανοούν τη συμμετοχή της σκηνογραφίας/ενδυματολογίας στη διαδικασία παραγωγής του κινηματογραφικού έργου,
 • αναγνωρίζουν την εικαστική σημασία των υλικών σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό,
 • γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου μέσα από την προβολή και κριτική ταινιών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σκηνογραφία
 • Αρχιτεκτονική και κινηματογράφος
 • Φύση και κινηματογράφος
 • Ενδυματολογία
 • Ιστορία της ενδυμασίας
 • Ιστορία της τέχνης

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ31.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ64: Μοντάζ ΙΙΙ: Το μοντάζ ως καθοριστικό στοιχείο ύφους

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ64

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Στην ΕΘΕ «Μοντάζ III: Το μοντάζ ως καθοριστικό στοιχείο ύφους» θα δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της τέχνης του μοντάζ εικόνας και ήχου. Θα ερευνηθούν αισθητικές και πρακτικές εφαρμογές και ή αλληλουχία τεχνικών εργασιών (workflow) στο post-production. Θα δοθεί έμφαση στα θεμελιώδη δομικά στοιχεία της οπτικής αφήγησης (Visual Story Telling) με ήχο. Θα παρουσιαστούν θεωρίες για την εικόνα, ως κινηματογραφική γλώσσα, και για το πώς συνδυάζεται η κινηματογραφική εικόνα με τον ήχο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της οπτικής αφήγησης (Visual Story Telling).
 • αποκτήσουν μια βασική πρακτική γνώση του μοντάζ των εικόνων και της επεξεργασίας αυτών
 • κατασκευάσουν μικρού μήκους ταινίες, κάτω από 5 λεπτά (micro-films), με τη δική τους μοναδική προσωπική κινηματογραφική «φωνή», αλλά και με πειραματισμό σε διαφορετικές κινηματογραφικές αισθητικές.
 • κατανοήσουν τη γλώσσα του κινηματογράφου και να περιγράψουν ένα θέμα, με τη χρήση του μοντάζ εικόνας και ήχου.
 • εφαρμόσουν πειραματικές τεχνικές με ασκήσεις και εργασίες.
 • κατανοήσουν την ανάλυση ενός κειμένου που αφορά στην σκηνοθεσία μίας σκηνής.
 • εξοικειωθούν με την κάμερα ως υποκειμενική άποψη (point of view) στις σκηνές διαλόγου.
 • δημιουργήσουν 4 σύντομες διαλογικές σκηνές

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Τεχνικές οπτικής αφήγησης (Visual Story Telling).
 • Η κινηματογραφική γλώσσα και οι θεωρίες της οπτικής συνέχειας.
 • Εισαγωγή στη σημειωτική – η εικόνα ως γλώσσα.
 • Οι επιπτώσεις της οπτικής σύνθεσης.
 • Αρχές του μοντάζ.
 • Μέθοδοι έρευνας και εύρεση πλάνων αρχείου.

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ42.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης με χρήση νέων τεχνολογιών και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Αίθουσες ιδιοκτησίας ή μισθωμένες από το ΕΑΠ

 

ΣΚΙ65: Παραγωγή Ι: Στάδια παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ65

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Σε αυτήν την ενότητα, θα δοθεί έμφαση στη σχεδίαση και υλοποίηση των σταδίων παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου όσον αφορά στον δημιουργικό τομέα πρωτίστως, και δευτερευόντως στο τεχνικό και οικονομικό σύστημα που πλαισιώνει αυτή τη δημιουργική δραστηριότητα. Παρουσιάζονται θέματα όπως είναι το casting, recruitment συνεργατών διαφορετικών ειδικοτήτων, διαχείριση παραγωγής σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο υλικών και άυλων πόρων (ομάδα, εργαλεία, εξοπλισμός, software), σε επίπεδο γραφειοκρατικών διαδικασιών (πνευματικά δικαιώματα, συμβάσεις). Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε μεθόδους και τεχνικές οργάνωσης και υλοποίησης οπτικοακουστικού έργου. Η θεωρητική προσέγγιση, σχετίζεται με τις εργασίες και τις δραστηριότητες των φοιτητών, καθώς τους δίνει εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης της παραγωγής μέσα στα προγραμματισμένα οικονομικά, τεχνικά, καλλιτεχνικά όρια, στοχεύοντας στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν την πολυδιάστατη φύση της παραγωγής, η οποία εκτός από το βασικό δημιουργικό τομέα, πλαισιώνεται και από τον τεχνικό/ διοικητικό, οικονομικό, νομικό τομέα.
 • Διαπραγματευθούν σε διεθνές επίπεδο στην πρόσληψη ταλέντων υψηλών προδιαγραφών (casting, recruitment)
 • Δημιουργήσουν/στήσουν υποδομές συμπαραγωγών
 • Υλοποιήσουν έργα που θα προσελκύουν διεθνή διανομή
 • Αποκτήσουν κριτική σκέψη για να εφαρμόσουν την καταλληλότερη μέθοδο διαχείρισης της παραγωγής
 • Γνωρίσουν την παραγωγική διαδικασία και τα μοντέλα παραγωγής, ώστε να αποκτήσουν την ευελιξία χρήσης του καταλληλότερου για το εκάστοτε έργο
 • Αντιληφθούν το κόστος λήψης μιας απόφασης ως προς τον χρόνο, το χρήμα και την ποιότητα ενός οπτικοακουστικού έργου

