Ημερομηνίες Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Α’ και Β’ Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Ακαδημαϊκές > Ημερομηνίες Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Α’ και Β’ Περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ημερομηνία Διεξαγωγής Παρουσίασης / Εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