Υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ για Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2021-2022

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ για Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες αφορούν σε:

– 2 υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα)

– Και πιθανότατα (εφόσον το επιτρέψει ο προϋπολογισμός) 1-2 υποτροφίες για έρευνα /

μεταπτυχιακό / διδακτορικό / μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8 μηνών)

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται έως την 26η Μαρτίου 2021.

Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να αναζητήσετε στα παρακάτω έγγραφα.