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Θεωρητική προσέγγιση σχεδίασης όλων των σταδίων παραγωγής σε κάθε είδος οπτικοακουστικού έργου
 • Υλοποίηση ενός οπτικοακουστικού έργου αξιοποιώντας τη θεωρητική προσέγγιση
 • Management of human resources (Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων) recruitment, casting
 • Management of financial resources: budget setting and monitoring (Διαχείριση οικονομικών πόρων-προϋπολογισμός)
 • Production models, types (μοντέλα παραγωγής από τον επιχειρηματικό τομέα και είδη παραγωγής)

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΣΚΙ66: Ιστορία του Κινηματογράφου VI: Το φιλμ ως ιστορικό τεκμήριο και η ματιά του δημιουργού

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ66

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (Γ.Γ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Η ΘΕ αυτή εξετάζει τις πολλαπλές πτυχές της σχέσης της ιστορίας με τον κινηματογράφο, τις προσεγγίσεις στην ιστορική καταγραφή μέσω του φιλμ, και συζητά τα όρια της αισθητικής μεταστοιχείωσης της ιστορίας και της αντικειμενικής καταγραφής εξωτερικών πτυχών της πραγματικότητας. Μέρος της ΘΕ επικεντρώνεται στις μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις από την πλευρά των ιστορικών που ασχολήθηκαν με τον κινηματογράφο ως δημιουργό ιστορικών αφηγήσεων, ως εργαλείο προπαγάνδας η ως φορέα συλλογικής μνήμης. Αναλύονται η ιστορική, πολιτική και ιδεολογική διάσταση του κινηματογράφου, καθώς και ο κοινωνικός του ρόλος σε συγκεκριμένα ιστορικά πλαίσια, όσο και ζητήματα ‘πιστότητας’, ‘αληθοφάνειας’, λογοκρισίας, ρεαλισμού, ιστορικών αλληγοριών και ερμηνειών. Παραδείγματα που θα συζητηθούν στη Θ.Ε. προέρχονται από τον κινηματογράφο μυθοπλασίας και από το ντοκιμαντέρ, από τα είδη του δημοφιλούς παγκόσμιου κινηματογράφου όσο και από τον κινηματογράφο τέχνης και σημαντικούς σκηνοθέτες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τον ρόλο του κινηματογράφου στη διαμόρφωση και την κατασκευή των ιστορικών αφηγήσεων.
 • Να παρουσιάζουν, να αναλύουν ή και να αμφισβητούν τον τεκμηριωτικό χαρακτήρα ταινιών μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και αρχειακού υλικού.
 • Να προσεγγίζουν το έργο σημαντικών δημιουργών και των αισθητικών τους επιλογών υπό το πρίσμα της ιστορικής τους ματιάς
 • Να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να συνθέτουν πληροφορίες που αφορούν στο ιστορικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, ώστε να αναδείξουν την ιστορική σημασία μιας ταινίας
 • Να αντιλαμβάνονται, να εντοπίζουν και να εξετάζουν τους ιδεολογικούς λόγους μιας ταινίας
 • Ως σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και συντελεστές στην κινηματογραφική παραγωγή να είναι σε θέση να εκφράζουν με σαφήνεια τις απόψεις τους, να αντιλαμβάνονται πιθανές αντιφάσεις ή σημεία που απαιτούν προσοχή στα έργα τους
 • Να τοποθετούν σύγχρονες ή παλαιότερες ταινίες στο σημερινό πλαίσιο πολιτικών συζητήσεων και να εντοπίζουν τους πιθανούς λογοκριτικούς περιορισμούς ή απαγορεύσεις

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις στη σχέση ιστορίας και κινηματογράφου
 • Βασικές έννοιες που αφορούν την ιστορική αφήγηση και την ιστορική μνήμη
 • Ανάλυση ταινιών σημαντικών δημιουργών μέσα από την ιστορική τους προοπτική
 • Εξέταση κοινωνικών και πολιτισμικών αναπαραστάσεων μέσα από κινηματογραφικά παραδείγματα
 • Μελέτη παραδειγμάτων σημαντικών ιστορικών γεγονότων μέσα από τις κινηματογραφικές αφηγήσεις

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ30.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ67: Θεωρία του Κινηματογράφου IV: Σημειωτική του κινηματογράφου. Θεωρίες ανάλυσης του κινηματογραφικού κειμένου και η εξέλιξή τους

