Τα νέα του ΕΑΠ

Υπότροφοι κοινωνικών κριτηρίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο δι-ιδρυματικό ΜΠΣ ΔΓΡ

Υπότροφοι κοινωνικών κριτηρίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο δι-ιδρυματικό ΜΠΣ ΔΓΡ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021 και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021...

Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024 Θεματικών Ενοτήτων των Π.Σ. ΓΑΛ, ΔΑΘ, ΔΗΔ, ΔΙΤ και ΤΡΑΧ που εγκρίθηκαν στην υπ’ αριθμ. 519/23-07-2021 Συνεδρίαση της Δ.Ε.»

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 519/23-07-2021 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. σχετικά με τη  σειρά κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) Θεματικών Ενοτήτων των Π.Σ. ΓΑΛ, ΔΑΘ, ΔΗΔ, ΔΙΤ και ΤΡΑΧ για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024, με ΑΔΑ: ΨΔ8Λ46ΨΖΣΘ-8ΦΗ. Για να ενημερωθείτε για τη...

Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024 Θεματικών Ενοτήτων του Π.Σ. CCC που εγκρίθηκαν στην υπ’ αριθμ. 519/23-07-2021 Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 519/23-07-2021 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. σχετικά με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) Θεματικών Ενοτήτων του Π.Σ. CCC για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024, με ΑΔΑ: 6ΛΙΛ46ΨΖΣΘ-20Μ. Για να ενημερωθείτε για τη σειρά κατάταξής σας πατήστε εδώ...

Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2022 Θεματικών Ενοτήτων των Π.Σ. ΔΗΔ και ΔΙΤ που εγκρίθηκαν στην υπ’ αριθμ. 519/23-07-2021 Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια»  https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 519/23-07-2021 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. σχετικά με τη  σειρά κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) Θεματικών Ενοτήτων των Π.Σ. ΔΗΔ και ΔΙΤ για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2022, με ΑΔΑ: 969Υ46ΨΖΣΘ-443. Για να ενημερωθείτε για τη σειρά κατάταξής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου, προσφέρει συνολικά ενενήντα (90) θέσεις φοίτησης στο ΔΠΜΣ «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2021. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και θα διαρκέσει έως την...
1 2 3 4 45