Πρόεδρος

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οδυσσέας Ζώρας

Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας

Ο Πρόεδρος του ΕΑΠ ασκεί τις αρμοδιότητες Πρύτανη, έτσι όπως ορίζονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας

Γραφείο Προέδρου

Μάρθα Μποτζακάκη
e-mail: mbotzakaki@eap.gr
τηλ.: 2610 367360

Ελευθερία Γεωργίου
e-mail: egeorgiou@eap.gr
τηλ.: 210 9097245

Άννα Γιατράκου
e-mail: agiatrakou@eap.gr
τηλ.: 210 9097237

Γεωργία Μάρα
e-mail: mara.georgia@eap.gr
τηλ.: 2610 367930