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ67

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (Γ.Γ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Η συγκεκριμένη ΘΕ μελετά τη γλώσσα του κινηματογράφου, τη γραμματική, το συντακτικό και τη στίξη του, όπως και τη μετάβαση από τη σημειωτική στη δομική ανάλυση και την αφηγηματολογία. Εξετάζονται έννοιες όπως ο κινηματογραφικός χρόνος, η οπτική γωνία, η εστίαση και τα είδη του αφηγητή, σε σχέση με γνωσιακές θεωρίες και ερμηνευτικές παραμέτρους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • εκτιμήσουν τους αντιληπτικούς «περιορισμούς» που τίθενται από τη φιλμική χρονική αναπαράσταση
 • διακρίνουν μεταξύ των τριών βαθμίδων του αφηγηματικού χρόνου και να αξιολογήσουν τα επιπρόσθετα «προβλήματα» που θέτουν ο φιλμικός χρόνος και η κινηματογραφική αντίληψη
 • εκτιμήσουν παραμέτρους όπως ο κινηματογραφικός ρυθμός και το μοντάζ
 • αναλύουν μια ταινία στη βάση χωρο-χρονικών σχέσεων
 • διακρίνουν μεταξύ της προσωπικής και της απρόσωπης έγκλισης, μεταξύ του «εγώ» και του «αυτός» του κινηματογραφικού αφηγήματος
 • διακρίνουν μεταξύ των διαβαθμίσεων της αφηγηματικής αναπαράστασης και της παρεχόμενης πληροφορίας
 • ιεραρχήσουν και να ταξινομήσουν κριτήρια όπως εκείνα της αφηγηματικής διάθεσης, απόστασης και οπτικής γωνίας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Χώρος, χρόνος και αιτιότητα
 • Χρονικά εφέ αφηγηματικής σειράς, διάρκειας και επαναληπτικότητας
 • Οπτική γωνία και εστίαση
 • Χαρακτήρες και αφηγητές
 • Εκφορά και αναξιοπιστία

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ11.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ68: Animation III: Ψηφιακή κινησιολογία – βασικές αρχές και τεχνικές εμψύχωσης – προχωρημένες τεχνικές απόδοσης

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ68

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Άμεση συνέχεια της ΣΚΙ54. Ακολουθεί την ίδια αντίληψη, αναφερόμενη σε ποιοτικά χαρακτηριστικά δημιουργίας animation, εστιάζοντας, στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε εξειδικευμένα θέματα τρισδιάστατης κίνησης και ποιοτικά χαρακτηριστικά εμψύχωσης σε υπολογιστή. Σκοπός της ΘΕ είναι η βαθιά γνώση και πρακτική εξάσκηση εξειδικευμένων θεμάτων τρισδιάστατης κίνησης, όπως:

 • Δημιουργία και σύνθεση κινούμενων στοιχείων σε υπολογιστή
 • Δημιουργία σκελετού (armature) και οδηγών ελέγχου σημείων (drivers)
 • Σύνδεση σκελετού με σημεία τρισδιάστατου πλέγματος
 • Κίνηση σκελετού με δύο μεθόδους Kinematics (FK και ΙΚ)
 • Εφαρμογή βασικών αρχών κίνησης σε τρισδιάστατα μοντέλα
 • Τελική απόδοση και έξοδος τρισδιάστατης κίνησης σε κινούμενη εικόνα δύο διαστάσεων (rendering)

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τα κεντρικά σημεία του δημιουργικού προβληματισμού σχετικά με τις θεμελιακές έννοιες, ειδικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά τρισδιάστατης κίνησης
 • Συγκρίνουν και να αναλύουν τρισδιάστατες ακολουθίες κίνησης (3d animation) με βάση αισθητικά κριτήρια και εξειδικευμένη ορολογία
 • Αναπτύξουν γενικές δεξιότητες δημιουργίας τρισδιάστατης κίνησης σε όλα τα στάδια και ειδικότητες δημιουργίας
 • Αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες και να επιλέξουν συγκεκριμένη ειδικότητα σε μία ομαδική συνεργατική διαδικασία τρισδιάστατης δημιουργίας.
 • εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική σκέψη τους και αξιοποιώντας ευεργετικά την ποικίλη βιβλιογραφία, με μέθοδο και συστηματική μελέτη.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Τρισδιάστατος σχεδιασμός χαρακτήρων
 • Δημιουργία κίνησης σε υπολογιστή
 • Δημιουργία σκελετού
 • Σκηνοθεσία animation

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ54.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ70: Σενάριο VII: Κινηματογραφικό σενάριο μεγάλου μήκους

