Ανακοίνωση για τη μεταφορά της επαναληπτικής εξέτασης Χειμερινού Εξαμήνου τον Ιούλιο

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Ανακοίνωση για τη μεταφορά της επαναληπτικής εξέτασης Χειμερινού Εξαμήνου τον Ιούλιο

Προγράμματα σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση ως προς τη φοίτηση τους προσφέρει από το 2016 το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχοντας όμως την υποχρέωση να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν από διοικητικές και ακαδημαϊκές απαιτήσεις μετάβασης από το ένα εξάμηνο στο άλλο.

Ένα από αυτά ήταν η μετάβαση από το Χειμερινό Εξάμηνο στο Εαρινό και η επαναληπτική εξεταστική του Φεβρουαρίου, που πίεζε με τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και τη διοίκηση του Ιδρύματος για την οριστικοποίηση συμβάσεων των διδασκόντων του.

Έχοντας μελετήσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με μεγάλη σοβαρότητα, αλλά και τα ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών σε αυτές τις εξετάσεις, και διερευνώντας όλες τις πιθανές επιλογές διευθέτησης και επίλυσης τους, η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΕΑΠ αποφάσισε ομόφωνα τη μεταφορά της επαναληπτικής εξέτασης τον Ιούνιο, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τις δεσμεύσεις σε ότι αφορά την επιλογή ΘΕ για το Εαρινό εξάμηνο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο πάρα πολλά πλεονεκτήματα για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Διασφαλίζεται η ομαλή έναρξη των μαθημάτων και του εξαμήνου τόσο από διοικητικής όσο και (πρωτίστως) από ακαδημαϊκής πλευράς.
  2. Ήδη, την εβδομάδα που διανύουμε, οι φοιτητές επιλέγουν ΘΕ για το Εαρινό Εξάμηνο, θέτοντας γερές βάσεις σε σχέση με τις πιο πάνω στοχεύσεις, χωρίς να έχουν την ανάγκη να περιμένουν αν θα περάσουν και ποιες ΘΕ στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου.
  3. Διασφαλίζεται η νομιμότητα στην έναρξη των αναθέσεων διδασκαλίας στους ΣΕΠ αφού υπάρχει πλέον ο χρόνος να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων πριν την έναρξη του εξαμήνου
  4. Η επαναληπτική εξέταση στις ΘΕ του ΕΑΠ γίνεται πλέον μια ουσιαστική εξεταστική περίοδος όπως και σε όλα τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας.
  5. Επιπλέον, ο προγραμματισμός των εξετάσεων του χειμερινού στο ΕΑΠ, γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο ανάμεσα στα μαθήματα εξέτασης (πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι τις προηγούμενες χρονιές, όπως είδαν οι φοιτητές μας με την ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων)
  6. Οι φοιτητές έχουν και οικονομικά οφέλη, αφού με τη δήλωση και καταβολή της οικονομικής συμμετοχής τους, έχουν δικαίωμα για συμμετοχή σε 3 εξεταστικές περιόδους (Φεβρουάριος, Ιούνιος, Ιούλιος) αντί για 2 που είχαν πριν
  7. Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι πλέον οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν το σύνολο των ΘΕ του εαρινού εξαμήνου κάτι που δεν είχαν πριν, αφού έπρεπε να ξαναδηλώσουν κάποια ΘΕ στην οποία δεν είχαν επιτύχει στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να αποτρέψουν την περαιτέρω καθυστέρηση των σπουδών τους.

Το ΕΑΠ, από την έναρξη λειτουργίας του, κύριο στόχο και σκοπό είχε το δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης σε πολίτες της χώρας οι οποίοι, για οποιουσδήποτε λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε συμβατικό πανεπιστήμιο ή μεταγενέστερα δεν είχαν την επιλογή για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο μεταπτυχιακό και/ή διδακτορικού.

Η παρούσα Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ έχει πρόθεση να ενισχύσει το συγκεκριμένο στόχο και επομένως οι φοιτητές να είναι σίγουροι ότι, οι όποιες αποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία των προγραμμάτων δεν θα έχει ποτέ σκοπό τον υποβιβασμό των σπουδών τους, όπως ατυχώς εκφράστηκε σε επιστολές μερίδας φοιτητών για το θέμα αυτό. Το ΕΑΠ συνεχίζει δυναμικά στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στη δημιουργία πρόσθετων δράσεων που αφορούν αυτήν και επομένως και τους φοιτητές του.

Κύριο μέλημα της ΔΕ του ΕΑΠ είναι να διασφαλίζεται η δυνατότητα των φοιτητών του να σπουδάζουν με τον πιο αποδοτικό και ακαδημαϊκά ορθό τρόπο. Η σχέση των φοιτητών του ΕΑΠ με το ίδιο το Πανεπιστήμιο είναι σχέση ζωής, αφού αποτελεί το εφόδιο για την μετέπειτα εξέλιξη αυτών ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και προσωπικά. Και αυτή τη σχέση θέλουμε να τη διαφυλάξουμε και να την προωθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Καθ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος
Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων,
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας