el

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού
el

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού

Συχνές Eρωτήσεις

Αν χάσει κάποιος το δελτίο της φοιτητικής του ταυτότητας, μπορεί το Πανεπιστήμιο να του στείλει άλλο και εάν ναι, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει;

Αν κάποιος χάσει την ακαδημαΐκή του ταυτότητα, μπορεί κατόπιν αποστολής του φοιτητή προς το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών μια Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής ότι: «έχω απωλέσει την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα και επιθυμώ την επανέκδοση αυτής».

Το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας επιτρέπει τη δυνατότητα ελεύθερης εισόδου σε μουσεία, θέατρα και πολιτιστικούς χώρους αλλά και μειωμένης τιμής σε εισιτήρια αστικών, υπεραστικών & ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών;

Η χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας δίνει τη δυνατότητα εισόδου σε βιβλιοθήκες, κινηματογράφους, θέατρα, πολιτιστικούς χώρους, μουσεία, κατά περίπτωση με μειωμένο εισιτήριο. Οι φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του αρ. 29 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) (Νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ) που αφορά σε θέματα, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν σίτιση, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις τους κ.ά 

Πώς υπολογίζεται ο βαθμός μίας Θεματικής Ενότητας, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις στα Προγράμματα Σπουδών με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας;

Κάθε εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10. Ο φοιτητής μπορεί να μην εκπονήσει μία μόνο εργασία. Στην περίπτωση αυτή ο μέσος όρος των ΓΕ προκύπτει από το σύνολο των ΓΕ και όχι από τις παραδοθείσες από τον φοιτητή ΓΕ. Εάν δεν εκπονήσει δύο (2), δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Επίσης, εάν δεν συγκεντρώσει συνολικό βαθμό που είναι τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος των δυνητικών άριστα του μέγιστου αριθμού Γ.Ε. που μπορούν να υποβληθούν, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν συγκεντρώσει τον ανωτέρω συνολικό βαθμό στις εργασίες του ή/και δεν έχει εκπονήσει τον απαιτούμενο από τα ανωτέρω προβλεπόμενο αριθμό εργασιών, δικαιούται να επαναλάβει την ίδια Θ.Ε. σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, έχοντας όμως πλήρεις εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των γραπτών εργασιών συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 30%. Ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών ενεργοποιείται, μόνον εάν επιτύχετε στις τελικές εξετάσεις, δηλαδή εάν σε αυτές λάβετε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5). Ο βαθμός αυτός συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 70%. Σε περίπτωση αποτυχίας στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις, υπάρχει η δυνατότητα κατοχύρωσης των γραπτών εργασιών για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής συμμετέχει στις αντίστοιχες τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Για τυχόν απορίες και προβλήματα σχετικά με τη ΘΕ με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Για τυχόν απορίες και προβλήματα σχετικά με τη ΘΕ, επικοινωνήστε με τον Καθηγητή- Σύμβουλο σας.
Για να ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις προς τους φοιτητές μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.eap.gr) επιλέγοντας τους συνδέσμους Ανακοινώσεις και Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter).

Δικαιούμαι εκπαιδευτική άδεια;

Σύμφωνα με το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α’/15-2-2017) «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δικαιούνται τις προβλεπόμενες στα άρθρα 58 -60 του ν. 3528/2007 (Α’26) ειδικές άδειες. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση του Ιδρύματος, από την οποία θα προκύπτει ότι κατά το χρόνο της χορήγησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας έχουν την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

Με ποιον τρόπο πραγματοποιούνται οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις;

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συμναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής ανακοινώνονται κατά την ένραξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου/έτους.

Έχω φοιτήσει στο Ε.Α.Π. στο παρελθόν και έχω διαγραφεί. Μπορώ να εγγραφώ ξανά και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου;

Μπορείτε να εγγραφείτε εκ νέου στο Πρόγραμμα Σπουδών που είχατε παρακολουθήσει και να αιτηθείτε την αναγνώρισης των Θεματικών Ενοτήτων που είχατε ολοκληρώσει επιτυχώς. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας από εκεί που σταματήσατε.

Έχω απωλέσει τους κωδικούς του ακαδημαϊκού email/των ψηφιακών εκπαιδευτικών χώρων. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να κάνετε ανάκτηση των κωδικών σας μέσω του σχετικού συνδέσμου που θα βρείτε στη σελίδα σύνδεσης στο ακαδημαϊκό email/στους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανάκτηση μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διέυθυνση helpdesk@eap.gr.

Πως μπορώ να εκδόσω ακαδημαϊκή ταυτότητα;

Υποβάλλετε αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας μέσω της πλατφόρμας https://academicid.minedu.gov.gr/foitites-diadikasia_ipovolis_aitisis.html πραγματοποιώντας σύνδεση με τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες μητρώου του Ε.Α.Π.

Πρέπει να υποβάλω αίτηση για χορηγήση υποτροφίας αριστείας;

Οι διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών αριστείας πραγματοποιούνται από το Γραφείο Υποτροφιών του Ε.Α.Π. και δεν απαιτείται οποιαδήποτε υποβολή αίτησης από τους φοιτητές.

Πώς μπορώ να λάβω κάποιο αποδεικτικό για την οικονμομική συμμετοχή που έχω καταβάλει;

Για κάθε φοιτητή εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης αποκλειστικά στα στοιχεία του φοιτητή. Αντλείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας https://apps.eap.gr/grammatia/web/, όπου ο φοιτητής συνδέεται με τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες μητρώου του Ε.Α.Π.

Πως διαμορφώνεται η βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών στο Ε.Α.Π.;

“Η βαθμολογική κλίμακα των τίλων σπουδών που απονέμει το Ε.Α.Π. είναι η ακόλουθη:
Από 5,00 έως 6,49 -> Καλώς
Από 6,50 έως 8,49 -> Λίαν καλώς
Από 8,50 έως 10 -> Άριστα”

Μετάβαση στο περιεχόμενο