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ70

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στο πλαίσιο της ΘΕ «Σενάριο VII: Κινηματογραφικό σενάριο μεγάλου μήκους» μελετώνται τα στάδια της συγγραφής του σεναρίου μιας μεγάλου μήκους ταινίας (σύνοψη, outline, treatment, σκαλέτα, πρώτη γραφή). Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν, κατά τη διάρκεια της ΘΕ, το δικό τους σενάριο μέχρι το στάδιο της σκαλέτας, γράφοντας, επίσης, ενδεικτικές σκηνές του σεναρίου τους. Ερευνώνται, επίσης, η διαδικασία της επανασυγγραφής, της επιμέλειας του σεναρίου (script – editing) καθώς και οι τεχνικές παρουσίασης του σεναρίου (pitching).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Ακολουθήσουν τα στάδια συγγραφής μιας μεγάλου μήκους ταινίας
 • Διαβάζουν κριτικά και να επιμελούνται τα κείμενα των συναδέλφων τους
 • Γνωρίζουν τις τεχνικές παρουσίασης των σεναρίων τους.
 • Γράψουν τη σκαλέτα ενός κινηματογραφικού σεναρίου, η ανάπτυξη της οποίας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κινηματογραφική εργασία του 8ου εξαμήνου.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σύνοψη, outline, σκαλέτα, επανασυγγραφή, επιμέλεια σεναρίου (script – editing), παρουσίαση σεναρίου (pitching).

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ32.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΣΚΙ71: Σκηνοθεσία VII: Κινηματογράφος και Μουσική, δομικές συγγένειες

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ71

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Εξετάζονται οι δομικές συγγένειες μεταξύ του κινηματογράφου και της μουσικής, η σχέση μεταξύ κινηματογράφου και μουσικής και η δημιουργία soundtrack.

Για τις εργαστηριακές ασκήσεις ο τύπος του κινηματογραφικού έργου θα επιλεγεί από τον/την φοιτητή/τρια, μέσα από τη μέχρι τώρα αφηγηματική του γλώσσα. Σε αυτό το εργαστήριο οι φοιτητές μπορούν να προετοιμάσουν την κινηματογραφική εργασία του 8ου εξαμήνου ή ένα καλλιτεχνικό βίντεο (video-art), ή μία πειραματική ταινία, ή ντοκιμαντέρ ή animation, ή βίντεο κλιπ, ώστε να προχωρήσουν έτοιμοι στη σκηνοθεσία και παραγωγή του κινηματογραφικού τους έργου στο τελευταίο εξάμηνο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να εφαρμόζουν τα στάδια της προ-παραγωγής σε ένα κινηματογραφικό έργο.
 • Να κατανοήσουν και να περάσουν από όλα τα στάδια της ανάπτυξης ενός κινηματογραφικού έργου.
 • Να κατασκευάσουν ένα επαγγελματικό και χρήσιμο βιβλίο παραγωγής.
 • Να φτιάξουν και να διαβάσουν ένα Breakdown σεναρίου και να δημιουργούν προγράμματα γυρισμάτων.
 • Να κατανοούν την αφηγηματική, αισθητική και τεχνική χρήση του soundtrack.
 • Να ολοκληρώσουν την προετοιμασία για την κινηματογραφική τους εργασία.

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Προ-παραγωγή και προετοιμασία παραγωγής.
 • Πρακτικές Casting, και εντοπισμός τοποθεσιών (location scouting).
 • Βιβλίο παραγωγής (production book).
 • Μέθοδοι του Breakdown ενός σεναρίου.
 • Τεχνική και πρακτική αξιοποίηση μουσικών κομματιών.

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ41.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 50%. Φυσική παρουσία στις δια ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. κατά 20%. Εκπόνηση τελικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε.. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών, διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και δια ζώσης εργαστήρια

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Δήμος Δράμας

 

ΣΚΙ72: Μοντάζ ΙV: Μετα-παραγωγή (post-production) και ειδικά εφέ

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΣΚΙ72

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Ε.Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.:

Σε αυτή την Ε.Θ.Ε., που θα διδάσκεται μέσα από εργαστήρια, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές πρακτικές και τις μεθόδους του μοντάζ μιας αφηγηματικής ταινίας μέσα από τη δημιουργική συνεργασία στο post production.

Θα γίνει αναλυτική περιγραφή μέσα από παραδείγματα ταινιών και πρακτική του εταλονάζ (color grading) και του ηχητικού σχεδιασμού (sound design).

Οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τις μεθοδολογίες που έχουν πρόσφατα διδαχθεί κατασκευάζοντας μικρές αφηγήσεις (Vignettes) και ασκήσεις εικόνας και ήχου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Ε.Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • κατασκευάσουν μικρές καταστάσεις αφήγησης, χρησιμοποιώντας μοντάζ, εταλονάζ και ηχητικό σχεδιασμό.
 • δημιουργήσουν σύντομες ταινίες με μια δημιουργική ομάδα.
 • καθορίζουν την κινηματογραφική οπτική.
 • αναγνωρίζουν τις λειτουργίες της αφήγησης κάθε σκηνής.
 • αναγνωρίζουν τις δεξιότητες και την τεχνική που απαιτείται στο εταλονάζ και στον ηχητικό σχεδιασμό

Γνωστικά Αντικείμενα της Ε.Θ.Ε.:

 • Πειραματισμός σε ολοκληρωμένα κινηματογραφικά έργα.
 • Εφαρμογές σχεδιασμού ήχου.
 • Θεωρίες του οπτικού χώρου και επιπτώσεις στη δημιουργία μιας κινηματογραφικής γεωγραφίας.
 • Πειραματικές εφαρμογές βασικών εννοιών της οπτικής αφήγησης σε κινηματογραφικά έργα.
 • Εφαρμογές της οπτικής συνέχειας.
 • Εφαρμογές της οπτικής αφηγηματικής σε κινηματογραφικά έργα.

