Απόφαση Δ.Ε. για τη διεξαγωγή των ΟΔΠ & ΟΣΣ

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Απόφαση Δ.Ε. για τη διεξαγωγή των ΟΔΠ & ΟΣΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην υπ’ αριθμ. 506/26.02.21 Συνεδρίασή της, αποφάσισε πως η διεξαγωγή όλων των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) των φοιτητών, καθώς και όλες οι συναντήσεις των Ομάδων Διδακτικού Προσωπικού (ΟΔΠ), για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά λόγω της Πανδημίας και με σκοπό την αποφυγή της περαιτέρω διασπορά της.