Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Διαδικτυακό Συνέδριο Ψηφιακών Τεχνολογιών

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Διαδικτυακό Συνέδριο Ψηφιακών Τεχνολογιών