Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας / Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) ιδρύθηκε με το άρθρο 7 του Ν.2552/97 και λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ως ανεξάρτητη μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Πληροφορίες σχετικά με τo Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΕΥΕΜ: http://eeyem.eap.gr

 

Η Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών είναι μία ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν σαν κοινές συνιστώσες τη δημιουργικότητα, την όρεξη και τη διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μέσω της γνώσης και της εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η ΟΝΕΠΣ προχωράει στην υλοποίηση δημοφιλών και ανταγωνιστικών Προγραμμάτων Σπουδών που διαφοροποιούν τον τρόπο διεξαγωγής των Θεματικών Ενοτήτων με ευέλικτο σύστημα εξαμήνων και προωθούν τη συμμετοχή των ΣΕΠ στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ανάπτυξης υλικού..

Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων και εργαλείων μάθησης και η παροχή του υλικού με τρόπο που κεντρίζει το ενδιαφέρον των φοιτητών έχουν ως στόχο την αποσύνδεση από τη συμβατική μάθηση και τη δημιουργία και προσθήκη νέων αλληλεπιδραστικών ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΟΝΕΠΣ και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΝΕΠΣ: oneps.eap.gr.Ταχυδρομική Διεύθυνση ΕΕΥΕΜ:

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 278
Ταχ. Κωδικός: 26335
Πόλη: Πάτρα
Νομός: Αχαΐα

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας ΕΕΥΕΜ.:

Θέση - Τηλέφωνο - e-mail
Διευθυντής - τηλ.: 2610367735 - e-mail: director[at]ecomet.eap.gr 
Αναπλ. Διευθυντής - τηλ.: 2610367685 - e-mail: deputydirector[at]ecomet.eap.gr
Γραμματεία - τηλ.: 2610367739 - e-mail: secretary[at]ecomet.eap.gr

 

Για αιτήματα που αφορούν τη διάδοση, την προώθηση καθώς και τις συνεργίες:
Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης - τηλ.: 2610367739 - e-mail: info[at]ecomet.eap.gr


Fax: 2610 367125

Επιστημονικό Συμβούλιο ΕΕΥΕΜ:

Διευθυντής
Καθηγητής ΣΘΕΤ Βασίλειος Βερύκιος

Αναπληρωτής Διευθυντής
Καθηγητής ΣΑΣ Αντώνιος Λιοναράκης

Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου

Εκπρόσωπος ΣΑΣ: Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια ΣΑΣ

Εκπρόσωπος ΣΚΕ: Αυγουστίνος Δημητράς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΚΕ

Εκπρόσωπος ΣΘΕΤ: Δημήτριος Καλλές, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ

Εκπρόσωπος ΣΕΤ: Ειρήνη Μαυρομμάτη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΤ

Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ:

1) Τομέας Διοικητικών Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Τομέας Πιστοποίησης
3) Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού & Περιεχομένου
4) Τομέας Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
5) Τομέας Συστημάτων και Τεχνολογίας
6) Τομέας Υπηρεσιών Τηλεματικής και Δικτύων


Στοιχεία επικοινωνίας Προσωπικού ΟΝΕΠΣ:

Ιωάννης Καλέμης - τηλ.: 2610367712 - e-mail: ikalemis[at]ecomet.eap.gr

Χριστόφορος Καραχρήστος - τηλ.: 2610367740 - e-mail: karachrist[at]ecomet.eap.gr

Αγγελική Κουνέλη - τηλ.: 2610367742 e-mail: kouneli[at]ecomet.eap.gr

Λάμπρος Τσίκνας - τηλ .: 2610367957 - e-mail: tsiknas[at]ecomet.eap.gr

Ναταλία Σπυροπούλου - τηλ.: 2610 367738 - e-mail: nspirop[at]eap.gr

Βασίλειος Τσάπαλος - τηλ.: 2610 367741 - e-mail: tsapalos[at]ecomet.eap.gr

Ροζαλία Καλαντζή - τηλ.: 2610 367743 - e-mail: rkalantzi[at]eap.gr

Νικόλαος Δενδρινός - τηλ.: 2610 367958 - e-mail: ndendrinos[at]eap.gr

Σταυρούλα Κίτσιου - τηλ.: 2610 367959 - e-mail: skitsiou[at]eap.gr

Θεόδωρος Σπύρος - τηλ.: 2610 367960 - e-mail: tspyros[at]eap.gr

Αικατερίνη Χριστοπούλου - τηλ.: 2610 367961 - e-mail: kchristopoulou[at]eap.gr

Χριστίνα Καρέλα - τηλ.: 2610 367714 - e-mail: chkarela[at]eap.gr

Ιωάννης Καραθανάσης - τηλ.: 2610 367737 - e-mail: jkarathan[at]ecomet.eap.gr

 

Στοιχεία επικοινωνίας Προσωπικού ΕΕΥΕΜ:

Νικόλαος Αλαχιώτης - τηλ.: 2610367711 - e-mail: nalaxiot[at]ecomet.eap.gr

Μαριάννα Σταμάτη - τηλ.: 2610367736 - e-mail: marianne[at]ecomet.eap.gr

Ηλίας Σταυρόπουλος - τηλ.: 2610367974 - e-mail: estavrop[at]ecomet.eap.gr

Παναγιώτης Φραγκούλης - τηλ.: 2610367967 - e-mail: fpanos[at]ecomet.eap.gr

Main Menu