Προαπαιτούμενα της Ε.Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ64.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης με χρήση νέων τεχνολογιών και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων: Αίθουσες ιδιοκτησίας ή μισθωμένες από το ΕΑΠ

 

ΣΚΙ73: Φιλμικές κουλτούρες μικρής φόρμας

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ73

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Εξερεύνηση ιδιαίτερων αφηγηματικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών ταινιών μικρής φόρμας. Η παρούσα ενότητα διερευνά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη δημιουργία οπτικοακουστικών έργων μικρής φόρμας, όπως τρέιλερ, διαφημιστικά σποτ, τίτλους αρχής κ.ο.κ.. Η εστίαση δίνεται σε θέματα οπτικής επικοινωνίας, και εξειδικευμένα πεδία δημιουργίας με ψηφιακά μέσα με σκοπό την σε βάθος κατανόηση των ποιοτικών παραμέτρων οπτικοακουστικών έργων μικρής φόρμας. Σε αυτό το πλαίσιο, παράλληλα με τη δημιουργία πρωτότυπων οπτικοακουστικών έργων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μορφολογική και αφηγηματική ανάλυση υπαρχόντων σημαντικών αντίστοιχων δημιουργιών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Συζητούν με κριτική σκέψη και εξειδικευμένη ορολογία θέματα που σχετίζονται με ποιοτικά χαρακτηριστικά οπτικοακουστικών έργων μικρής φόρμας
 • Εντοπίζουν την εφαρμογή στοιχείων οπτικής επικοινωνίας στη μορφή και δομή μιας ταινίας μικρής φόρμας.
 • Δημιουργούν οπτικοακουστικά έργα μικρής φόρμας τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους με βάση τη θεωρητική τους κατάρτιση στο πεδίο
 • Συγγράφουν εικονογραφημένο σενάριο για έργα μικρής φόρμας
 • Κατανοούν θέματα που σχετίζονται με τη γραφιστική κινηματογράφου

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ψηφιακές αφηγήσεις
 • Κινούμενη τυπογραφία
 • Εικονογραφημένο σενάριο -animation
 • Κινούμενα γραφικά

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ74: Animation IV: Προχωρημένες τεχνικές 3d animation

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ74

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Άμεση συνέχεια της ΣΚΙ68. Ακολουθεί την ίδια αντίληψη, αναφερόμενη σε ειδικά θέματα δημιουργίας animation, εστιάζοντας, στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε σύγχρονες και εξειδικευμένες τεχνικές και εργαλεία τρισδιάστατης κίνησης σε υπολογιστή . Σκοπός της ΘΕ είναι η βαθιά γνώση και πρακτική εξάσκηση εξειδικευμένων τεχνικών και εργαλείων δημιουργίας τρισδιάστατης κίνησης, όπως:

 • Δημιουργία κίνησης με συγχρονισμό ζωντανής δράσης σε πραγματικό χρόνο (motion capture) : Μαγνητική και οπτική μέθοδος.
 • Σύνδεση σκελετού με σημεία βίντεο ζωντανής δράσης (Tracking Animation)
 • Animation με Φυσικές αλληλεπιδράσεις και αυτοματισμούς στον υπολογιστή

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Συγκρίνουν και να αναλύουν εξειδικευμένα εργαλεία και μεθόδους δημιουργίας animation με βάση τεχνικά και αισθητικά κριτήρια.
 • Αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες τρισδιάστατης δημιουργίας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
 • Εντάξουν συγκεκριμένα εργαλεία και εξειδικευμένες μεθόδους δημιουργίας animation σε ένα σχέδιο εργασίας τρισδιάστατης κίνησης
 • Τεκμηριώνουν σε μορφή ακαδημαϊκών εργασιών τεχνικές και δημιουργικές επιλογές με μέθοδο και συστηματική μελέτη.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Motion Capture
 • Tracking Animation
 • Rotoscope Animation
 • Δημιουργία κίνησης σε υπολογιστή (3d animation)
 • Δημιουργία σκελετού
 • Σκηνοθεσία animation

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ68.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ75: Παραγωγή ΙΙ: Ανάπτυξη οπτικοακουστικού έργου – pitching – επιχειρηματικό σχέδιο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ75

