Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου T4SVEN

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου T4SVEN

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση που του Ευρωπαϊκού έργου T4SVEN (Training 4 Skills in the Digital Environment) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Key Activity 2: Partnerships for Digital Education Readiness in Vocational Education and Training, ως απάντηση στις αλλαγές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. H συνάντηση διεξήχθη την Πέμπτη στις 6/5.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτών/τριων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω ενός συνόλου ψηφιακών ανοιχτών πόρων που βασίζονται σε αρχές ψηφιακής παιδαγωγικής, οι οποίοι θα τους/τις εξοπλίσουν με ικανότητες για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εμπειρία τους και, συνεπώς, θα ενισχύσουν την αποτελεσματική διδασκαλία, εμπλουτίζοντας τις μεθόδους της ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης στο χώρο εργασίας (WBL).

Το έργο διαρκεί από την 1η Μαρτίου 2021 έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Συντονιστής φορέας του έργου είναι ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Κροατίας και εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), το δίκτυο φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης EVBB (Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Website:             http://daissy.eap.gr
Facebook:          @DAISSyResearchGroup
Linkedin:            https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter:               https://twitter.com/daissy_research
Instagram:          @daissy_researchgroup
Email:                  info@daissy.eap.gr