Παράταση Προκήρυξης για Μέλη Σ.Ε.Π. για τις εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες του Π.Σ. ΚΥΚ για τα Ακ. Έτη 2020-2023

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Παράταση Προκήρυξης για Μέλη Σ.Ε.Π. για τις εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες του Π.Σ. ΚΥΚ για τα Ακ. Έτη 2020-2023

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση στο χρονικό διάστημα υποβολής αίτησης για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)στις εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία» (ΚΥΚ) για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2020-2023.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/ έως και τις 17-12-2020 (23:59).

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