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Σε αυτή τη Θ.Ε. θα δοθεί έμφαση στην Ανάπτυξη οπτικοακουστικού έργου για pitching. Η Θ.Ε. πραγματεύεται το επιχειρηματικό σχέδιο παραγωγής πακέτων οπτικοακουστικών έργων για χρηματοδότηση (slate funding). Παρουσιάζονται θέματα όπως marketing και επιχειρηματικότητα/management. Μελετώνται τρόποι εξεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων, προώθησης και διανομής οπτικοακουστικών έργων, καθώς και η εμπορική αξιοποίηση στοιχείων μέσα από την ταινία (merchandising). Η Θ.Ε. εστιάζει στην οικονομική βιωσιμότητα και ανεξαρτησία ενός οπτικοακουστικού έργου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Οργανώσουν, συνθέσουν και παρουσιάσουν έναν φάκελο παραγωγής για χρηματοδότηση με διεθνείς προδιαγραφές (pitching)
 • Συντάξουν ολοκληρωμένη πρόταση/σχεδιαστικό κείμενο για να την υποβάλουν σε προγράμματα χρηματοδότησης διεθνών και εθνικών φορέων για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού έργου τους
 • Αξιοποιήσουν εμπορικά τη δυνατότητα παραγωγής δευτερογενών προϊόντων (merchandising)
 • Χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη τεχνική ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου για την προώθηση του οπτικοακουστικού έργου τους (franchising)
 • Εκμεταλλευτούν τις γνώσεις τους στο marketing για να επιτύχουν τους καλλιτεχνικούς και επιχειρησιακούς/εμπορικούς στόχους τους
 • Ακολουθούν στρατηγικές εσόδων για το οπτικοακουστικό τους έργο

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Marketing of Creative Arts (Μάρκετινγκ για δημιουργικές τέχνες)
 • Σχεδίαση, οργάνωση και παρουσίαση Βίβλου/πακέτου ενός οπτικοακουστικού έργου για χρηματοδότηση (pitching techniques)
 • Σχεδίαση παραγωγής δευτερογενών προϊόντων (merchandising)
 • Πρακτικές franchise για οπτικοακουστικά προϊόντα (sequels, formats, σειρές)
 • Σχεδίαση κειμένων/σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης για υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ενός οπτικοακουστικού έργου
 • Στρατηγικές εσόδων ενός οπτικοακουστικού έργου (Income strategies)

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ65.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ76: Ιστορία του Κινηματογράφου VΙΙ: Από την «Γκόλφω» στο «Greek Weird Wave». Η εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ76

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (Γ.Γ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στόχος της ΘΕ είναι η μελέτη βασικών σταθμών στην πορεία που διαγράφει ο ελληνικός κινηματογράφος από την «Γκόλφω» (1914), το βουκολικό δράμα που αποτελεί την πρώτη γνωστή μεγάλου μήκους ελληνική βωβή ταινία, έως το Greek Weird Wave, μια σειρά ταινιών της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, τα κοινά υφολογικά χαρακτηριστικά των οποίων (αποστασιοποίηση, μινιμαλιστικοί διάλογοι, υποβλητική διεύθυνση φωτογραφίας) ενέπνευσαν κάποιους κριτικούς κινηματογράφου να τους προσδώσουν αυτόν τον (υπό αμφισβήτηση) τίτλο κινήματος.

Πέρα από τη μελέτη της θεματολογίας, του ύφους και της κινηματογραφικής γλώσσας, όπως αυτά εξελίχθηκαν και διαμορφώθηκαν στην πορεία του ελληνικού κινηματογράφου, στόχος είναι και η επισκόπηση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που συν-διαμόρφωναν το μοντέλο παραγωγής των ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν βασικές περιόδους και ρεύματα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου
 • εκτιμήσουν την προσφορά κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών στη γλώσσα του ελληνικού κινηματογράφου
 • κατανοούν και να διακρίνουν τις επιρροές που άσκησαν κινήματα, όπως η Nouvelle Vague, σε ελληνικές ταινίες σταθμούς
 • αντιληφθούν την επίδραση και τον ρόλο των κριτικών κινηματογράφου και των διεθνών φεστιβάλ κινηματογράφου στην αναγνώριση μιας εθνικής κινηματογραφίας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Η εμφάνιση του κινηματογράφου στην Ελλάδα
 • Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος
 • Greek Weird Wave

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ30.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ77: Θεωρία του Κινηματογράφου V: Η επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας και της πληροφορικής στη δημιουργία, στην πρόσληψη και στη διάδοση του οπτικοακουστικού έργου

