Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συνδιοργανώνει Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων σε έξυπνες πόλεις

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συνδιοργανώνει Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων σε έξυπνες πόλεις

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετέχει στη διοργάνωση Διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων σε έξυπνες πόλεις. Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο της καμπάνιας All Digital Week 2021 και θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 24/3/2021 από 16:00 έως 17:15.

Το έργο DevOps Competencies for Smart Cities (Smart-DevOps) είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την πράξη Sector Skills Alliances του προγράμματος Erasmus+. Το έργο εστιάζει στην έλλειψη ψηφιακών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που εργάζονται σε έξυπνες πόλεις/δήμους και έχει ως κύριο στόχο να υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη αυτών των ατόμων.

Η κοινοπραξία του έργου ξεκίνησε με μια σε βάθος έρευνα και ανάλυση των αναγκών και των διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον προσδιορισμό των πιο ανταγωνιστικών και υψηλής αξίας δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πεδίου (δημόσιοι υπάλληλοι σε έξυπνες πόλεις και δήμους) και συνέχισε με τον προσδιορισμό τριών νέων επαγγελμάτων/εργασιακών προφίλ και των απαιτούμενων δεξιοτήτων κάθε ρόλου. Με την ενεργό συμμετοχή της ομάδας DAISSy, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη ενός MOOC και σειράς μαθημάτων εξειδίκευσης, τα οποία δομήθηκαν σε μία αρθρωτή λογική για να επιτρέπουν ευέλικτα μαθησιακά μονοπάτια χρησιμοποιώντας ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Ελάτε μαζί μας στο δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάρτισης και περιεχομένου για συγκεκριμένα προφίλ εργασίας» για να μάθετε περισσότερα, μέσα από παραδείγματα από το έργο Smart-DevOps, σχετικά με:

  • Τρόπους για να προσδιορίζετε ένα αναδυόμενο προφίλ εργασίας σε ένα συγκεκριμένο πεδίο,
  • Τον σχεδιασμό μεθοδολογιών και περιεχομένων κατάρτισης,
  • Τρόπους μετάβασης από τον προσδιορισμό ενός προφίλ εργασίας στη δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος που ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας.

Η φόρμα εγγραφής και το πρόγραμμα του Διαδικτυακού σεμιναρίου βρίσκονται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό έργο DevOps και την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ μπορείτε να δείτε σε:

Website: http://daissy.eap.gr/en, https://devops.uth.gr/dev/

Facebook: @DAISSyResearchGroup, @SmartDevOpsEU

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/

Twitter: https://twitter.com/daissy_research, https://twitter.com/devops_smart

Instagram: @daissy_researchgroup

Email: info@daissy.eap.gr