Υποτροφίες της Κροατικής κυβέρνησης για Έλληνες πολίτες για το ακαδ. έτος 2021-2022

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Φοιτητικές > Υποτροφίες της Κροατικής κυβέρνησης για Έλληνες πολίτες για το ακαδ. έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε  ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας μέσω του Agency for Mobility and EU Programmes χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών.  Συγκεκριμένα, η Κροατική πλευρά προσφέρει δύο (2) υποτροφίες, διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές/ έρευνα.Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις εγγραφών από τους ενδιαφερόμενους, ηλεκτρονικά, λήγει πριν την 14η Μαΐου 2021 (οι αιτήσεις βρίσκονται και στις επίσημες ιστοσελίδες του Κροατικού Υπουργείου Παιδείας: Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia ή στις επίσημες ιστοσελίδες του οργανισμού Κινητικότητας: Agency for Mobility and EU Programmes) ή μπορείτε , απευθείας, να επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.mobilnost.hr/scholarship_application.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν για την επιλογή D – postdoctoral studies, research (1-10 months) ή C2 – partial PhD studies (up to 12 months).

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 – 05- 2021 προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υποτροφίες μπορείτε να αναζητήσετε στo παρακάτω έγγραφo:

CALL FOR APPLICATIONS  FOR THE CROATIAN GOVERNMENT SCHOLARSHIPS IN THE ACADEMIC YEAR 2021/2022