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ77

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (Γ.Γ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στην παρούσα ΘΕ, θα διερευνήσουμε την καινοτομία στον κινηματογράφο και τα λοιπά οπτικοακουστικά μέσα, από την οπτική της διαλεκτικής σχέσης δημιουργικού και τεχνολογικού πειραματισμού. Θα μελετήσουμε πώς το μέσο –ως υλικότητα και ως κανάλι επικοινωνίας–, σε επίπεδο παραγωγής όσο και διάδοσης του οπτικοακουστικού μηνύματος, συνδιαλέγεται με τις δυνατότητες και τους εκφραστικούς κώδικες. Θα εστιάσουμε στις ιστορικές στιγμές, κατά τις οποίες οι πρακτικές διεύρυναν και επαναδιατύπωσαν τον ορισμό της οπτικοακουστικής γλώσσας: στις ιστορικές κινηματογραφικές πρωτοπορίες, στις νεο-πρωτοπορίες και στην εμφάνιση του διευρυμένου κινηματογράφου και της βιντεοτέχνης, στις πρόσφατες εξελίξεις που εισήγαγαν η ψηφιοποίηση, το διαδίκτυο, το ψηφιακό κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να γνωρίσουν τον τεράστιο πλούτο των δυνατοτήτων της οπτικοακουστικής έκφρασης, θέτοντας συγχρόνως θεωρητικά ερωτήματα για το αν και πώς οι τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν την οπτικοακουστική γλώσσα και την κατανόηση του κόσμου. Ζητήματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν την ετερογένεια, την αξία τεκμηρίου, την εικονικότητα, τη διαδραστικότητα. Η μεθοδολογία της Θ.Ε. είναι κυρίως σημειωτική, μπολιασμένη με φιλοσοφικές έννοιες από τη σχολή της Φρανκφούρτης ως τον μεταδομισμό και τις θεωρίες για τα νέα μέσα, αλλά και με τα μανιφέστα και τις πρακτικές των δημιουργών από τον σουρεαλισμό ως την ψηφιακή τέχνη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν βασικές έννοιες της θεωρίας επικοινωνίας και να τις αναγνωρίζουν στα οπτικοακουστικά κείμενα που τις/τους περιβάλλουν.
 • Γνωρίζουν σε γενικές γραμμές την ιστορία του οπτικοακουστικού μέσου, σε σχέση με την εξέλιξη των τεχνολογιών.
 • Έχουν μια πρώτη επαφή με τον πλούτο των δυνατοτήτων του οπτικοακουστικού μέσου.
 • Χρησιμοποιούν κριτικά και δημιουργικά τις οπτικοακουστικές τεχνολογίες.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Βασικές έννοιες θεωρίας επικοινωνίας και σημειωτικής του κινηματογράφου
 • Η οπτικοακουστική γλώσσα και η σχέση της με το τεχνολογικό υπόβαθρο
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις της σχέσης τέχνης και τεχνολογίας
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις του πρωτοποριακού και πειραματικού κινηματογράφου, των οπτικοακουστικών τεχνών και της βιντεοτέχνης, της ψηφιακής και διαδικτυακής τέχνης
 • Ανάλυση οπτικοακουστικών κειμένων διαφόρων ειδών, από κινηματογραφικές ταινίες και ψηφιακά περιβάλλοντα, μέχρι τηλεοπτικές ειδήσεις και βιντεοπαιχνίδια

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ78: Νέες αφηγηματικές προοπτικές στην οπτικοακουστική αφήγηση

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ78

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 7.5

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές σε νέες τεχνολογίες επαυξημένης κινηματογραφικής αφήγησης μέσω ποικίλων τεχνολογικών εργαλείων. Θα συζητηθεί η επαυξημένη, η μη γραμμική αφήγηση με τεχνολογικά μέσα, καθώς και εργαλεία για τη σύνθεση γενεσιουργικής αφήγησης, αλλά και για την οπτικοποίηση της σύνθεσης μέσω τεχνολογιών όπως η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές για τη δημιουργία μη γραμμικών αφηγήσεων,
 • χρησιμοποιούν λογισμικά για τη σύνθεση μη γραμμικών αφηγήσεων,
 • κατανοούν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της επαυξημένης πραγματικότητας
 • κατανοούν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εικονικής πραγματικότητας,
 • εφαρμόζουν τεχνικές γενεσιουργικής αφήγησης και να οπτικοποιούν το αποτέλεσμα,
 • κατανοούν τη διαφορά μεταξύ γραμμικής και μη γραμμικής αφήγησης,
 • συνθέτουν ένα αφηγηματικό έργο με πολλαπλά τέλη/διακλαδώσεις.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οπτικοακουστική σύνθεση
 • Γενεσιουργική αφήγηση
 • Μη γραμμική αφήγηση
 • Επαυξημένη αφήγηση
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Η επιτυχής παρακολούθηση της ΣΚΙ11.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ80: Έρευνα στην κινηματογραφική αφήγηση

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ80

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική κατ’ επιλογήν

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Α.Δ.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Η ΘΕ ΣΚΙ80 περιλαμβάνει την εκπόνηση θεωρητικής εργασίας με την οποία θα επιλύονται, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο ένα ή περισσότερα προβλήματα που εντάσσονται στη Θεωρία της Κινηματογραφικής γραφής. Συνεπώς, η ΣΚΙ80, παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τετραετών προπτυχιακών σπουδών στο ΠΣ ΣΚΙ («Σπουδές κινηματογραφικής γραφής, πρακτικής και έρευνας»).

