Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο “Open Lab for the up-skilling of higher educational staff in on-line Μanagement Εducation (OLMedu)’’

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο “Open Lab for the up-skilling of higher educational staff in on-line Μanagement Εducation (OLMedu)’’

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο «Open Lab for the up-skilling of higher educational staff in on-line Μanagement Εducation (OLMedu)» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Key Αction: Cooperation for innovation and the exchange of good practices και Action Type: Partnerships for Digital Education Readiness, και τονίζει την προσοχή στην ψηφιοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο διαρκεί από την 1η Μαρτίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2023. Συντονιστής φορέας του έργου είναι το Frederick University (Κύπρος) και συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (Ελλάδα), Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Ιταλία), DAISSy Research Group του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ελλάδα) και GrantXpert Consulting (Κύπρος). Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοιχτού εργαστηρίου, το οποίο περιλαμβάνει μαθησιακό περιεχόμενο, εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία ΤΠΕ και μια ψηφιακή πλατφόρμα που τα ενσωματώνει, για την αναβάθμιση του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διαχείριση της εκπαίδευσης.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

α) Να παρέχει στο εκπαιδευτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και εργαλεία εκπαίδευσης

β) Να καλλιεργήσει την ικανότητά τους να ενσωματώνουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές, στο διαδικτυακό περιβάλλον, να σχηματίζουν τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης χρησιμοποιώντας διαδικτυακές μεθοδολογίες, προσαρμοσμένες στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της διαχείρισης της εκπαίδευσης

γ) Να δημιουργήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό για να δημιουργήσει αποτελεσματικά θετικά μαθησιακά περιβάλλοντα για τους μαθητές τους, να τους εκπαιδεύσει να συνεργαστεί, να πάρει αποφάσεις, να λύσει προβλήματα και να τα ενσωματώσει σε στρατηγικά σενάρια

δ) Να αναπτύξει την ικανότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να δημιουργήσει διαδικτυακές προσομοιώσεις και να τις ενσωματώσει στην πρακτική της κατάρτισης χρησιμοποιώντας ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο

ε) Να δημιουργήσει ένα αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης και μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικών για την ανάπτυξη διαδικτυακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων παράδοσης της εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι πολυδιάστατα για τους συμμετέχοντες οργανισμούς, το εκπαιδευτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα ενδιαφερόμενα μέρη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, φορείς χάραξης πολιτικής κ.λπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Website:             http://daissy.eap.gr
Facebook:          @DAISSyResearchGroup
Linkedin:            https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter:               https://twitter.com/daissy_research
Instagram:          @daissy_researchgroup
Email:                  info@daissy.eap.gr