Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στη συνάντηση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου “INTOUR – INclusive TOURism professions”

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στη συνάντηση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου “INTOUR – INclusive TOURism professions”

Το τριετές Ευρωπαϊκό έργο “INTOUR – INclusive TOURism professions. European curricula for accessible tourism manager and frontline staff”, που διανύει τον 2ο χρόνο υλοποίησης, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Sector Skills Alliances for Design and Delivery of VET. Στόχος του έργου είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σχετικά με τον προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τουρισμό. Το έργο θα αναπτύξει δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών στον τομέα του προσβάσιμου Τουρισμού για τα επαγγελματικά προφίλ Manager του Τουρισμού χωρίς αποκλεισμούς (Inclusive Tourism Manager – ITM) και Προσωπικό πρώτης γραμμής του Τουρισμού χωρίς αποκλεισμούς (Inclusive Tourism Frontline Staff – ITFS). Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας του έργου, αλλά θα συντονίσει την ανάπτυξη του MOOC για τα δύο προγράμματα σπουδών, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηλείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας, αλλά και για το έργο In-Tour, θα βρείτε εδώ.