ΓΕΡ11: Διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές στη διδακτική διαδικασία

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ11
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Συντονιστής Θ.Ε.: 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει παιδαγωγικές αρχές και σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην ανάλυση και τη δημιουργία διδακτικού υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τυπικής (πρόγραμμα σπουδών) ή της άτυπης (ειδικού περιεχομένου) εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και υπό το πρίσμα των παιδαγωγικών αρχών της αυτονομίας της μάθησης, της αυτενέργειας του μαθητή και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, σύμφωνα με τις αρχές τόσο της δια ζώσης, όσο και της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ) για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:

-          περιγράφει με διαχρονικά κριτήρια τις παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας,

-          εντοπίζει τις διαφορές των αρχών και προσεγγίσεων σε σχέση με τις ανάγκες σχεδιασμού, υλοποίησης και αποτίμησης της διδακτικής πράξης,

-          επιλέγει τις κατάλληλες αρχές και προσεγγίσεις για τη διδακτική παρέμβαση, σύμφωνα με παιδαγωγικά και διδακτικά κριτήρια, για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο,

-          προσαρμόζει την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση νέου διδακτικού υλικού καθώς και την αποτίμηση υφιστάμενου διδακτικού υλικού σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο,

-          εντοπίζει δυνατότητες διαμόρφωσης της διδακτικής πράξης στη βάση της διαφοροποιημένης μάθησης.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.

-          Παιδαγωγικές αρχές και σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

-          Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθήματος στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας για γενικούς και ειδικούς σκοπούς.

-          Ανάλυση και σχεδιασμός διδακτικού υλικού σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις ανάγκες των μαθητών.

-          Σχεδιασμός μαθησιακών αντικειμένων σύμφωνα με τις αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu