Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την αξιοποίηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την αξιοποίηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, ώρα 17:00 – 19:00, η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διοργανώνει τη διαδικτυακή εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου S.I.L.V.HER, με τίτλο “Αξιοποίηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Στα άτομα που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Το έργο SILVHER – Safeguarding Intangible Cultural Values and Heritage στοχεύει στο να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και εργαλεία προκειμένου να σχεδιάσουν και να προωθήσουν έργα για την αξιοποίηση και ανάδειξη της τοπικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό, έχει αναπτύξει ένα μάθημα μικτής εκπαίδευσης αποτελούμενο από τρεις Ενότητες:

– Διαχείριση έργων πολιτισμού,

– Ψηφιακή αφήγηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,

– Επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα στον τομέα του πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν η δομή του μαθήματος και τα υπόλοιπα αποτελέσματα του έργου, καθώς και άλλες δράσεις της ομάδας DAISSy που είναι σχετικές με τον Πολιτισμό. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SILVHER και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy:

Ιστοσελίδα   : http://daissy.eap.gr/en/s-i-l-v-her/
Facebook      : @DAISSyResearchGroup
Linkedin        : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter          : https://twitter.com/daissy_research
Instagram     : @daissy_researchgroup
Email             : info@daissy.eap.gr