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναλύσουν ένα σύνθετο θεωρητικό ζήτημα, εντοπίζοντας τις βασικές γνώσεις και τις θεωρητικές προεκτάσεις που απαιτεί η ανάλυση/επίλυσή του,
 • αναφέρουν τα διαδοχικά στάδια που οδηγούν στην ανάλυση/επίλυση του ζητήματος, εντοπίζοντας και υιοθετώντας διεθνώς αποδεκτές θεωρίες και συνθέτοντας γνώσεις και δεξιότητες από ποικίλα συναφή γνωστικά αντικείμενα,
 • πραγματοποιήσουν, αξιολογήσουν και να βελτιώσουν την ανάπτυξη του ζητήματος,
 • υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μια δομημένη μεθοδολογία ανάπτυξης/ανάλυσης αντίστοιχων ζητημάτων,
 • επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και αναπτύσσοντας δεξιότητες θεωρητικής επικοινωνίας,
 • συγγράψουν μια περιεκτική εργασία , στην οποία θα αναλύονται το αρχικό θεωρητικό ζήτημα, η μεθοδολογία και το αποτέλεσμα της εργασίας τους,
 • υποστηρίξουν την εργασία τους ενώπιον κοινού, απαντώντας σε όσες ερωτήσεις τεθούν σε σχέση με την προσωπική έρευνά τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σύνταξη δομής θεωρητικού ζητήματος
 • Αναλυτικός σχεδιασμός θεωρητικού θέματος
 • Έρευνα και θεωρητική τεκμηρίωση στον κινηματογράφο
 • Θεωρητική έρευνα και σύνθεση σε ζητήματα διαφορετικών κλάδων

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Όλες οι Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

ΣΚΙ81: Δημιουργία κινηματογραφικού έργου

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΚΙ81

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική κατ’ επιλογήν

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (E.Π.)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός – Περιγραφή της Θ.Ε.:

Πρακτική εφαρμογή και θεωρητική τεκμηρίωση επάνω στη δημιουργία ενός δημιουργικού σχεδίου εργασίας (project) του σπουδαστή. Παραδοτέα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω:

Ι) Ολοκληρωμένο κινηματογραφικό έργο.

ΙΙ) Ολοκληρωμένο ντοκυμαντέρ.

ΙΙΙ) Ολοκληρωμένο έργο Animation.

ΙV) Ολοκληρωμένο σενάριο για κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους.

Για τα Ι, II και IΙΙ θεωρείται μέγιστη διάρκεια τα 45 λεπτά, ενώ οι ειδικότητες που μπορούν να θεωρηθούν ως αυτοτελείς στην εκπόνηση του έργου είναι οι εξής:

 • Σενάριο
 • Σκηνοθεσία
 • Διεύθυνση φωτογραφίας
 • Μοντάζ
 • Εμψύχωση -ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ
 • Παραγωγή – development

Στην περίπτωση της Σκηνοθεσίας, της Εμψύχωσης και της παραγωγής είναι δυνατό να εμπλακούν στη δημιουργία της ταινίας υποστηρικτικές ειδικότητες (μουσική, σχεδιασμός ήχου, γραφιστικός σχεδιασμός κ.ο.κ) και εκτός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών από εξωτερικούς συνεργάτες.

Σε κάθε περίπτωση, τα έργα που θα προκύψουν πρέπει να εντάσσονται στο αποθετήριο του ΕΑΠ ως σπουδαστικές εργασίες με όλα τα δικαιώματα που του αναλογούν σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς κανονισμούς του Ιδρύματος και της πανεπιστημιακής πρακτικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα της Θ.Ε.:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Διακρίνουν δυνατότητες εφαρμογής στην δημιουργική διαδικασία των θεωρητικών γνώσεων στην μέχρι τώρα παρακολούθηση των Θ.Ε.
 • Σχεδιάσουν με ακαδημαϊκά κριτήρια ερευνητικές διαδικασίες στο γνωστικό τους αντικείμενο
 • Να εκπονήσουν με επιτυχία και επαγγελματική αρτιότητα πρακτικά σχέδια εργασίας στο αντικείμενό τους
 • Τεκμηριώσουν τις δημιουργικές επιλογές τους
 • Συνεργαστούν σε ομαδικά έργα έχοντας ρόλο συντονιστικό

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κινηματογραφική Αφήγηση
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση κινηματογραφικής παραγωγής
 • Προπαραγωγή κινηματογραφικού έργου
 • Μετα-παραγωγή κινηματογραφικού έργου

Προαπαιτούμενα της Θ.Ε.: Όλες οι Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

Θεματικές Ενότητες

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο