Προκήρυξη για Μέλη Σ.Ε.Π. σε 8 νέες εξαμηνιαίες Θ.Ε. των Π.Σ. ΕΤΑ, ΚΥΚ, ΕΕΠ και στην Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (ΔΓΡ66) του Π.Σ ΔΓΡ για τα Ακ. Έτη 2020-2023

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Προκήρυξη για Μέλη Σ.Ε.Π. σε 8 νέες εξαμηνιαίες Θ.Ε. των Π.Σ. ΕΤΑ, ΚΥΚ, ΕΕΠ και στην Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (ΔΓΡ66) του Π.Σ ΔΓΡ για τα Ακ. Έτη 2020-2023

Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 8 νέες εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής» (ΕΤΑ), «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία» (ΚΥΚ), «Επικοινωνία της Επιστήμης» (ΕΕΠ) και στην Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (ΔΓΡ66) του προγράμματος σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (ΔΓΡ) για τα Ακ. Έτη 2020-2023

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00 ξεκινά η υποβολή αίτησης για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 8 εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής» (ΕΤΑ), «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία» (ΚΥΚ), «Επικοινωνία της Επιστήμης» (ΕΕΠ) και στην Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (ΔΓΡ66) του προγράμματος σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (ΔΓΡ) για τα Ακ. Έτη 2020-2023

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/ από την 01-12-2020 (16:00) έως τις 10-12-2020 (23:59).

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο (ΕΤΑ-ΕΕΠ)

Πληροφοριακό Έντυπο (ΚΥΚ)

Πληροφοριακό Έντυπο (ΕΠΑ ΔΓΡ66)

Προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες 2020-2023

Συχνές Ερωτήσεις

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

=