Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Σινίκη Δημήτριου, υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στην δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Σινίκη Δημήτριου, με θέμα: «Ανάπτυγμα μακρινού πεδίου και προσέγγιση χαμηλών συχνοτήτων στη μαθηματική θεωρία ακουστικής σκέδασης».

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00.μ.μ. στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα (Τσαμαδού 13-15, 26222, Πάτρα), μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα webex στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tinyurl.com/hou-sst-confroom