Λίστα αναγνώρισης διδασκόντων ΕΑΠ

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Ακαδημαϊκές > Λίστα αναγνώρισης διδασκόντων ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο χαιρετίζει την αναγνώριση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των διδασκόντων του, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα (Ioannidis et al., 2020) για τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη μακροχρόνια επιρροή στον τομέα της επιστήμης τους. Σαράντα οκτώ (48) επιστήμονες από τη λίστα διδάσκουν στο ΕΑΠ ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και τρεις (3) ως μέλη ΔΕΠ.

Πηγή:

John P. A. Ioannidis , Kevin W. Boyack, Jeroen Baas,  (2020), Updated science-wide author databases of standardized citation indicators, https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918, PLOS Biology, (Open access). Η έρευνα παρουσιάζει την κατάταξη των επιστημόνων που έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη επίδραση στον επιστημονικό τους τομέα μέσω των δημοσιεύσεών τους ανεξάρτητα επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τις ετερο-αναφορές που έχουν οι 100.000 καλύτεροι, και όσων βρίσκονται στο ανώτερο 2% των επιστημόνων του κύριου πεδίου έρευνάς τους.