Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα «Αναπληρωτή Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων» (ΔΙΤ21).

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τμήμα Προσωπικού > Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ > Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα «Αναπληρωτή Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων» (ΔΙΤ21).